Robert Hodanko versus Antonín Vaněk

vloženo 17. 11. 2010
zpět na archiv diskuzí

Dobrý den pane Hodanko.
 
        Už jsme spolu vedli debatu. Přesto jsem znovu navštívil Vaše stránky a musím říci, že jsou to pěkné bláboly. Např. materiál: Důkazy pro víru v existenci boha. Víra v existenci boha nerovná se existence boha. Kdyby tomu tak bylo, museli by věřící říkat: Věříme že bůh stvořil svět, věříme že bůh stvořil člověka, atd. Nemohli by tvrdit: bůh stvořil svět, bůh stvořil člověka...  Jenže Vy to tvrdíte! Takže tím tvrdíte, že bůh existuje. Neboli aby mohl stvořit svět, musel by existovat. K čemu potom víra, že bůh existuje? Máte v tom pěkný guláš. My ateisté to máme jednodušší.
        Ještě jedna věc. 1. Existence hmoty si vyžaduje stvořitele. Zdravý rozum říká, že hmota nemůže vzniknout z ničeho. Znamená to, že bůh je hmotný? Podle Vaší teorie musí být hmotný, protože něco nehmotného nemůže stvořit hmotu. Jak to bůh udělal? Nebylo nic, on tomu nic řekl: Buď hmota a byla hmota? Je to větší pitomost než všechny vědecké teorie dohromady. Ty aspoň přiznávají, že jsou to teorie nebo hypotézy. Vy Vaše tvrzení předkládáte jako fakt. Tak je to fakt nebo je to víra?
        Je hezké, že jste pevný ve své víře. I když je hloupá a proti zdravému rozumu, kterého se dovoláváte.
 
        Mějte se hezky. Zdraví Antonín Vaněk


Dobrý večer,
 
        Ano pamatuji si na Vás. Člověk může něčemu věřit a zároveň to i vědět. Příklad: Nikdy jsem nebyl v Austrálii. Věřím tomu, že Austrálie existuje? Ano. Vím, že Austrálie existuje? Ano. Nevidím žádný problém v aplikaci stejného principu na Boha. Věřím v Boha? Ano. Vím, že Bůh existuje? Ano.
        Vy také věříte. Věříte tomu, že na začátku nebylo vůbec nic. Pak z toho ničeho vznikl slepou náhou spontánně neuvěřitelně složitý zorganizovaný vesmír, ve kterém platí řád a zákony a ve kterém žijí inteligentní a morální lidské bytosti.
        Otázkou není, zda věřit, či nevěřit. Ani Vy se neobejdete bez víry. Otázkou je, která z těchto dvou věr - Bůh - evoluce je rozumnější.
        Pokud jde ještě o hmotu, tak to je koncentrovaná a zorganizovaná energie. Při dostatečně vysoké teplotě se hmota zase promění v energii.
        Jinak Vám přeposílám mail, který jsem právě zaslal jednomu studentovi VŠ, který má podobnou víru jako Vy.  Domnívám se, že bude dostatečnou odpovědi i na Váš mail.
        Dále máte pravdu, že mi v tom odstavci, na který poukazujete, něco schází. Schází tam: "bez všemohoucího Stvořitele" (vzniknout z ničeho bez všemohoucího Stvořitele).
Děkuji Vám za podnět. Opravím to. Víře v ateismus či ateistický humanismus však toho schází mnohem více.
 
S pozdravem Robert Hodanko

www.viravboha.cz
 
 
K problémům evoluce viz.
 
http://rubriky.cz/darwinova_evoluce_a_inteligentni_plan.php
http://www.kreacionismus.cz/node/153
 
Jedná se sice o články z pozice zástanců inteligentního plánu (ID), kteří věří v inteligentního Božského Stvořitele, ač nevěří tomu, co je napsáno v Bibli, nicméně  z vědeckého hlediska argumentují proti víře v evoluci a poukazují na její nepřekonatelné problémy.
 
