Oldřich Nedvěd versus Antonín Vaněk

vloženo 26. 9. 2010
zpět na archiv diskuzí

Milý pane Antoníne,

děkuji za váš e-mail, rád jsem se dozvěděl, že existují zmíněné ateistické aktivity. Nicméně proti vašim "argumentům" použitým v dopise mám několik výhrad.

Svou výzvu opírám o fakta a argumenty, která jsem získal podrobným studiem Bible.
 
V pořádku. Ale studujete také současnou činnost církví, která se od událostí popisovaných v Bibli velmi liší a je v mnoha ohledech užitečná pro celou společnost?

Svými argumenty zpochybňuji smysl náboženství a existence církve.

Takových argumentů jsem si nevšiml. Zpochybňujete jen existenci boha. To je v pořádku.

Církev tvrdí, že z tohoto důvodu má právo hlásat nesmysly a být za to placena ze státního rozpočtu.

Nikoli. Církve chtějí hlásat to, co považují za smysluplné a hospodařit samy za "své". Jenže to "jejich" jim komunisté ukradli. Ve svém dopise nezmiňujete způsob, jakým církve o svůj majetek přišly. Jste snad komunista?
 
Aby mohla hlásat víru v boha, potřebovala by, aby bůh neexistoval, protože věřit v něco, co prokazatelně existuje, nemá smysl.

To je nesmysl a takto formulovaný rozpor neexistuje. Věříte nebo nevěříte strunové teorii? Není prokázaná ani vyvrácená.

Jestli existuje, uctívají mnohonásobného masového vraha (dokazuje to má kniha).

Obávám se, že zde máte pravdu.
 
a staví se, aniž si to možná uvědomují a připouštějí, na roveň uctívačů Stalina a Hitlera.

To už je ovšem něco jiného. Uctívají krále, který má právo nechat popravit zločince. Je potřeba si dát pozor na náplň slova vrah.
 
A na této skutečnosti, správně řečeno podvodu, založila církev svou existenci.

Oni nelžou, protože o tom, co říkají, jsou přesvědčeni jako o pravdě.

nemíníme být spolupachateli trestné činnosti církve tím, že ji budeme spolufinancovat z našich daní.

Žádná trestná činnost se nekoná, ale naopak část církevní činnosti je společensky užitečná.

Jsem přesvědčen, že je nemorální a nespravedlivé nutit sekulární část společnosti, aby ze svých daní financovala to, co bytostně odmítá.

Věřící bytostně nesouhlasí s ohromným počtem aktivit státu financovaných i z jejich daní. Lecko nesouhlasí se spoustou státních výdajů. Takto nemůže být problém položen.

A že je nemorální, aby církev požadovala „vrácení“ majetku, který nabyla za dva tisíce let podvodným způsobem.
 
Podvodem to mylně nazýváte vy. Prostě nějak majetek získaly a byl jim ukraden.

Zamyslete se nad těmito otázkami a pokuste se na ně odpovědět:
 
Formulace otázek je zcestná. I kdyby nebyly nesmyslné, nejsou relevantní v otázce navrácení majetku.
 
Pokud kdokoliv na zeměkouli nevysvětlí výše uvedený rozpor a nezodpoví tyto otázky, bude nutné pokládat nabývání majetku církví po dva tisíce let její
 
Chyba. Věřící nepodvádějí. Jen nemohou zaručit splnění některých záležitostí, ale oni je ani neformulují jako sliby.

...naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podvodu.
 
Nesmysl. Pokud by naplňovalo, dejte to k soudu a ne k veřejné diskusi.

jejímž výsledkem by měla být neprodlená odluka církví od státu a jejich samofinancování věřícími.

Ano, církve samy chtějí odluku od státu a samofinancování z vráceného majetku.

Občanském sdružení „Ateisté“, které bude reprezentovat ateistickou část české společnosti
 
Obávám se, že nebude dobře reprezentovat názory většiny, ale zuřivé menšiny.

a aby si to všechno věřící financovali ze svého, jako jiné spolky.

I mnohé zájmové spolky dostávají dotace od státu.
 
zda jste pro nebo proti neprodlené odluce církví od státu a jejich samofinancování věřícími

Jsem pro. Po neprodleném vrácení zabaveného majetku.

zařazení televizního a rozhlasového ateistického pořadu s pracovním názvem "Pravda o bibli, bohu a církvi"

To zní zajímavě. Na to jsem zvědav.

Máte-li pocit, že Vás zaslání tohoto e-mailu obtěžuje.

Jak vidíte, váš mail mne neobtěžoval a podrobně jsem na něj odvěděl. Doufám, že učiníte také tak.

Zdraví

doc. Oldřich Nedvěd, PrF JCU

Dobrý den pane Nedvěde.

Děkuji Vám za odpověď. Jste jeden z mála, kteří k mé výzvě přistupují věcně a respektují mé právo na vyjádření svého názoru. Já se pokusím odpovědět stejnou formou, jako Vy.

………….a je v mnoha ohledech užitečná pro celou společnost.

Víte, činnost nacistů byla ve své době také prospěšná pro německou společnost, činnost komunistů také. Mimo církev se charitě věnuje asi 500 jiných organizací. Takže tohle jí neupírám, ale také nehodnotím bůhvíjak kladně.

Zpochybňujete jen existenci boha. To je v pořádku.

Mně je jedno, jestli bůh existuje nebo ne. Já jsem přesvědčen, že neexistuje. Já boha definuji jako smyšlené mystérium, které nemá lidské ani fyzikální vlastnosti. Já skutečně zpochybňuji smysl náboženství. Co je smyslem či náplní náboženství? Podle mne je to uctívání boha. A protože bůh neexistuje, nemá smysl ho uctívat a náboženství tedy také nemá smysl. A co je smyslem víry?

