Viktor Michna versus Antonín Vaněk

vloženo 4. 1. 2011
zpět na archiv diskuzí

Dobrý den,

        nevím, kde jste vzal mou e-mailovou adresu, ale uvědomte si, že píšete člověku, který byl 20 let agnostikem, poté rok zarytým ateistou a nyní věřícímu člověku, který se obrátil ke Kristu. Prolétl jsem těch pár krátkých článečků na vašem webu a musím poznamenat, že jste ani zdaleka nepochopil, v čem spočívá křesťanství, a také je patrno, jak jste silně antikřesťansky zaujat.
        Nabízí se otázka, jestli v dnešní společnosti, kdy většina lidí nenávidí katolickou církev a papeže, hltavě sleduje každou informaci v zaujatých médiích, zesměšňuje, ponižuje, napadá, či zabíjí (v Evropě zatím moc ne) křesťany, v dnešní době, kdy většina lidí jsou nevěřící nebo věří čemukoliv (new age, horoskopy, ...)  jestli je třeba vytvářet další ateistický web, který se navíc ohání humanismem (ateistická morálka plave na vodě).
        Přeju bystrou mysl a otevřenost srdce, neboť kdo hledá pravdu, tak ji najde.
S pozdravem, Viktor Michna

Dobrý den pane Michno.
 
        Vaši adresu jsem našel na webu kreacionismu. Podobně jako já nechápu smysl křesťanství, nechápete zřejmě ani Vy smysl ateismu. Ateismus není ideologie, na rozdíl od náboženství. Ateismus nelže, nepodvádí, nevraždí. Ateismus je životní postoj, který odmítá všechny ty nesmysly, které vy, křesťané, hlásáte. Neboli proti demagogii staví realistické rozumové uvažování.
 
Zdraví Antonín Vaněk

Dobrý den,

        víte, já jsem již ateistou byl, vy křesťanem ještě ne... A nejlepší způsob, jak něco poznat, je si to sám prožít. A můj osobní názor je, že kdo se má stát křesťanem, musí se nejdřív stát ateistou a přestat věřit ve všechny bludy, neboť křesťanství je i o pravdě a rozumu, ale to asi nemá smysl říkat, když mě máte nejspíš zařazeného mezi hromadu kreacionistů, kteří popírají rozum a vědu, zvláště evoluční biologii, a nějakou záhadou se označují za křesťany. Váš pohled je tedy bohužel zjednodušený, protože katolicismus tvrdí, že rozumem musíte nakonec dojít ke stejnému poznání.
        Ateismus je postoj, který odmítá Boha, nic více. Neřekne vám nic o tom, že máte milovat druhé lidi a neubližovat jim ani sobě. Proto se také ateisté snaží odvodit humanitní závěry pouze pozorováním a srovnáváním chování člověka a zvířete. Někteří pak zjišťují např. že správné pro společnost by bylo zabíjet slabé, bezbranné, staré apod., aby silní mohli přežít. Vy jste se předem rozhodl, že Bůh není, a proto budete vést všechny rozumové úvahy tak, aby jste došel k právě takovému závěru a vytěsňovat všechny úvahy, které by mohly vést k Bohu.
        Zamyslete se nad tím, že i moderní věda se zrodila v křesťanském světě a v mnoha případech byli původní vědci a vynálezci mnichové nebo kněží. To právě z důvodu, že křesťanství udržovalo v lidech na jedné straně rozum (na rozdíl od pseudověd jako astrologie, alchymie, ...) na druhé straně víru, že Bůh stvořil svět tak, aby člověk mohl objevit jeho zákonitosti a využít je ve svůj prospěch. Pokud vesmír povstal z chaosu, kde se vezmou ty zákonitosti a krása?
        Zkuste si přečíst něco od Jiřího Grygara, předního českého astronoma a mimochodem členem několika skeptických organizací (Sisyfos), Václava Hořejšího, profesora a genetika, nebo Miloslava Krále, který byl 70 let ateistou a jehož rozsáhlá práce v oblasti filozofie vědy, ateismu a vyvracení víry se pravděpodobně nedá srovnávat s vašimi strohými texty, které se snaží vpodstatě jen zvětšit odpor a nenávist vůči křesťanům a uspokojit vaši potřebu, aby Bůh nebyl. Tito pánové určitě neberou víru jako nostalgii půlnoční mše o vánocích. Ale jste svobodný člověk, a je jen na vás, jestli se půjdete cestou na jejímž konci čeká pocit prázdnoty a nesmyslnosti bytí. Sice nemám vzdělání v oblasti teologie, ani historie, ale rád si povídám s hledajícími lidmi, protože každý si zaslouží dozvědět se pravdu. Takže pokud nebudete pokračovat v jednostranných a prázdných tvrzeních o nesmyslech a demagogiích, rád vám pomohu při vašem hledání a s objasněním některých nejasností, které máte ohledně víry.