Osobně vidím největší problém v tomto:
 
1) Jak mohla vzniknout hmota z ničeho bez všemohoucího Stvořitele?
2) Jak se mohla hmota zorganizovat ve vesmír, ve kterém platí  řád a zákony bez všemohoucího Organizátora a Zákonodárce?
3) Jak mohl vzniknout první živý organismus bez živého Stvořitele?
4) Jak mohl vzniknout tak složitý organizmus jakým je živý, inteligentní a morální člověk bez živého, inteligentního a morálního Boha?
 
K problemům morálky:
 
        Jak může evolucionista určovat, co je a co není morální, co je a co není správné, jestliže sám sebe pokládá za produkt slepé náhody?
Je-li člověk produktem slepé náhody, pak jeho život na zemi nemá žádnou trvalou hodnotu, žádný smysl a ani žádný cíl, podobně jako nemá žádnou trvalou hodnotu, smysl a cíl život opice.   (Narodil se snad na zemi jenom proto, aby zde zemřel? Rodí se člověk na hřbitov?)  Jakou morálku chcete aplikovat na člověka, který věří, že žije jenom jednou a po něm může přijít potopa? Kdo bude určovat tuto morálku? Jiný člověk? Jakým právem? Vždyť je stejným produktem slepé náhody, jako kdokoliv jiný.  To, co jeden považuje za morální, může se jinému jevit jako nemorální.
        Člověk, který nevěří v Boha a myslí si, že jej nikdo nevidí, neslyší nebo o tom neví, bude lhát, pokud se mu to hodí, bude podvádět, pokud se mu to hodí, bude krást, pokud se mu to hodí, bude nevěrný manželce/manželovi, pokud se mu to hodí, bude vraždit, pokud se mu to hodí, atd.
Důvodem je to, že nevěří v Boha, a proto nemá bázeň před Bohem, nedodržuje křesťanskou morálku, nebojí se, že jej Bůh bude jednoho dne soudit za jeho hříchy a že jej čeká  trest věčného utrpení za to, že nepřijal Ježíše Krista za svého Spasitele a nejednal v souladu s Boží vůli.
 
K problémům racionálního myšlení:
 
        Jak může mít evolucionista, který je produktem slepé a iracionalní náhody racionání myšlení? Jak chce evolucionista definovat racionální myšlení, které by bylo použitelné na ostatní lidi a jakým právem? Vždyť všichni jsou produkty slepé náhody. To, co jeden považuje za racionální myšlení, může být zcela opačné tomu, co považuje za racionální myšlení jiný. Bolševici, komunisté, maoisté považovali za racionální mučit a masově popravovat lidi, zavírat je do koncentráků, kde umírali nemocemi, hlady nebo zimou. Taky pro to měli racionální důvody (nesouhlasili s nimi, podrývali jejich autoritu, nechtěli se dobrovolně vzdát svého majetku, nechtěli za ně bojovat, nechtěli zradit své blízké nebo přátele, atd.) Kdo má právo říct, že to bylo neracionální?
 
K zákonům:
 
        Zákon je něco, co platí, neboť tak stanovil Zákonodárce, a to  bez ohledu na to, jestli s tím souhlasíte, jestli tomu rozumíte, jestli si to racionálně zdůvodnite nebo jestli jej dodržujete či nikoliv. Jako příklad si vezměte fyzikální zákon gravitace. Prostě je to zákon daný svým Zákonodárcem a Vy s tím nic nenaděláte. Pokud jej nebudete dodržovat sám na sobě ponesete trest za jeho porušení a může Vás to stát i život. Stejný Zákonodárce dal i duchovní zákony, např. že trestem za hřích je smrt. Pokud nebudete respektovat tento duchovní zákon, tak Vás to bude stát věčný život.  Žádný filosof a ani VŠ s tím nic nenadělá.  
 
A co Vy? Jaké jsou Vaše rozumné důvody pro víru v evoluci?
 
