Pavel Kábrt versus Antonín Vaněk

vloženo 2. 3. 2011
zpět na archiv diskuzí

Vážení přátelé,

 

vážím si Vaší snahy rozřešit s konečnou platností různé záhady a nejasnosti v našem světě. Nicméně upozorňuji, že celý tento projekt je naprosto odsouzen k nezdaru. Protože:

 

1.    Jsou jevy či události na tomto světě, které prostě vysvětlit nelze. Možná to zatím neumíme, možná to prostě nelze z principu. Příklad: žádný vědec ani deset Einsteinů Vám nezjistí ze směsi (roztoku) vody a cukru, jaký tvar měla kostka, která se v roztoku před chvilkou rozpustila. Ateista může tvrdit, že měla tvar koule a teista, že měla tvar kříže – ale zpětně z daného roztoku to nelze zjistit.

2.    Málo lidí na tomto světě chápe rozdíl mezi experimentální vědou a ostatními vědami, zvláště historickými. Experimentální věda pracuje jen s jevy opakovatelnými. Proto se nikdo nebude hádat o Archimédův zákon nebo Ohmův zákon – a bude-li se hádat, vezmeme kýbl s vodou a váhy, nebo elektrický obvod s baterií a měřicími přístroji a oba zákony tomu pochybovačovi předvedeme. To je ovšem nepoužitelné u událostí jednorázových – kam patří všechny události z minulosti – Turínské plátno, egyptské pyramidy, evoluční či kreační teorie atd.

 

Bod dva je právě to, co jste asi nevzali plně v úvahu. Nikdo na světě nemůže prokázat, jak „vznikly“ egyptské pyramidy. Každý si může vytvořit tu svoji teorii a obhajovat ji nějakými argumenty, i z oblasti experimentální vědy i jiných věd. Někdo navrhne dávné egyptské stavbaře pyramid, jiný horotvorné, přesněji „pyramidotvorné“ procesy. Ale žádný vědecký obor, ani experimentální vědy ani jiných typů věd, NEMŮŽE tento spor rozhodnout, prostě proto, že na to neexistují metody (jen argumenty pro a proti, jako u soudu). A stejně tak neexistuje vědecký obor, který by jednoznačně rozhodl, jak vznikl velbloud stojící vedle té pyramidy. Prostě z principu věci samé to (možná zatím) nejde.

 

V úctě a s pozdravem Pavel Kábrt

www.kreacionismus.cz

 

Dobrý den pane Kábrte.

 

Nevybral jste zrovna nejlepší příměry. To jsou hmatatelné věci a je zbytečné se o nich přít. Ale bůh a služby, které církev nabízí, to je jinší kafe. Zkuste odpovědět na otázku: Co je to bůh? A jaké služby to vlastně církev nabízí? Spasení. Od čeho? A kdy? Vyslyšení modlitby. Kdy a kým? Život věčný v království nebeském. Co to je a kde to je? Kdo to byl Ježíš? Existoval vůbec? Jaké existují, mimo Bibli, důkazy? Ale ne, to všechno necháme až na dokument. Tam všechny otázky položíme na stůl a budeme na ně společně hledat odpovědi. Zapojte se, to je to nejlepší, co můžete udělat.

 

Zdraví Vaněk  

 

Vážený pane Vaňku,

vychrlil jste přehršel otázek, ze kterých plyne, že jste se těmito věcmi převážně nikdy nezabýval. Připomínáte mi dobu, kdy jsem hledal smysl života a měl celý obrovský sešit otázek na lidi, kteří mě přesvědčovali, že Bůh existuje – to bylo před asi 40 roky, tedy někdy v mých 20ti letech. Když jsem se pak setkal s mnoha přesvědčivými argumenty ve prospěch Boží existence, a znovu si probíral svoje otázky v tom sešitu, nemohl jsem pochopit, proč jsem se na drtivou většinu těch věcí ptal – tak jasné to najednou bylo. Takže mi připadáte jako já v tom období před uvěřením. U Vás asi však bude větší problém: já byl tehdy otevřený a nepředpojatý, vážil jsem fakta, nechtěl jsem se rozhodovat z pocitů a dojmů a přání, ale vybrat si z jasných faktů. Byl jsem nepopsaný list. U Vás to asi bude problém, smím-li předpokládat, že Vám není dvacet let a i z toho, co jste napsal udělat si svůj soukromý závěr o Vás, samozřejmě hodně nejistý, protože mám jen málo informací.