Hezký den, Viktor Michna


Dobrý den pane Michno.
 
        Ateismus je vedlejší produkt náboženství. Kdyby někdy v minulosti nepřišel nějaký vykuk a nevymyslel boha a další nesmysly, ateismus jako postoj, řídící se rozumem, kterého se mimochodem dovoláváte i Vy, by se nikdy neobjevil. Všechna náboženství hlásají nesmysly a ateisté tyto nesmysly odmítají. Nic víc. Nikomu nic nevnucují, nikoho o ničem nepřesvědčují, jen odmítají nesmysly.
        Podívejte, když si pročtete výňatky z diskusí, nutně musíte dojít k závěru, že vy, křesťané, máte na svědomí všechno to zlo, které se po dva tisíce let děje na Zemi. Vy jste ukradli židům jejich Bibli a boha jménem Hospodin. Neuměli jste si vymyslet svého, tak jste jim ho prostě ukradli. I ti, které označujete za pohany, měli svá božstva. A abyste jakoby měli svého, povýšili jste na boha a učinili předmětem uctívání obřezaného žida jménem Ježíš, kterého židé coby buřiče a rozvraceče zaběhnutého pořádku oběsili na šibenici. Tolik Bible, kterou určitě dobře znáte.
        Já mohu milovat jiné a nepůsobit ji příkoří, aniž bych byl věřící v cokoliv. Kdybyste si pročetl Bibli, Dějiny církve, Temné papežství, Mezi touhou po moci a zbožností nebo Vatikán - moc papežů, přiblížil byste se aspoň kousek k pravdě. Ne té náboženské, té normální.
Znovu musím připomenout, že křesťané vraždili židy, jiné křesťany, které označili za kacíře či heretiky, zaživa upalovali své odpůrce, vyvraždili celé domorodé civilizace ve jménu násilné evangelizace, vraždili muslimy i židy při křížových výpravách do Jeruzaléma, přestože to byla od nepaměti země židů.
        A bůh jménem Hospodin? Nenechte se vysmát. Na stránkách Bible je popsáno čtrnáct masových  vražd, kterých se bůh jménem Hospodin dopustil. Takovou nestvůru bych měl uctívat a klanět se jí? Dejte pokoj. To raději budu ateistou.
 
Srdečně zdraví Antonín Vaněk
 
P.S.
        Moderní věda se zrodila z přemýšlení rozumných lidí, které církev poté, co zničila Alexandrijskou knihovnu a na 1000 let si uzurpovala právo na vzdělání tím, že pálila a ničila knihy, které se jí nehodily do krámu, vraždila nebo psychicky likvidovala (viz Bruno nebo Galilei). Ale to všechno přece víte, ne?

