Miroslav Staněk versus Antonín Vaněk - 30.1.2012

vloženo 30. 1. 2012
zpět na archiv diskuzí

Ateisté a bolševici spolu pak  fanatičtí a militantní antiklertikálové v čele se soudruhem Vaňkem, nově se sdružující v t.zv o.s. Humanističtí ateisté (správně antiteisté). Když jsem se dověděl o vaší iniciativě ve věci žaloby na katolickou církev, považuji za důležité vám nějak přispět. Předesílám, že vás nehodlám od vašich úmyslů ani v nejmenším zrazovat. Právě naopak cítím, že právě vy jste (prozřetelností nebo osudem) vyvoleni k takovým činům. Rád bych, aby následující mé zamyšlení vás přesvědčilo, že a proč tak uvažuji. Tomuto národu jste dosud přišli příliš draho, vaše samozvané pózy spasitelů lidstva ukazují vaši nebezpečnost nejen pro tento národ ale pro svět. Bolševický (komunistický, skrývající se za označení ateistický) humanizmus je slovní spojení podobné hodnoty jako kulaté čtverečky. Nikoho nemůže nechat na pochybách o vašich skutečných úmyslech skutečnost, že neskrývaně a příznačně se opovažujete svoje názory deklarovat vždy jako vůli celého národního či všelidského společenství. Je to opět neskrývaná touha po moci, po práskání bičem nad prostými lidmi, která vás vede k arogantním a militantním aktivitám, které jsou oním pověstným biblickým ovocem podle něhož se pozná strom (ostatně, tu bibli jste studovali velice špatně a odtud vaše nepochybně překroucené historiografické hodnocení či interpretace těch událostí). Církev je vám trnem v oku, protože je pro vás jednou z hlavních překážek pro dosažení vašich hegemonistických a vzdor názvu vašeho sdružení antihumanistických cílů. A nejen těch. Zachtělo se vám znovu  moci, která vám vždy tolik chutnala a chutná (viz spisovatel Ladislav Mňačko). Začínáte tam, kde před cca 100 lety začínal bůh českých komunistů a ateistů Gottwald. Vaše "argumentace" není ničím jiným než uplatněním dialektiky a rétoriky, ostatně ne příliš na úrovni, ve stylu "jen prstíček vstrčíme než se ohřejeme". Demagogii vždy používali ateisté pro manipulování mas. Abych také mohl uvěřit v upřímnost vašich slov, k tomu mi např. chybí stejný váš zápal pro spravedlnost který by se týkal zúčtováni s protagonisty antihumanistického bolševického režimu vládnoucího zde nikoliv před tisíci lety nebo před staletími, ale před nedávnem. Neslyším od vás např. volání po potrestání všech členů KSČ (a jejích konfidentů) kteří svým pouhým členstvím byli klakou a oporou pro vražedný komunistický režim samozvaně zde vládnoucí od r. 1948 až 1989.  A tato (zločinecká) KSČ, s jiným označením -kabátem či maskou (KSČM) dokonce v současnosti dodnes zasedá  vysmátá v parlamentu. No a takových iniciativ, které byste pro věrohodnost vašich slov a úmyslů museli vykonat by byl bezpočet. Z dalších jen na příklad co kdy ateisté udělali v oblasti charity,tedy pro potřebné chudé na celém světě, Revolucemi a zbraněmi jste  chudáky chtěli krmit. Pro štěstí lidstva zarazili sovětští humanističtí ateisté ve svém zápalu pro humanizmus cepín do hlavy "soudruha" Trockého.  Humanistická ateistická francouzská revoluce nebyla ničím jiným než masakrem v režii humanistického  ateizmu, který nakonec pozřel své děti (Danton Robespiér). Co přinesl ateizmus lidstvu v oblasi duchovní, duševní a kulturní?  Ani církev ani žádný kněz nespáchal žádný atentát na ateistu, ale ze strany (jistěže humanistických) ateistů nejsou atentáty na kněze  a představitele církve, či jejich zavraždění žádnou vzácností. I tato skutečnost ukazuje v čem spočívá síla církve. Nikoliv ve starověku, ani ve středověku, ale v současnosti. A strach z této síly motivuje vaše chování, které není ničím jiným, než bezhlavým bitím kolem sebe. A ještě jedna zkušenost s efektivitou humanistického ateizmu. Rozbíjet pozitivní mezilidské vztahy. V zájmu zmanipulování společnosti bořit cokoliv co tento zájem byť i jen znesnadňuje. I o tom poučuje nedávná historie. Také je naprosto zřejmé vědomí nutnosti taktizovat podle Leninova učení, že morální je vše (každá lež, každá krádež a každá vražda atd.) co prospívá vašemu humanistickému ateizmu. Z okradeného udělat zloděje , z vraha udělat oběť a naopak. Tradiční to  nikoliv "obranné" ale naopak "útočné zbraně" ideologického boje ateistů. To vše patřičně hlučně vykřikovat, aby to každý dobře slyšel , prostě, aby si toho každý musel všimnout. A jak už učili věhlasní vědečtí propagandisté (např Goebbels) pak už za vás pracuje psychika člověka. Stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Nejste schopni sebereflexe, sebekontroly. Z náboženství a církve děláte (vy ateisté) strašidlo a chcete, aby se ho lidé báli. Dobře se říká, že nenávist je slepá a člověka zaslepuje. Také to je váš případ.Takový je humanistický ateizmus. Také jste v Bibli ve svém fanatickém humanistickém usilování přehlédli její základ - desatero, a v NZ upozornění Krista na to, že po něm přijdou falešní proroci a stejně tak, co se týká vašeho napadání církve, Kristův výrok o trámu ve vašich očích. Ateizmus, vždy jen zaručeně humanistický, není vynálezem nové doby. Bible se o něm zmiňuje mnohokrát To jste asi také přehlédli. Nepředpokládám, že jste toto poselství bible "přehlédli" úmyslně. Pochopil jsem, že jste to prostě jenom "přehlédli". Jen slepý, či krátkozraký člověk neprohlédne vaše záměry, a jde jen o to, kolik takových lidí v této zemi žije. Úměrně tomu a jenom tomu má vaše úsilí naději na úspěch. Demagogií chcete vymývat davu mozky stejně jako humanistický ateista Gottwald & comp od začátku min. století. Vaším "humanistickým" úsilím je nejvíce ohrožena sociální skupina mládeže, která nemá osobní zkušenosti s humanistickým ateizmem v nedávné minulosti a vzhledem k dosud prožitému krátkému životu nemá ani mnoho jiných životních zkušeností. Předpokládám, že i vy si to uvědomujete a mozky těchto lidí budete "masírovat" nejintenzivněji.  Ještě mne tak napadá, z čeho zaplatíte soudní procesy proti církvi, a jestli by nebylo humanističtější tyto jinak vyhozené peníze darovat např. do hladovějící Nigérie, Indie nebo do vaší soudružské humanistickoateistické hladovějící severní Koreje (KLDR). V tom vám Bůh žehnej.