S pozdravem Robert Hodanko
 
        Dobrý den, musím s Vámi nesouhlasit s Vaším článkem o p. Dawkinsovi . Očividně jste nepochopil hlavní myšlenky R. Dawkinse. Doporučuji přečíst jeho knihu :"Boží Blud, abyste na svém blogu neuváděl mylné informace. Např. morálce zde věnuje celou jednu kapitolu a plně s ním souhlasím, že humanismus a dobrá morálka nemusí být nutně spojena s náboženstvím. S čímž musíte (jste-li opravdu racionálně uvažující člověk) souhlasit. Např. skauti mají morální zásady a nemusí být nutně věřící. A jestli něco Dawkins naznačuje, tak že i zákony morálky nebo etiky musí být zdůvodněny rozumem a obhájena racionálním myšlením. Od toho tu máme filosofy, a proto se některé obory zaobírají morálkou a etikou na VŠ. A můžete mi prosím vypsat ony díry "v hodně děravé evoluční teorii"?


Dobrý den pane Hodanko.
 
        Mám pocit, že Vás víra trochu zaslepuje. Nemíním Vám vyvracet Vaše tvrzení, zamyslím se nad Vašimi vývody a pokusím se na ně sám sobě obsáhleji odpovědět. Teď jen jeden závěr. Ten příměr s Austrálií kulhá. Silně. Kdyby se někdo nevypravil na moře a Austrálii neobjevil a nepojmenoval ji Austrálie, nevěděl by nikdo, že Austrálie existuje. Kdyby někdo nevymyslel boha a nenazval ho Hospodin (Dágon, Bála, Krišna, Budha, Aton, Zeus, atd. atd. literatura zná cca 2 000 bohů), a hlavně kdyby o tom lidem neřekl, nevěděl by nikdo, ani Vy, že nějaký bůh existuje. Sám ještě nikomu na světě nedal bůh o sobě vědět.
        A ještě k přírodním zákonům a jejich tvorbě stvořitelem. Předně se dostáváte do rozporu s Biblí. Časového. Miliardy let sem, miliardy let tam podle Vás, podle Bible cca 7 000 let. Pokud toto popřete, popřete Bibli a to nemůžete, protože je to slovo boží a bohu se nemůžete vzpírat. Ale zpět k přírodním zákonům. Kdyby učenec, kterému se podařilo uniknout spárům inkvizice, nepřemýšlel racionálně a nekonal množství pokusů, kterými si ověřil správnost svého přemýšlení, nemohl by zákon definovat, zapsat ho do matematického vzorečku a dát ho lidstvu k dispozici. Přírodní zákony se nazývají proto, že v přírodě platí bez ohledu na vůli člověka či boha. Jinak by o nich lidi musel informovat stvořitel a nazývaly by se stvořitelské.
        A ještě malý dovětek. Mně je úplně jedno, jestli nějaký bůh existuje nebo neexistuje. Potřebným nepomáhá a kruté netrestá. A obracet se k masovému vrahu a uctívat masového vraha, jak ho vymyslel člověk, bych se styděl. Ale s tím se musí už srovnat Vaše svědomí. Moje naštěstí ne.
 
Mějte se hezky. Zdraví Antonín Vaněk
   
Dobrý večer.
 
        Příměr o Austrálii je v pořádku. Psal jsem o principu, že je možné něčemu věřit a současně to i vědět. Nepsal jsem v tomto případě o tom, na podkladě čeho člověk může uvěřit a vědět, že existuje Austrálie.

Jsou pouze 2 možná vysvětlení, jak vznikl vesmír.
 
a) Buďto se stvořil sám z ničeho, nebo 
b) Svořil jej všemohoucí Bůh.
 