 

Z Vaší odpovědi na můj první email je vidět, že jste z mého emailu nejen nic nepochopil, ale ani si nevíte s tím, co jsem tam napsal, rady. Nevadí, neřešme to. Abych nebyl moc rozvláčný: jsou asi tři druhy lidí podle vzdělanosti, to je moje soukromé dělení, snad na něj mám právo: úplně nevzdělaní lidé, kteří o dané oblasti (která se probírá) nemají ani páru. Druhá skupina jsou více či méně poučení laici, kteří o dané oblasti mohou hodně vědět, někdy víc než sami odborníci, nicméně nejsou to profesionálové, nemají vysoké školy atd. No, a třetí oblast jsou profesionální vědci, kteří mají jak odborné znalosti, tak erudici. Píšete, abych se do Vašeho projektu zapojil, a já jen uvádím, že patřím do té druhé skupiny, pokud jde o oblast náboženství, stvoření, kreacionismus, evoluce a s tím související věci. Tak to je pro Vaši informaci. Klidně se připojím, pokud budu víc vědět, co to bude konkrétně znamenat, a pokud tedy moje polovzdělání nevadí.

 

Na závěr jen opakuji, že je naprosto naivní se domnívat (žel, z mého prvního emailu jste nic nepochopil), že dokonce tak neuvěřitelně složité otázky, jaké jste ve svém druhém emailu nadhodil, nějak exaktně vyřešíte – to je neuvěřitelná naivita, skoro bych řekl s nadsázkou „trestuhodná“ na dospělého člověka. Výsledek prostě bude takový, jaký je dosud: někdo zůstane u správnosti teismu, jiný u správnosti ateismu. A tím to skončí. Copak si naivně myslíte, že Boží existenci prokážete podobně jako Archimedův zákon? Že Boha najdete dalekohledem nebo v infračerveném spektru záření?

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého Pavel Kábrt

 

Dobrý den.

 

Jsme asi zhruba rovníci, já jsem ročník 1946. Jsem technik-strojař, který se ve škole a v pracovním procesu naučil na různé děje a souvislosti nahlížet logicky. Z této pozice se musím o Vašich postojích vyjádřit jako o naprosté naivitě. Bibli jsem slovo od slova studoval celkem pětkrát a pročetl všechnu dostupnou náboženskou i souvisící literaturu. 

 

Když jsem se pak setkal s mnoha přesvědčivými argumenty ve prospěch Boží existence,......ale vybrat si z jasných faktů.

 

Můžete mě, jen tak pro zajímavost, předložit aspoň jeden argument nebo fakt? Já Vám předložím jeden pro důkaz jeho neexistenci. Zlé netrestá a potřebným nepomáhá. Neexistuje tedy žádný rozumný důvod pro jeho existenci. Mimo církevního byznysu. Podle Bible boha jménem Hospodin, kterého pravděpodobně, uctíváte, vymyslel žid Mojžíš, když se rozhodl vyvést Izraelity z Egypta. Podle mne je podstata náboženství uctívání něčeho, co se označí za boha, přičemž za boha lze označit cokoliv. Je známo asi 2000 různých bohů. V samotné Bibli je jich uvedeno hned několik. Co se týká Vámi uctívaného boha, doporučuji Vaší pozornosti můj článek Jak je to s bohem? na webu našeho sdružení. Pročtěte si ho, prosím, a pak mě na tu otázku odpovězte. Myslím, že byste byl platným členem teistického týmu. Nevím ale, jaký je vztah mezi pravověrnými katolíky a kreacionisty, aby Vás náhodou neodvrhli.

