Karel Micka versus Antonín Vaněk

vloženo 27. 9. 2010
zpět na archiv diskuzí

Pane Vaněk,

nehodlám diskutovat o tak závažném tématu s lidmi, kterým zřejmě chybí potřebné vzdělání.

K. Micka

 

 

Dobrý den pane Micko.

Máte-li na mysli teologické vzdělání, pak ano, nejsem vzdělán v oboru. Jsem technik, strojař, kteréžto vzdělání mně umožňuje posoudit všechny ty náboženské nesmysly z pohledu normálního člověka a zároveň mně umožňuje posoudit, do jaké míry je reálné splnění všech těch lživých církevních slibů. Jednoznačně mně vychází, že církev je zločinecká organizace, která dva tisíce let podvádí a okrádá zhruba miliardu lidí na Zemi. To nehovořím o vraždách upálením na hranicích nebo vraždách hladem a virem AIDS v zemích současné Afriky či Jižní Ameriky v důsledku nesmyslného papežského zákazu potratů a antikoncepce.

Zdraví Antonín Vaněk

 

Pane Vaněk,

jak řekl již slavný franc. filozof a matematik Blaise Pascal, věřící člověk svojí pravdou nic neztrácí, ale ateista, jestliže se zmýlil,navěky bude nešťastný. Od té doby lidské poznání pokročilo. Proslulý britský filozof-ateista Anthony Flew ve svých 81 letech změnil smýšlení a uznal, že lze pomocí vědy dokázat existenci Stvořitele. Na konferenci v New Yorku řekl, že poslední biologické výzkumy ukázaly neuvěřitelnou složitost uspořádání, které je třeba ke vzniku života - ten musel být nutně ovlivněn vyšší inteligencí. V DNA je příliš mnoho složitosti na to, aby mohla vzniknout sama, řekl, a uznal tak existenci "Architekta světa". "Myslitel musí následovat myšlení, a´t vede kamkoli. A jestliže vede k Bohu, i věda se musí vzdát." V životě jsem již užil tupohlavého bolševického ateismu nad hlavu a doufal jsem, že to konečně přestalo. Skládáte se asi ze sta tisíc miliard buněk, které se nekonečně složitým způsobem spojily, aby vytvořily Vaše tělo. Ale jak řekl Albert Einstein, "pokud někdo ztratil schopnost divit se a žasnout, je mrtev a jeho oko je vyhaslé". Jsem rád, že patřím mezi ty miliardy lidí, o kterých soudíte, že jsou pitomci, protože věří církvi. Pokud na tom ještě trváte, zajděte si za psychiatrem, že trpíte něčím jako xenofobií.

S pozdravem, Karel Micka

 

 

Dobrý den pane Micko.

Za dobu existence psaných textů toho napsalo spousta lidí spoustu. Pan Kohut z Teologické fakulty UK mě napsal: Kdybych mohl exaktně dokázat existenci boha, neodkazoval bych lidi na víru.

Víra je užitečná věc. I já mám svoji ateistickou víru. Ale zde nejde o víru, jde o byznys skupinky zločinců v čele s papežem, která si ho založila na strachu lidí ze smrti a slibech, že když budou poslušní jejích keců a budou platit, nikdy nezemřou, jinými slovy budou žít život věčný v království nebeském. Řečeno slovy Bible. Vy si věřte, čemu chcete, já prokáži, že církev je zločinecká organizace, která parazituje na poctivé práci miliardy mlidí po celém světě a kromě toho touží mocensky ovládnout celý svět. Určitě jste nezapomněl na statisíce zaživa upálených na hranicích, miliony umučených na základě buly Kladivo na čarodějnice, vyhlazené kultury Aztéků, Inků, Mayů v průběhu násilné evangelizace, nezapomněl jste, že život ve víře nečiní člověka lepším, protože i všichni nacističtí hrdlořezi byli věřící, vraždící italští mafiáni jsou věřící, jihoameričtí narkobaroni jsou věřící i homosexuální pedofilové z řad katolických duchovních jsou věřící. Tak k čemu víra v boha?

S pozdravem Antonín Vaněk

 

Pane Vaněk,

obviňujete církevní představitele ze zločinného jednání, podvodu na lidstvu a nevím z čeho ještě, přičemž se holedbáte, že jste četl Bibli a že ji tedy znáte. Této filipice mohou uvěřit pouze nevědomci, kteří tuto knihu nečetli. Tím uvádíte mnoho lidí v omyl a následně je navádíte, aby považovali církev (jedno zda katolickou či jinou podobnou) za zločineckou organizaci. Touto ideologickou diverzí chcete štvát jednu část společnosti proti druhé, jako se to dělalo ve starém Římě. Nemusím říkat, co si slušný člověk o takovém jednání myslí. Skutečnost je však taková, že církev učí přesně to, co je napsáno v evangeliích a epištolách Nového Zákona, a to vše stojí na učení Ježíše Krista, jejího zakladatele. On také prohlásil, že svou církev postaví na skále a že "brány pekelné ji nepřemohou". A na Kristově učení tedy stojí naše víra a naše církev. Vy s tím nic nezmůžete, jedině utržíte ostudu.