        Jenom jedna z těchto 2 možností je pravdivá. Já jsem 100 % přesvědčen, že vesmír a vše v něm, včetně inteligentních a morálních lidských bytostí stvořil Bůh. Jsou nějaké rozumné důvody pro takovou víru? Ano.
        Stačí použít zdravý rozum. I dítě ví, že z ničeho  nic nevznikne. (Další důvody jsem Vám již napsal a jsou i na mých www.) Jelikož první možnost je pro svůj rozpor s fyzikálními zákony naprosto nereálná, existence Boha nezůstává pouze v rovině víry, ale stává se nutností. Bůh musí existovat. K tomu přistupuje další faktor a tím je, že pouze existence Boha dává životu člověka hodnotu, smysl a cíl.
        Nyní mi prosím vysvětlete jediný rozumný důvod pro Vaší víru, že se hmotný vesmír stvořil sám z ničeho. Hmota totiž není věčná a i vesmír má svůj počátek. 
        Až mi zodpovíte tento dotaz, velice rád Vám zodpovím Vaše zbývající dotazy, které mají podružný charakter ve vztahu k otázce, zda byl vesmír stvořen nebo se stvořil sám z ničeho.
 
S pozdravem Robert Hodanko

www.viravboha.cz

Dobré ráno.
 
        Myslím, že se mýlíte ve třech věcech. Minimálně. Na základě čeho by měl člověk vědět či věřit, je podmínka nejdůležitější a základní pro lidské vědění. Jinak musíte říkat předpokládám, myslím, doufám, dovozuji a pod. Neboli nemůžete tvrdit. A pak. Netroufal bych si stanovit jen dvě podmínky, za kterých mohl vzniknout vesmír. Vesmír může být věčný nebo ve vesmíru mohou působit jiné zákony, než nám známé fyzikální pozemské nebo mohla být příčina vzniku vesmíru jiná. A pak, jestliže z ničeho nic nevznikne, musel byste umět vysvětlit, jak z ničeho vznikl bůh, co to bůh je a jak z ničeho bůh dokázal stvořit něco. A pak, netroufal bych si tvrdit, že hmota není věčná a že vesmír má počátek. Já bych na takovou otázku odpověděl - Nevím.
        Pro mne, na rozdíl od Vás, je podružná otázka, zda byl vesmír stvořen. Pro mne je prvořadá otázka, zda je církev oprávněna obelhávat miliardu lidí na celé Zemi příslibem pomoci od boha a spasením a životem věčným v království nebeském. Takže mně, prosím, zkuste podat přesvědčivý důkaz, že bůh někomu pomůže, že vyslyší něčí modlitbu, že někoho spasí a od čeho, že někdy bude někdo znovu vzkříšen a že někdo bude žít na nebesích život věčný v království nebeském. Až mně podáte přesvědčivé důkazy, uvěřím.
 
Zdraví Antonín Vaněk

Dobrý večer
 
Napište mi prosím jediný rozumný důvod:
 
        1) Pro víru, že vesmír může  být věčný. - Tomu nevěří ani ortodoxní ateističtí "vědci" (vzpomeňte si na hodiny přírodovědy - velký třesk - exploze - a hle je zde zorganizovaný vesmír).
 
http://kreacionismus.cz/memento/mjdzeb4.htm
 
        2) Pro víru, že ve vesmíru mohou působit jiné zákony, než nám známé fyzikální pozemské a že tedy tyto jiné zákony by mohly vyvrátit stvoření vesmíru Bohem. - Země je součástí vesmíru, proto fyzikální zákony, které platí pro zemi musí platit i jinde ve vesmíru stejným způsobem. Jestliže tedy pro zemi platí, že se hmota nemůže stvořit sama z ničeho (odporuje to zákonu zachování hmoty), tak to nemůže platit ani jinde ve vesmíru.  Dále už jenom používání slova zákon evokuje Zákonodárce. Jestliže nevěříte, že existuje Zákonodárce, který uzákonil fyzikální zákony, proč používáte slovo zákon? Zákony se přece také nemohou stvořit samy z ničeho.
 