 

jaké jste ve svém druhém emailu nadhodil, nějak exaktně vyřešíte – to je neuvěřitelná naivita 

Já je nepotřebuji exaktně vyřešit, mně stačí, když církev usvědčím z podvodu a ze lži. A to lze velmi jednoduše a snadno. Ateismus totiž nic netvrdí. To není ideologie, jako náboženství. Hlasatelé víry něco tvrdí, ateisté to popírají. Je na církvi, aby prokázala, že to, co hlásá, je pravda. My budeme stále tvrdit, že církev lže. A církev musí neustále prokazovat, že svým věřícím nelže. Jsem zvědavý, jak to udělá.

 

Mějte se fajn. Zdraví Vaněk

 

P. S.

Proč vlastně jako další odrůda víry vznikl kreacionismus? Proč jste jen prostě nevstoupil do katolické církve? 

 

Vážený pane Vaňku,

jste ročník jako moje žena, já jsem o tři roky mladší, 1949.

 

Svými názory na mne působíte jako strašně neinformovaný člověk. Píšete o kreacionismu – ale mám pocit, že o něm víte něco kolem nuly. Znáte moje stránky a četl jste tam některé články? (www.kreacionismus.cz)

 

Totiž Vaše neuvěřitelně primitivní a hlavně kategorické závěry (o Bibli, Mojžíšovi, existenci Boha atd.) mě šokují, nečekal bych je u poučeného ateisty, za kterého se tak nějak – jestli se nepletu – vydáváte. Vaše myšlenky a závěry jsou spíše typu neinformovaného fanatika či studenta VUMLu – neuražte se, prosím, já to vůbec nemyslím ve  zlém a už vůbec ne urážlivém tónu, jen jako popis toho, jak na mne působíte, něco jako stará komunistická agitka typu „podíl práce na polidštění opice“. Vždyť i ateisté, velmi vzdělaní, většinou vůbec existenci Boha nepopírají, i když v něj nevěří, ale připouštějí, že prostě ho nelze ani dokázat ani potvrdit. To Vy „víte mnohem víc“.

 

Já nejsem katolík, a i když jsem s církví ve spojení, není to nic, na čem by nějak závisela moje víra či přesvědčení. Je jasné, že spojení víra-církev je vám zcela neznámé, máte v tom chaos. Už to, že neznáte vztah pravověrných katolíků a kreacionistů ukazuje, že jste ostudně neinformovaný člověk, nejen o této oblasti, ale i o tisících důkazech, naprosto nepopiratelných, pro existenci Boha. Pochybuji však, že má cenu o tom s Vámi vést dialog, připadáte mi velmi fanatický, což je synonymum pro slovo zaslepený.

 

Abych jen nekritizoval Vaši osobu a řekl něco konkrétně, i když z dialogu s Vámi mám hrůzu, že by to pro mne bylo utrpení, přesvědčovat slepého o barvách a hluchého o  tónech. Alespoň tedy jeden argument pro nepopiratelnou existenci Boha:

 

jeden biolog řekl, že když byla objevena dvoušroubovice DNA v roce 1953 a zjištěno, že vše živé má v sobě informaci pro svoji existenci, že se měli všichni evolucionisté tiše odplížit z vědeckých ústavů se schlíplýma ušima a omluvit se za šíření darwinistických hovadin a matení veřejnosti. Což ovšem by vyžadovalo slušnost, kterou oni nemají. Totiž informaci/program nelze odvodit z jejího nosiče. Text knihy nemůžete kauzálně odvodit z papíru a tiskařské černi. Informace je evidentně zcela nehmotné povahy, protože je to sada příkazů ke vzniku funkční soustavy prvků. Informace sedí na hmotném nosiči, ale není z něj odvoditelná, jako jezdec nevznikl z koně. Takže zjištění, že pouhé pořadí (!) čtyř stejných bází kóduje vznik oka, ucha, srdce, ploutve či banánu je tak šokující, že už větší důkaz Boží existence nelze snad ani přinést. Ale víc Vám nebudu říkat, protože si myslím, že tomu stejně ani nerozumíte a hlavně ani rozumět nechcete (což je větší tragedie), a pokud mi na to něco napíšete, budou to strašné bláboly, ze kterých budu mít jen břichabol.

 

Zdraví a v klidném rozpoložení píše Pavel Kábrt

 

Dobrý den.