………jakým církve o svůj majetek přišly. Jste snad komunista?

Nejsem komunista a držím palce senátoru Štětinovi, aby se mu podařilo postavit KSČM mimo zákon. Náboženské sekty chtějí hlásat, komunisté chtějí hlásat, neonacisté chtějí hlásat, církve chtějí hlásat…….. Nikdo nikomu nebrání, je svoboda projevu. Já jim v tom také nemíním bránit, ať si hlásají ve svých klubovnách svým příznivcům, co chtějí.

……….nevěříte strunové teorii? Není prokázaná ani vyvrácená.

To je jen půl textu. Rozpor je v tom, že církev potřebuje existenci i neexistenci boha současně. Neexistenci kvůli víře, existenci kvůli stvoření. Kromě toho z boha si byznys udělala církev, takže ona musí dokazovat, že nelže a nepodvádí.

…………na roveň uctívačů Stalina a Hitlera.

Já to chápu jako uctívání boha jménem Hospodin (Ježíše nepovažuji za boha, to byl člověk, obřezaný žid, kterého židé oběsili na šibenici, protože narušoval jejich zaběhnutý pořádek – to je popsáno v Bibli – a ze kterého boha udělali křesťané zhruba na konci 1. století).

…………..přesvědčeni jako o pravdě.

Obávám se, že přesvědčení nestačí. To by u soudu neobstálo. I Jan Hus byl přesvědčený, že má pravdu. Podařilo by se nám definovat, co je pravda?
 
……………je společensky užitečná.

To právě bude muset rozhodnout soud. Já jsem přesvědčen, že se o podvod jedná. Nahlížel jsem do Trestního zákoníku – nevím.

Takto nemůže být problém položen.

Asi se mnou budete souhlasit, že je Vám proti mysli, že komunisté dostávají peníze za hlasy z Vašich daní. Možná byste také byl pro změnu systému financování politických stran.

Prostě nějak majetek získaly a byl jim ukraden.

Pan Pitr nějak získal majetek, pan Krejčíř nějak získal majetek, pan Gross nějak získal majetek. Já myslím, že takhle zjednodušit to nelze. Četl jsem Temné papežství, Vatikán – moc papežů, Mezi touhu po moci a zbožností. Tam je toho hodně o tom, jak církev získala majetek.

………..nejsou relevantní v otázce navrácení majetku.

Rád někdy sleduji seriály, které se odehrávají před soudem a kde obhajoba nebo obžaloba vykřikuje: Irelevantní!!! Odpověď obvykle zní: Dokáži souvislost. Nebo podobně. Na mé otázky ještě nikdo neodpověděl a to jsem oslovil zhruba 35 000 lidí včetně všech vyučujících na všech pěti teologických fakultách.

………….ale oni je ani neformulují jako sliby.

Sliby o spasení, vyslyšení modlitby, věčném životě apod. nepředkládají věřící. Tyto služby slibují hodnostáři církve věřícím. Neboli skupina lidí, kteří si říkají církev, nabízejí služby, jejichž poskytnutí nemohou garantovat. Pro jistotu je nabízejí až po smrti odběratele. A to je podle mne podvod.

dejte to k soudu a ne k veřejné diskusi.

K soudu to dám, k veřejné diskusi dávám postavení církve v české společnosti. A oprávněnost jejího nároku. Oslovil jsem asi 10 000 právníků a advokátů. Jejich názor se lišil asi stejně, jako názor Ústavního soudu na Lisabonskou smlouvu.

samofinancování z vráceného majetku.

Já bych jim majetek nevracel, ale někdo se musí o nastavěné kostely a kapličky starat. A jako je církve stavěly za přímé finanční účasti farníků, mohly by být i dnes v péči farníků a církve. My si svou rybářskou baštu také opečováváme sami. A mysliveckou chatu jsme si také postavili sami a její provoz jsme si také hradili sami. Kostely slouží výhradně věřícím, nechť jsou jejich majetkem a nechť se o něho starají. Nemohou být majetkem jen hrstky církevních hodnostářů. Podle mne.

ale zuřivé menšiny.

Často jsem byl obviňován z nenávisti, ze zloby a kdoví čeho ještě. Odpovídám ne, nejde o nenávist. Jde o pravdu a spravedlnost. Já mám ve své knize motto: Prezidentská standarta je ozdobena heslem: Pravda vítězí. Zvítězí pravda? A která? Mohu Vás ubezpečit, že není mírumilovnějšího člověka nade mne. Ateisté jsou asi v menšině, protože kromě 20% věřících je těch asi 70% lhostejných.

Jsem pro. Po neprodleném vrácení zabaveného majetku.

V anketě na mém webu je 83% pro neprodlenou odluku církví od státu, bohužel ta anketa nevyjadřuje názor na vracení majetku. I to ale možná budu zjišťovat.

Na to jsem zvědav.

Navázal jsem kontakt s režisérem Jurajem Herze, který je stejná krevní skupina, jako já. Vyjádřil velkou ochotu pro práci na pořadu a dalších aktivitách. Mám asi 15 lidí, kteří se chtějí aktivně zapojit nebo podporují morálně. Není to mnoho, ale v dnešní době…
 
Doufám, že učiníte také tak.

Už jsem Vám vyjádřil příjemné překvapení. Jeden z adresátů na mne podal stížnost a byl jsem nějakou dobu na blacklistu (v původní výzvě jsem měl nabídku mé knihy, což bylo chápáno jako obchodní nabídka, nikoliv možnost seznámit se s mou argumentací, protože kniha není běžně v prodeji). Takže ještě jednou děkuji.

Srdečně zdraví A. Vaněk

 

 

 

 

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by