        3) Pro víru, že příčina vzniku vesmíru může byt jiná. - Jestli Bůh vesmír nestvořil a vesmír se nestvořil sám z ničeho, jakou jinou alternativu nabízíte?
 
        Dále mi prosím napište jediný rozumný důvod pro víru, že život se stvořil sám z hmoty, ve které není život.
 
        Pokud chcete vědět, co je  církev podle Božího slova - Bible (církev z řeckého eklesia - shromáždění), podívejte se na:
 
http://www.viravboha.cz/_files3/III._HLEDANI_PRAVDY_-_6._Co_je_cirkev.pdf
 
        Pokud si chcete přečíst argumenty pro rozumnou víru v to, že Ježíš je Spasitel lidstva (resp. těch, kteří mají o jeho záchranu - spásu zájem, protože těm ostatním není pomoci), podívejte se na:
 
http://www.viravboha.cz/_files2/II._HLEDANI_ROZUMNE_VIRY_-_4._Je_rozumne_verit,_ze_Jezis_Kristus_je_skutecnou_postavou.pdf
 
http://www.viravboha.cz/_files2/II._HLEDANI_ROZUMNE_VIRY_-_6._Je_rozumne_verit,_ze_Jezis_Kristus_je_Spasitel_lidstva.pdf
 
        To, zda vesmír byl stvořen Bohem, nebo se stvořil sám z ničeho, je základní otázka, protože odpověď na ni určuje
1) vztah člověka k jeho Stvořiteli (Bůh), resp. stvořiteli (nic, exploze, chaos, vesmír)
2) vztah člověka k zákonům jeho Svořitele, resp. stvořitele
3) vztah člověka k sobě samému, k manželce, dětem, sousedům, zaměstnavateli, vládě a ostatním svořením jeho Stvořitele, resp. stvořitele
4) zda život člověka má nějakou cenu, nějaký smysl a cíl
5) zde je člověk morální bytostí, která odpovídá za své jednání, nebo zda je jenom další zvíře
6) zda existuje vyšší morálka, než lidská
7) jaký bude život člověka na této zemi
8) zda existuje vyšší spravedlnost, než lidská
9) jaká bude věčnost člověka až odejde z této země
 
        Já Vám nemusím nic dokazovat. Důkazy poskytl všem lidem Bůh. Je na Vaší odpovědnosti je zkoumat a nést si důsledky, pokud tak nečiníte:
 
Římanům 1:18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.

19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.

20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.

 
Skutky apoštolské 17:24 Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli,

25 ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní.

26 On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.

27 Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko.

28 'Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme', jak to říkají i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho děti.'

29 Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.

30 Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.

31 Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých."

1 Korintským 15:1 Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte,

2 a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo.

3 Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem

4 a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem,

5 ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.

6 Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli.

7 Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům.

8 Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.

9 Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží.

10 Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval - nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.

        Bůh, který o sobě v Bibli mluví jako o Stvořiteli všeho, co existuje, o sobě mluví jako o jediném, věčném a všemohoucím Bohu.
        Vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, jeho prázdný hrob, neschopnost jeho nepřátel, kteří ho nechali ukřižovat a hlídat jeho hrob vyvrátit Ježíšovo vzkříšení, zjevování se vzkříšeného Ježíše Krista stovkám svědků, vznik křesťanství, jehož jádrem je víra ve vzkříšení Ježíše z mrtvých,  vznik křesťanství mezi Židy a jeho rozšíření se mezi pohany pouze na základě hlásání evangelia, nesmírné utrpení ranních křesťanů pro jejich víru ve vzkříšeného Ježíše Krista (Quo Vadis?), nejvyšší morálka (Matouš 5, 6, 7), to vše svědčí pro pravdivost křesťanství a Bible, jako Božího Slova.
        Váženy pane, přečtěte si Bibli a pokud Vám mohu doporučit, tak začněte Novým Zákonem, bude pro Vás snáze pochopitelným. Pak si přečtěte celou Bibli. Hlavně však přemýšlejte o tom, co se v Bibli píše. Pokud byste něčemu nerozuměl nebo měl nějaký dotaz, tak se na mně můžete obrátit (neslibuji Vám, že budu znát odpověď, ale alespoň se ji pokusím najít v Bibli). Pokud tak nehodláte učinit, tak alespoň přemýšlejte o tom, proč věříte, v co věříte. Jaké jsou rozumné důvody pro Vaši víru. Jestli se mýlím já, tak zemřu sežerou mě červy, přestanu existovat.  Nic horšího se mi nemůže stát. Jestliže se však mýlíte Vy, pak Vás čeká soud před Stvořitelem, odsouzení za Vaše hříchy a věčné utrpení na místě, které Bůh určil pro ďábla a jeho anděly. Kdo riskuje víc?
 