 

Začíná se mně líbit, jak jsem neinformovaný člověk. Dokud jste mně to nenapsal, myslel jsem si, že některým věcem trochu rozumím. Třeba Váš důkaz existence boha. Úžasné. Já jsem ve své knize publikoval obdobný příklad, ale s okem. Konala se konference na nejvyšší úrovni a její účastníci dospěli k závěru, že oko je natolik složité, že ho musel stvořit bůh. Já jsem tam popsal dvě možnosti, jak. Jedna zněla takto. Bůh přišel a řekl: Abrakadabra a bylo oko. Druhá zněla takto: Bůh hrábl do vesmíru, tu vzal rohovku, tu duhovku, jinde zase trochu sklivce, jinde zase jiný materiál, aby to všechno měl do čeho zabalit, pak to všechno šupnul do oční jamky a propojil s mozkem. Víte pane Kábrte, jakou děláte největší chybu? Nepřemýšlíte a neptáte se jak. Vy jste ideální úlovek pro hlasatele víry. Apropó, existence boha a víra v boha je protismyslná. Pan Kohut z Teologické fakulty UK mně napsal: Kdybych mohl exaktně dokázat existenci boha, neodkazoval bych lidi na víru. Já Vám položím stejnou otázku, jako jemu: Co je obsahem křesťanské víry? Že bůh existuje nebo že bůh pomůže? Dnes bych doporučil Vaší pozornosti můj článek Praktický význam křesťanské víry. Rád bych znal Váš názor (i na článek, který jsem Vám doporučoval včera).

 

Mějte se fajn. Zdraví Antonín Vaněk

 

Vážený pane Vaňku,

 

Bůh se o Vás stará tak, že mu to nikdy nebudete moct vrátit. Nyní se o Vás stará tím, že Vám poslal nějakého pana Kábrta, aby Vám otevřel oči. Jaký větší dar může dostat slepý člověk?

 

Ano, jste neinformovaný člověk, to mi vyplývá z Vašich emailů, kde kromě posměšků a hloupostí nezazní jeden kloudný fakt, myslím hmatatelný fakt, jasný argument, přírodovědecký argument. Abych se ale nechoval stejně jako Vy:

 

Nabízím Vám osobní pomoc: několik krátkých lekcí, kde Vám vysvětlím, v čem spočívá kreacionismus, kde jsou základní omyly ateismu a evolučního učení, samozřejmě zdarma. Nenabízím Vám diskuze, nabízím Vám vyučování, abyste mne dobře pochopil. Je to Boží pomoc Vám, abyste nezemřel v nesmyslech, když už jste v nich prožil asi většinu života.

 

Bude mi ctí, když moji nabídku využijete. Tím myslím někde se třeba jednou týdně na hodinku dvě sejít, a Vy si vyslechnete, co je to kreacionismus a na čem spočívá víra v Boha. Opakuji, nenabízím hádky a diskuze, ale vyučovat Vás základům vědeckého kreacionismu a víry v Boha. Samozřejmě se budete moci ptát, ale jakmile by se naše setkávání zvrhla jen v plané diskuze či dohadování se, musel bych to ukončit. Já budu učitel a Vy žák.

 

Promyslete si to, nechte projít hlavou, než to rychle odmítnete (třeba z pouhé povýšenosti), je to velmi lukrativní nabídka. Další podobná nabídka je udělat pro Vás a Vaše přátele přednášku s promítáním. Přednáška se jmenuje „Darwinovy tragické omyly“. Trvá asi jeden a půl hodiny. Samozřejmě budu rád, když bude více lidí. Může to být kdekoli v ČR, nebo u mne v bytě na Černém Mostě v Praze, s pohoštěním. Myslím, že jsem Vám nabídl dost způsobů k tomu, abyste se mohl vyhrabat z průšvihu svého mylného pohledu na svět. Vše, co píšu, je v přátelském duchu.

 

Zdraví Vás Pavel Kábrt

 

Vážený pane Kábrte.

 

Můj technický mozek se vzpírá přijmout Vaši nabídku. Jsem připraven vést věcnou diskusi se vzdělanými lidmi z Akademie věd nebo teologických fakult. Nejsem připraven ani ochoten nechat se nalévat Vámi nabízenými teoriemi.

 

Mějte se fajn. Zdraví Antonín Vaněk

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by