Dobrý den,

        máte pravdu, ateismus by nemohl existovat bez teismu, protože by se neměl vůči čemu vymezovat. Ohledně těch nesmyslů - zkuste přijít za některým z vašich přátel, který je křesťan, tudíž věří, že je špatné zabíjet, krást, lhát, podvádět manželku atd., dokonce, že skrytě nenávidět je stejně špatné jako zabíjet, závist je stejně špatná jako krádež, že chtivý pohled na ženu je stejně špatný jako znásilnění, atd., katolíkům, kteří jsou si vědomi svých chyb a vědí, že i když budou dělat vše v jejich silách, stejně nebudou nikdy dost milovat druhé a pomáhat jim, zkuste jim říct, že všichni jejich předkové jsou vrahové a lháři. A že jediní lidé, kteří kdy byli dobří, byli ateisté a to proto, že nemají žádnou morálku.
        Nepřipomínejte války, které vedli vždy lidé. Také vám nechci připomínat genocidy, které měli na svědomí např. komunisté a nacisté, případně milióny zavražděných nenarozených dětí vlivem potratů, přičemž všechno tohle vychází z aplikovaného ateismu. Přece neklesnu tak hlubuko, abych něčím takovým dokazoval, že ateismus není pravdivý. To s pravdivostí vůbec nesouvisí. Proč dokazovat pravdivost ateismu kydáním hnoje na křesťanství a obráceně? Pokud vím, tak první křesťané byli právě židé, takže vaše logika jaksi nedává smysl.
Někteří židé poznali Mesiáše, jiní nikoliv. Koneckonců tak, jak to bylo předpovězeno, že přijde k vlastním nepoznán a ti ho odmítnou. Jejich chrám byl zbořen a židé už nemají ani archu úmluvy ani jediné místo, kde mohli provádět svou oběť. Jejich milost přešla na křesťany. Mimochodem já nepopírám, že knihy, které doporučujete, mohou obsahovat to, co tvrdíte, tedy historickou pravdu o skutcích lidí.
        Víte o tom, že Bruno byl vrah hledaný po celé Evropě? Ač jsem proti trestu smrti a Bruno byl odsouzen za svůj panteismus, musím říct, že na tehdejší dobu se mu dostalo spravedlnosti. Přijde mi smutné vnímat váš povýšený postoj k víře. Vypadáte tak sebejistě, jen jestli to je pravda. Nejzarytější bývají ti, co mají nejvíce pochybností.

S pozdravem, V. M.

P. S. Zkuste položit vašemu srdci upřímně jednoduchou otázku: "Co bych dělal, kdybych uvěřil v Ježíše Krista, jak by to změnilo můj život?" a zeptejte se ho, jak se přitom cítí, jestli se trochu neškube.

Dobrý den pane Michno.
 
        Toto je poslední odpověď, protože je zřejmé, že Váš postoj k bohu je stejný jako postoj neonacistů k Hitlerovi, a to Hitler byl ve srovnání s bohem jménem Hospodin žabař. Bůh až na osm lidí vyvraždil potopou celé obyvatelstvo zeměkoule. Pokud máme věřit Bibli. A to Vy, jako věřící musíte. Já, naštěstí, nemusím nic.
        Morálka nemá nic společného s náboženstvím. Morálka je věcí osobní odpovědnosti za své chování a počínání. Vaše zaslepené a zrůdné tvrzení, že Brunovi se dostalo spravedlnosti, nebudu ani komentovat. Stejné spravedlnosti se dostalo i Janu Husovi a dalším více jak 100 000, zaživa upáleným odpůrcům církve pod dohledem Vašeho milosrdného boha.
        Mám pro Vás návrh. Podpořte naši snahu o zavedení diskusního pořadu do programu České televize, ve kterém postavíme proti sobě naše ateistické argumenty a Vaše náboženské, který by se mohl jmenovat Hledání pravdy o bohu. A tam, před zraky celého národa, přijmeme nějaké závěry.
 