Miroslav Staněk, občen tohoto státu a příslušník českého národa.

 

P.S. To co jste napsal panu Matyáškovi ukazuje na vaši „erudici", snad nejen, v oboru historie evropské civilizace, umění, věd, kultury všeobecně, a techniky. A jak dnes mládež říká - to je teda síla.

Citát:

Proč v řadách bolševických ateistů? A proč vědeckých ateistů? Kdyby nebylo technického pokroku a práce statisíců vědců, kteří dotlačili lidstvo od pěstního klínu k mobilnímu telefonu, a lidstvo by bylo dáno napospas teologů, ještě bychom skákali po stromech a jedli kobylky. Ale to je Váš problém, čemu věříte.

Možné překlepy a pravopisné chyby prosím omluvte.

 

Dobrý den pane Staňku.

Nemíním komentovat Vaši slohovou práci. Doufám, že nebudete proti tomu, abych ji zveřejnil na našem webu. Nemáte se přece za co stydět. Jen si dovolím drobné opravy Vašich tvrzení. Nikdy jsem nebyl a nejsem komunista. Deklaruji se jako konzervativní pravičák. A pak. Bibli jsem slovo od slova studoval celkem pětkrát. Troufám si tedy tvrdit, že ji znám lépe než Vy. Na důkaz toho Vám v příloze posílám několik citátů z Bible. A nakonec. Ateismus není ničí výmysl. Ateismus ve své podstatě znamená popírání boha. Jakéhokoliv. Z toho vyplývá, že ateismus je vedlejší produkt náboženství. Kdyby nebylo náboženství, nebylo by ani ateismu. Je to velmi prosté. My lidem nic neslibujeme (spasení, vyslyšení modlitby, život věčný v království nebeském), ani jim nevyhrožujeme (Armagedon, peklo, pláč a skřípění zubů, konečné zúčtování, zánik lidstva). My každému přejeme, aťsi svůj pozemský život naplno užívá tady a teď. A ať si každý věří, čemu chce. Ale nesouhlasíme s tím, aby si zločinecká organizace, která dva tisíce let podvodem, lží a mystifikací hromadila majetek a moc, dělala v této zemi, co chce. Je to Váš zájmový spolek, uctívání boha je Vaše záliba, tak si ji plaťte ze svého. Já si rybářskou povolenku také platím sám. Já jsem přesvědčen, že je to fér.

