Námět zaslaný vedení ČT k posouzení

zpět na přehled akcí

datum: 31. 12. 2014
místo konání:

Název díla: Odpovědi na vážné otázky. (dialog ateistů s teisty o Bibli, bohu, církvi, náboženství a náboženských atributech.)

Stručný námět:

Z náboženských kruhů zaznívají výzvy k dialogu teistů s ateisty, Tomáš Halík byl oceněn za dialog s ateisty. Skutečný dialog či diskuse s ateisty však neprobíhá.

Cyklus televizních debat by měl tento nedostatek napravit. Debata by v žádném případě neměla odrazovat věřící od jejich víry. Měla všechny lidi vést k zamyšlení nad tím, do jaké míry je dobré posilovat svoji vnitřní sílu a spolehnout se na svoje schopnosti a do jaké míry je dobré spolehnout se na náboženskou víru a pomoc boha.

Náboženství je snad jediná disciplína, ve které neplatí rčení, že pravda je někde uprostřed. Náboženství není mince, kterou lze postavit na hranu, mince náboženství vždy spadne na jednu nebo druhou stranu, věřím v boha nebo nevěřím v boha. Mezi tím nic není. Důvodem, proč chceme realizovat cyklus debat je fakt, že náboženské pořady neodpovídají na potenciální dotazy věřících i nevěřících a neříkají, proč se přiklonit na tu či onu stranu.

Jiným důvodem, proč chceme realizovat náš projekt cyklu debat je skutečnost, že mnoho lidí včetně věřících vůbec nezná celý obsah Bible. Náš cyklus debat představí divákům celou Bibli pohledem nestranného čtenáře, tedy i ty pasáže, které se obvykle nečtou.

Zrovna tak diváci neznají odpovědi na mnoho dalších otázek, spojených s náboženstvím a vírou v boha.

Chceme vést korektní a kultivovanou debatu nad tématy, jako jsou náboženství, náboženské atributy, bohové, víra, církve, Bible, Katechismus…..

Dialog bude mít podobu křesťanské mise k "pohanům" s cílem získat "pohany" pro víru.

Chceme společně s teisty hledat odpovědi na tyto a další otázky, které se přímo týkají celé společnosti:

Je náboženství tím správným duchovnem pro současnou společnost? Je víra v boha tou silou, která je schopna člověka přimět dodržovat základní a tradiční morální hodnoty? Jsou církve schopny suplovat funkce státu? Měly by některé funkce státu suplovat? Jsou církve schopny nasměrovat návrat společnosti k tradičním morálním hodnotám?

Proč vznikají stále nové církve? Proč se objevují stále nová náboženství? Jakou roli by měly církve zastávat v současné společnosti? Měla by být posílena role církví ve společnosti? Proč se církve snaží působit ve stále více oblastech politického, sociálního a společenského života? Jakou pro to mají kvalifikaci? Zasluhuje si činnost církví podporu státu? Tedy i podporu ateistické části společnosti? Proč by pro lidi bylo dobré, aby věřili v boha? Jak víra v boha formuje morální vlastnosti člověka? Jak ovlivňují náboženské subjekty (bůh, Kristus, duch svatý) chování lidí? Jakou moc nad člověkem má náboženství? Je ateismus novým náboženstvím? Může pozitivně ovlivnit chování lidí?

Cyklus debat se zřejmě nevyhne konfliktům, neboť proti sobě stojí dva světonázory a dva pohledy na náboženství a víru v boha, vnitřní a vnější, nicméně převážit může kterýkoliv. Bude záležet na erudici a umění argumentace diskutujících. Bude nezbytná vůle debatovat i s oponentem, jehož názory či postoje může protistrana označit za extrémistické.

Formát bude tvořit jednak přímá debata obou stran (obdoba formátu The Big Questions), tzv. z očí do očí, aby bylo možno debatou dospět k nějakému závěru a jednak individuální vystoupení odborníků i amatérů (obdoba formátu Hydepark), doplněná o knižní, filmové a hmatatelné ukázky.