S pozdravem Antonín Vaněk
 
P. S.
 
        Co to znamená uvěřit v Ježíše Krista? Že skutečně žil? Že to byl syn Josefa a Marie, normálních židovských osadníků? Že byl coby buřič oběšen na šibenici? Že to byl bůh? Že sedí po pravici boha na nebesích? Že někdy někomu pomůže? Že se ještě někdy objeví živý a zdravý a bude někoho soudit? Běžte do háje se všemi těmi nesmysly!

Dobrý den,

        souhlasím, nemá smysl dále si psát, zdá se, že znáte všechna potřebná fakta z historie, jen nevíte, jak je správně složit dohromady. Říkám si, jestli by nebylo na zemi lépe, kdyby lidé místo odsuzování sami přiložili ruku k dílu a udělali něco pro druhé. Tvrdíte, že morálka je věcí osobní odpovědnosti, ale přitom nevíte, co je odpuštění a milosrdenství všem bez rozdílů a bez odměny. Mimochodem zjistil jsem, že jste napsal knihu a píšete blog. Přečtěte si někdy kritiku pod nimi, je od vzdělanějších lidí, než jsem já.
Přeju vám, ať zbytek života strávíte s láskou a ať vás opustí veškerá zahořklost vůči světu i lidem.

S pozdravem, Viktor Michna

Dobré ráno.
 
        Již jen dovětek. Letos na podzim mě bude 65 let a musím k tomu dodat, že asi na světě není většího optimisty a lidumila, než jsem já. A historie? Každý hlasatel ideologie má tendence historii přepisovat do té podoby, aby vyhovovala jeho ideologii. Komunisté dodnes mají tendence vymazat z historie politické procesy a přesvědčovat lidstvo, že socialismus a komunismus jsou ty nejlepší ekonomické a sociální systémy na světě, přestože právě historie dokládá opak. Obdobně nacisté. A křesťané. Jen ateisté to nepotřebují.
       Samozřejmě se k mým úvahám vyjadřují inteligentní lidé. Je otázka, zda ta jejich vyjádření jsou dobrá. A jestli jsou schopni do té míry rozumného uvažování, aby přiznali, že nevědí, co je to bůh a že vlastně nevědí, čemu se to klaní a co to uctívají. Zkuste to Vy. Zkuste popravdě odpovědět na otázku: Co je to bůh? Já tvrdím, že smyšlenka. Co budete tvrdit Vy? A pak zkusme vzájemně poměřit naše inteligence. Před zraky celé české společnosti.
        Troufám si tvrdit, že znám Bibli lépe než většina křesťanů a než většina církevních hodnostářů. A to i ty pasáže, které se v kostelech nečtou. Nepotřebuji znát historii římskokatolické církve k tomu, abych ji dokázal označit za zločineckou organizaci. I když historie mé tvrzení podporuje.
        Pokud budete mít zájem, pošlu Vám svou knihu, abyste se seznámil s mými argumenty. Podobně jsem i já četl Marxův Kapitál a Manifest a literaturu o nacismu, abych mohl obě ideologie odmítnout. A z téhož důvodu jsem slovo od slova studoval Bibli a další náboženskou literaturu. A toto by měl udělat každý, kdo se chce pustit do hodnocení čehokoliv. A samozřejmě používat rozum.
        Na úplný závěr. Pan Václav Havel, kterému jsem mimochodem také poslal svou knihu, je bezesporu velmi inteligentní člověk. Co myslíte, jaký postoj na veřejnosti zaujme k otázce boha a víry v boha? Přizná otevřeně, že neexistuje žádný rozumný důvod pro existenci boha a jeho uctívání? A proč to neudělá? Já si myslím, že ze strachu. Strach v lidech církev pěstuje dva tisíce let! A teď se sama církev začíná strachovat o svoji existenci. Že bude odhalen její, po dva tisíce let trvající podvod. Už je načase.
 
Mějte se hezky. Zdraví Antonín Vaněk

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by