S pozdravem, K. Micka

 

 

Dobrý den pane Micko.

Zkusme se podívat, kdo koho uvádí v omyl. Já tvrdím, že milosrdný a laskavý bůh se na stránkách Bible dopustil čtrnácti masových vražd. Mimo jednotlivých. Začněme těmi jednotlivými. Budu citovat Bibli:

7. A byl Her, prvorozený Judův, zlý před očima Hospodina, i zabil jej Hospodin. 10. I nelíbilo se Hospodinu to, co dělal Onan, protož ho také zabil.

A teď ty masové vraždy.

7. Tedy řekl Hospodin: vyhladím s země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada............

Chcete popřít, že potopa světa byla masová vražda?

24. A dštil Hospodin na Sodomu a Gomoru sírou a ohněm od Hospodina s nebe.
25. A podvrátil ta města i všecku tu rovinu, všecky také obyvatele těch měst..........

Chcete popřít, že vyvraždění Sodomy a Gomory byla masová vražda? A tak bych mohl pokračovat až k té čtrnácté masové vraždě.

A jak se Vám líbí toto:

23. Nebo půjde Anjel můj před tebou, a uvede tě do země Amorejského a Hetejského, Ferezejského a Kananejského, Hevejského a Jebuzejského, kteréž vyhladím..........

To je genocida nehorázného rozsahu.

Nebo toto:

2. Takto praví Hospodin zástupů.......3. Protož i hned táhni a pobi Amalecha. A zahlaďte jako prokláté, všecko, co má. Neslitovávejž se nad ním, ale pobi od muže až do ženy, od malého až do toho, kterýž prsi požívá..............

Přikazovat vraždění dětí a kojenců, to už je opravdu příliš.

To je jen malá ukázka hrůzností, které obsahuje kniha, která je lidu předkládána jako zákon.

A teď k Vašemu Ježíšovi. Mimo Bible neexistuje žádná jiná zmínka o Ježíšovi, takže klidně může být Ježíš zcela vymyšlená postava. Jako bůh a celá Bible. Ale připusťme, že existoval. Nebudu zde citovat závěry z mé knihy, jsou příliš obsáhlé. Uvedu pouze toto. Tvrzení, že Ježíš je synem boha, je nehorázná lež. Nikdo z vás, věřících, počínaje papežem a konče Vámi, nemůže prokázat existenci boha. Nemůže proto prokázat, že Ježíš byl jeho synem. Dál. Nikdo nemůže prokázat, že Ježíš byl ukřižován pro nějakou oběť za lidi. Ježíš byl obřezaný Žid, který pobuřoval lidi a narušoval zaběhnutý pořádek v tehdejší římské provincii a jako zločinec byl popraven. O jeho popravě říká Petr v Bibli:

39. A my jsme svědkové všeho toho, což činil v krajině Judské a v Jeruzalémě, kteréhož zamordovali, pověsivše na dřevě.

Dál. Nikdo na zeměkouli nemůže dokázat, že Ježíš vstal z mrtvých. Nikdo nedokáže ani definovat, co je to zmrtvýchvstání. Můžete položit dotaz všem lékařům na celé zemi, nikdo Vám nepotvrdí, že lze vstát z mrtvých. Dál. Nikdo na zeměkouli nemůže dokázat, že někdo bude žít život věčný v království nebeském. Dál. Nikdo na zeměkouli nemůže dokázat, že někdo bude někdy spasen a od čeho. Dál. Nikdo na zeměkouli nemůže dokázat, že bůh může někomu pomoci. A dál....., a dál....... a dál.........

Celé náboženství je jedna velká lež a jeden velký podvod. A je načase, aby to někdo řekl nahlas. My se o to pokusíme. Můžete si myslet, že s tím nic nezmůžeme. Já a se mnou ostatní si myslíme, že zmůžeme.

S pozdravem Antonín Vaněk

 

Pane Vaněk,

není možné soudit Nejvyššího Soudce, na to si nikdo netroufá.

> Zkusme se podívat, kdo koho uvádí v omyl. Já tvrdím, že milosrdný a laskavý bůh se na stránkách Bible dopustil čtrnácti masových vražd. Mimo jednotlivých. Začněme těmi jednotlivými. Budu citovat Bibli. 7. A byl Her, prvorozený Judův, zlý před očima Hospodina, i zabil jej Hospodin. 10. I nelíbilo se Hospodinu to, co dělal Onan, protož ho také zabil.

> A teď ty masové vraždy. 7. Tedy řekl Hospodin: vyhladím s země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada............ Chcete popřít, že potopa světa byla masová  vražda?


Boží soud nad určitou částí lidstva byl podle Bible odůvodněný.

> 24. A dštil Hospodin na Sodomu a Gomoru sírou a ohněm od Hospodina s nebe. 25. A podvrátil ta města i všecku tu rovinu, všecky také obyvatele těch měst.......... Chcete popřít, že vyvraždění Sodomy a Gomory byla masová vražda? A tak bych mohl pokračovat až k té čtrnácté masové vraždě.