V průběhu debaty budou oběma diskutujícím stranám promítány úryvky z jiných dokumentů, čteny úryvky z knih, církevních dokumentů, vědeckých prací a jiných písemností, budou předkládány různé předměty. Vše bude tvořit věcné doplňky diskuse. 

Debaty budou probíhat na různých platformách, na fakultách, ve veřejných prostorách, ve studiu ČT. Studio by mělo umožnit přítomnost 5-6 akterů obou stran a moderátora pro živou debatu, mělo by být vybaveno audiovizuální technikou pro přehrávání různých dokumentů, fotografií a záznamů vyjádření dalších účastníků projektu, na která bude potřeba živě reagovat.

Z každé debaty bude pořizován záznam, který bude posléze sestříhán do finálové podoby pro použití v ČT.

Diskutující k určitému tématu budou zváni v průběhu zpracovávání daného tématu či podtématu.

Během práce na scénáři  a posléze na vlastním projektu budou na ČT1 a ČT2 zveřejňovány upoutávky s výzvou k účasti na projektu a zájemci budou přiřazováni podle jejich přání k danému tématu. Současně budou prostřednictvím e-mailu osloveni profesoři teologických fakult, pracovnící Akademie věd a lidé z různých vědeckých oborů  s výzvou k účasti na projektu. Bude jim předložen námět pro prvotní informaci. Budou přizváni ke spoluúčasti na tvorbě scénáře.

Představa o obsazení hlavních rolí:

Moderátoři filosof PHDr. David Černý a doc. MUDr. Roman Šmucler CSc., diskutující z obou táborů, vybraní k danému tématu nebo náboženskému atributu (zástupcí církví, profesoři teologických fakult, historikové, sociologové, filosofové, členové některých ústavů Akademie věd ČR, lékaři, astronomové, fyzici, členové dalších ateistických uskupení), stoupenci jiných náboženských směrů (agnostici, kreacionisté, deisté apod.)

V této fázi pozvání přijali mimo jiné Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc, Dr. h.c., Jaromír Matějek, Petr Dvořák, Doc. Otto Čačka, Ph.D., Pavel Keřkovský, Jiří Lukeš, Wendy Drozenová, Michaela Svobodová, Tomáš Machula, Jaromír Leichmann….

Doplňující informace:

Uvedení na obrazovky 2015-2016

Jsme připraveni oslovit potenciální sponzory, aby finančně podpořili tu část projektu, která bude vyžadovat vycestování tvůrčího týmu za informacemi.

Jsme přesvědčeni, že po odvysílání prvních dílů vzbudí projekt v divácích takový ohlas, že budeme zaplaveni žádostmi o přizvání dalších diskutujících.

Zde jsou první ohlasy po zaslání e-mailové upoutávky:

Vážený pane Vaňku,

děkuji Vám za nabídku. Osobně pokládám debaty o tak důležitých otázkách jako je smysl či nesmysl náboženství za potřebné a žádoucí.

Tomáš Machula, teologická fakulta Jihočeské univerzity

Přeji vám mnoho zdaru a povede-li se Vám pořad do ČT prosadit, máte ve mně již předem jistého 1 diváka

František Štěch, teologická fakulta Jihočeské univerzity

Vážený pane Vaňku,

děkuji Vám za důvěru a oslovení ve věci televizního pořadu zaměřeného na dialog mezi "teisty" a "ateisty". Myslím, že nápad je to dobrý a pro českou společnost by debaty obdobného typu mohly být velmi přínosné.

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D. Univerzita Karlova v Praze

Vážený kolego

rád se účastním, jen budu muset s předstihem znát časové dispozice.

Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc, Dr. h.c.  Centre for Biblical Studies

Vážený a milý pane kolego,

myslím, že podobná debata je nesmírně potřebná ………

Doc. Otto Čačka, Ph.D. pedagogická fakulta MU Brno

Dobrý den pane kolego ---

Vypadá to jako zajímavý nápad, ………..

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph. D.

 

 

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by