Mějte se hezky. Se srdečným pozdravem Antonín Vaněk

 

Dobrý den. Nemám co měnit ani co dodat k tomu co jste nevím jak pozorně ode mne četl. No ale jenom mi svými slohovými cvičeními (když už pro písemná sdělení jste zvolil takové označení) dáváte za pravdu. Především v tom, že vy ateisté (antiteisté) ve velké většině nejste schopni sebereflexe. Nevím proč mi to všechno píšete. Jak vidím vaše studium bible je pro vás ztracený čas. Ateizmus a mentalita ateistů je mi dobře známa. 25 roků jsem pracoval se skalními ateisty (také ne registrovanými komunisty), takže mi nenamlouvejte, že ateizmus je fenomén mnoha tváří. Poznal jsem ale i výjimky. Těch je ale moc málo. Jednotícím kritériem (společným jmenovatelem)
je ve velké většině, z  protináboženských a antiklerikálních představ pramenící fanatická nenávist a překrucování reality.  Takže to, zda jste komunista nebo nikoliv vychází v tomto případě nastejno. Jistěže ve zveřejnění vám nebráním. Naopak jsem rád.

Mějte se krásně. M.S.

 

Dobrý den pane Staňku.

Původně jsem již nechtěl odpovídat. Pak mě to nedalo. Cítil jsem potřebu reagovat na dvě věci. Říkáte, že nejsme schopni sebereflexe. Jak sebereflexi chápete? Co bychom, podle Vás, měli udělat? Přistoupit na hru hlasatelů náboženské víry? Proč bychom to měli udělat? A pak. Hovoříte o nenávisti. Víte, co je to nenávist? Připomenu Vám proces s Miladou Horákovou. To byla nenávist! Třídní! Ale my? Jaká nenávist, prosím Vás? To ta církevní, to bylo něco! Vyvraždění Albigenských, upálení Johanky z Arku, Jana Husa, Giordana Bruna, abych připoměl jen ty nejznámější ze statisíců upálených.Nechte si svého boha i víru v něho (pokud víte, co je vlastně obsahem pojmu víra v boha - velmi o tom pochybuji), já si ponechám svého neboha.

Mějte se fajn. Zdraví Antonín Vaněk

 

Pane Vaňku v něčem pravdu máte (Hus i když v dobových souvislostech to také není zcela jednoznačné), v něčem částečně (Johanka z Arku - byla svatořečená a její smrt měl na svědomí zkorumpovaný biskup, kterého stihl církevní trest), v něčem žádnou (Giordano Bruno. Od toho dával ruce pryč Galileo a byl to štvanec z větší části  nikoliv zásluhou katolické církve.)  stejně tak čarodějnické procesy na severní Moravě. Jednou jsem měl výstavu fotografií a přišel na ni historik, pan Dr. Spurný, který se zabýval těmito procesy.. Položil jsem mu otázku jak to vlastně bylo s tím upalováním čarodějnic. On mne upozornil, že inkvizice je dvojznačný pojem. Byla církevní a světská. Toto jeho upozornění mne vedlo k tomu, abych začal pátrat. Popravdě řečeno, bylo mi divné že v těch procesech zahynul šumperský kněz - děkan Lautner protože inkvizitoru Bobligovi (nedostudovanému právníkovi),v jeho řádění chtěl zabránit. No a pak jsem zjistil že těch kněží bylo asi 10 a jeden "civilní" šumperský občan. To jen například. Studujte historii objektivně. Bylo by to na delší povídání a protože pokud budete mít zájem na objektivních informacích jistě si je najdete, tak jak jsem se zachoval já, proto nevidím potřebné  a koneckonců ani možné dělat vám zde "večerní univerzitu". Ve věci církevní historie je na církev především z řad (i humanistických) ateistů a antiklerikálů toho mnoho účelově nalháno. Ten účel není nutno vysvětlovat. Konec konců kdo nechce nevidí a dělá, že nevěří. Takže bylo by to úsilí skarabea.
Také bych prosil adresu na váš web kam můj dopis chcete umístit.

Dobrou noc. M.S.

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by