Podle Bible byl v Sodomě nesmírný mravní úpadek. Jedná se i zde o soud Boží.


> A jak se Vám líbí toto: 23. Nebo půjde Anjel můj před tebou, a uvede tě do země Amorejského a Hetejského, Ferezejského a Kananejského, Hevejského a Jebuzejského, kteréž vyhladím.......... To je genocida nehorázného rozsahu.
> Nebo toto: 2. Takto praví Hospodin zástupů.......3. Protož i hned táhni a pobi Amalecha. A zahlaďte jako prokláté, všecko, co má. Neslitovávejž se nad ním, ale pobi od muže až do ženy, od malého až do toho, kterýž prsi požívá..............
Přikazovat vraždění dětí a kojenců, to už je opravdu příliš.

Hodnocení těchto událostí je problematické.

> To jen malá ukázka hrůzností, které obsahuje kniha, která je lidu předkládána jako zákon.

Není pravda. Starý Zákon je sbírka asi 70 knih, z nichž některé jsou velmi zajímavé a poučné. Pro křesťany je ovšem závazný Nový Zákon.

> A teď k Vašemu Ježíšovi. Mimo Bible neexistuje žádná jiná zmínka o Ježíšovi, takže klidně může být Ježíš zcela vymyšlená postava. Jako bůh a celá Bible.

Teď to bouchlo! Ježíš založil křesťanskou církev, která se během dvou tisíciletí rozšířila po celé Zemi. To není jen tak samo sebou! Mimoto je o něm zmínka v Letopisech XV, 44 významného římského historika Publia C. Tacita, který v odstavci o křesťanech píše: "Původce toho jména Kristus byl za vlády Tiberiovy prokurátorem Pontiem Pilátem popraven." Jsou ještě další svědectví z doby pozdější (srv. G. Kroll, Ve stopách Ježíšových), takže nevěříte-li v historickou existenci Ježíše, pak nemůžete věřit ani v hist. existenci Homéra, Sokrata, Platona, Aristotela a mnoha dalších slavných mužů starověku...


> Ale připusťme, že existoval. Nebudu zde citovat závěry z mé knihy, jsou příliš obsáhlé. Uvedu pouze toto. Tvrzení, že Ježíš je synem boha, je nehorázná lež. Nikdo z vás, věřících, počínaje papežem a konče Vámi, nemůže prokázat existenci boha. Nemůže proto prokázat, že Ježíš byl jeho synem.
Dál. Nikdo nemůže prokázat, že Ježíš byl ukřižován pro nějakou oběť za lidi. Ježíš byl obřezaný Žid, který pobuřoval lidi a narušoval zaběhnutý pořádek v tehdejší římské provincii a jako zločinec byl popraven. O jeho popravě říká Petr v Bibli:
39. A my jsme svědkové všeho toho, což činil v krajině Judské a v Jeruzalémě, kteréhož zamordovali, pověsivše na dřevě.

Nezneužívejte zlomku textu prvního z apoštolů na podporu svých popletených názorů!!!

> Dál. Nikdo na zeměkouli nemůže dokázat, že Ježíš vstal z mrtvých.

To také není třeba. Dosvědčili to Ježíšovi apoštolové, kteří za svoje svědectví obětovali život! Mimoto se podle evangelia Ježíš zjevil po svém zmrtvýchvstání ještě asi 500 lidem.

> nedokáže ani definovat, co je to zmrtvýchvstání. Můžete položit dotaz všem lékařům na celé zemi, nikdo Vám nepotvrdí, že lze vstát z mrtvých. Dál. Nikdo na zeměkouli nemůže dokázat, že někdo bude žít život věčný v království nebeském. Dál. Nikdo na zeměkouli nemůže dokázat, že někdo bude někdy spasen a od čeho. Dál. Nikdo na zeměkouli nemůže dokázat, že bůh může někomu pomoci. A dál....., a dál....... a dál.........

Nám stačí Nový Zákon. Mimoto máme životopisy svatých. My křesťané důkazy nepotřebujeme. Mně např. stačí poslechnout si některá díla Bacha či Haendela. Křesťanství ovlivnilo a ispirovalo hudební, literární  i stavitelské umění. O to vše jste patrně už dávno přišel...

S pozdravem, Karel Micka

 

Dobrý den pane Micko.

Váš text nemá smysl komentovat. Vy jste názorná ukázka toho, co s mozkem a myšlením lidí dokáže udělat církev. A kvůli takovým lidem, jako jste Vy, je potřeba církev pohnat k zodpovědnosti.
Mám pro Vás návrh. Kolem Juraje Herze vzniká skupina ateistů, která má v úmyslu na televizních obrazovkách konfrontovat teistické a ateistické názory s cílem dosáhnout jednoznačného závěru v každé z diskutovaných otázek. Připojte se k naší snaze a podpořte náš požadavek a také přijměte pozvání do tohoto pořadu.

S pozdravem Antonín Vaněk

 

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by