Břeclavská výzva

zpět na přehled akcí

datum: 31. 12. 2012
místo konání: celá republika

Výzva

občanům České republiky

 

V klidu a bez emocí si v mysli promítněte dosavadní historii římskokatolické církve a její činnost v jednotlivých etapách, od počátku letopočtu, přes starověk, středověk, 20. století po dnešek. Uvědomte si, že je to stále tatáž církev.

V klidu a bez emocí si připomeňte, co církve nabízejí mrtvým věřícím a co je náplní jejich náboženského ritu.

V klidu a bez emocí se zamyslete nad tím, jaký užitek přinášejí církve, zejména římskokatolická, vám občanům a státu.

Pak se zamyslete nad tím, proč by měla mít římskokatolická církev ekonomické postavení, srovnatelné s takovými podniky, jako je ČEZ nebo Škoda Mladá Boleslav.

Pak se zamyslete nad tím, proč je v České republice registrováno 32 církví, z nichž 17 je placeno ze státního rozpočtu a proč neexistuje nástroj, který by živelnou registraci dalších církví a jejich placení ze státního rozpočtu zastavil.

Pak si pozorně prostudujte právní analýzu JUDr. Karola Hrádely na http://www.blisty.cz/art/64146.html

Neexistuje jediný rozumný důvod, proč by církve měly mít výsadní postavení ve společnosti.

Proto rozhodně odmítněte navrhovaný zákon o obdarování církví majetkem ve správě státu a vašimi penězi.

Požadujte po vládě České republiky, poslancích a senátorech, aby byl vypracován a schválen

 

Zákon o separaci církví

s tímto obsahem:

 

1.      Církvím a náboženským společnostem se uděluje statut náboženských sdružení s právy a povinnostmi, jako mají jiná občanská sdružení nebo zájmové spolky.

2.      Ruší se položka státního rozpočtu, určená na financování činnosti církví.

3.      Věřícím – příslušníkům jednotlivých církví se ukládá povinnost financovat činnost svých církví formou církevní daně, dobrovolných příspěvků nebo sponzorských darů.

4.      Farnostem – náboženským sdružením se uděluje právo žádat o příspěvek z rozpočtu měst a obcí ve stejném rozsahu, jako mají jiná zájmová sdružení a spolky.

5.      Městům a obcím se uděluje právo nakládat s majetkem, který je ve správě státu a který je veden jako blokovaný na základě § 29 Zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.  

6.      Zrušuje se Zákon č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.

7.      Zrušuje se Zákon č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem včetně všech změn a novel.

8.      Zákon vstupuje v platnost od 1. 1. 2013

 

Předseda vlády Petr Nečas na naše výhrady ke složení komise a k celému procesu narovnání vztahu mezi státem a církvemi odepsal, cituji:

 

Možnost ovlivnit rozhodovací činnost Parlamentu České republiky nemají pouze „stranické sekretariáty“, ale každý občan, a to způsoby dovolenými v systému zastupitelské demokracie, např. prostřednictvím „svého“ poslance či senátora.

 

Vyzýváme vás, občany, využijte své možnosti ovlivnit rozhodovací činnost Parlamentu České republiky.

 

Za občanské sdružení Humanističtí ateisté o. s., Antonín Vaněk, předseda

 

V Břeclavi dne 6. 9. 2012  

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by