v Kristu Robert Hodanko

Dobrý den pane Hodanko.
 
        Myslel jsem, že již neodpovíte. Vaše víra (nebo přesvědčení?) je velmi pevné. Tak to má být. Stejně pevná byla víra i Jana Husa a všech ostatních, které Vaši soukmenovci ve jménu toho Vašeho boha zaživa upálili. Stejně pevná byla i víra všech domorodců ve své bohy, než je vyvraždili šiřitelé víry ve Vašeho boha. I všech pohanských evropských kmenů, které byly mečem obraceny na křesťanskou víru. Ale to Vy samozřejmě víte.
        Bibli jsem četl vícekrát a podrobněji, než Vy. Tvrdím o ní, že je to sbírka bájí a pověstí, podobně jako Staré pověsti české. Do stejné pozice, do jaké Vy instalujete boha, mohu já nainstalovat praotce Čecha. Efekt bude stejný. Včera jsem byl v Praze na přednášce Charlese Moreroda, rektora římské univerzity, na téma Současný ateismus. Argumentačně byl stejně slabý, jako Vy. Nedokázal odpověď na základní otázku: Proč by člověk měl být věřící a nebýt ateistou.
        Vaše víra, že po smrti člověk bude od něčeho spasen nebo že bude v neznámé formě žít život věčný, je krásná iluze, ale jen iluze. Existenci boha, aby mohl vykonat cokoliv z toho, co se mu přisuzuje, byste musel exaktně dokázat, nikoliv vyvozovat z libovolných vztahů. Ne že nemusíte. Musíte. Jinak je to jen víra a nikoliv tvrzení. Všechno, co o bohu tvrdíte, musíte proto označit za domněnky nebo teorie, jinak vždy budete lhát. Nemůžete totiž boha popsat. Nebo ano? Dohodněme se na tomto. Když dokážete boha popsat, přesvědčíte mne, pokud ho popsat nedokážete, označím Vás za lháře. A můžete mne žalovat.
        A poslední věc. Dejme si takové mluvnické cvičení. Vy tvrdíte, že hmota se nemůže sama stvořit z ničeho. Současně tvrdíte, že bůh to dokázal, že stvořil všechno z ničeho, včetně sebe. Jak to tedy bylo? Na počátku bylo nic a v tom nic se pohyboval bůh. Ne, to nejde. Aby se bůh mohl v něčem pohybovat, muselo by to už být něco. Tak jinak. Na počátku bylo  nic, které se jmenovalo bůh, a to nic ze sebe začalo tvořit něco. To je také blbost. Bůh by už musel být něco, aby ze sebe mohl tvořit něco. Ještě jinak. Na počátku bůh stvořil sám sebe, a pak z ničeho začal tvořit všechno ostatní. To je také blbost. Zdá se, že na náboženské teorie o vzniku vesmíru a Země je můj rozum krátký. Můžete mě, pane Hodanko, předložit teorii, kterou bych dokázal pochopit?
 
S pozdravem Antonín Vaněk
  

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by