Milan Kučera versus Antonín Vaněk I. část

vloženo 22. 10. 2010
zpět na archiv diskuzí

Vážený pane Vaňku,

        zajímalo by mne, jak jste na mne přišel. Na mne jako osobu i na můj e-mail na Atlasu. V tomto kontextu bych se sice vskutku počítal mezi odbornou veřejnost, nicméně stojím na zcela opačném konci spektra než vy, spektra, jež se otevírá touto otázkou. Jsem praktikující, věřící katolík. Otázky, které kladete níže, pro mne mají jasnou a uklidňující odpověď. Celistvou a příjemnou. Nebudu vám ani přát hodně štěstí s vaší knihou, neboť by to ode mne byla velká neupřímnost.
        Dám vám však jako právník doporučení: nepište knihy s názvem "Zvažuji žalovat římskokatolickou církev", budete lidem pro smích. Udělejte to, zažalujte kohokoli o cokoli, pokud věříte, že tím docílíte svého záměru. Tohle je jako kdybyste napsal knihu s názvem "Zvažuji, že budu přemýšlet o tom, že půjdu na záchod". Je to směšné a lidé si okamžitě udělají obrázek. Možná nesprávný, kdo ví.
        Každopádně vám přeji hodně sil a vervy ve vašem boji proti Bohu i proti jeho církvi. V tom vás jako věrný syn církve maximálně podporuji. Je známo, že ti největší bojovníci proti Bohu i církvi nakonec svou snahou přinesli církvi víc publicity a oživení víry, než tisíc lhostejných ateistů nebo sto vlažných rutinních věřících. Čím víc vás bude otázka Boha a církve iritovat, čím víc proti nim budete bojovat, tím silnějším kamenem církve se stanete, až uvěříte v Boha a jeho milosrdenství. Sám jsem to viděl už u několika lidí a je to prověřeno staletími.

Pokoj Páně ať zůstává s vámi, Mgr. Milan Kučera

Dobrý den pane Kučero.
 
        Vaše adresa je volně dostupná na portálu epravo.cz a protože mne zajímá právní názor, obesílám svou výzvou v tomto momentě právníky a advokáty. Zajímá mne však každý názor. Škoda, že jste se omezil na konstatování, že na mé otázky máte odpovědi, aniž byste je dokázal vyslovit.
        Název pro knihu si vybral nakladatel, nemyslím si, že je lidem pro smích. Vaše doporučení se shoduje s mým rozhodnutím zažalovat nejen církev, ale i stát a jsem přesvědčen, že nepřispěji k upevnění postavení a moci církve. Naopak.
        V boha a jeho milosrdenství nikdy neuvěřím, zejména s ohledem na statisíce zaživa upálených na hranicích, miliony umučených na základě Kladiva na čarodějnice, totálně vyhlazených domorodých kmenů v zájmu šíření víry, miliony zavražděných židů za holocaustu atd., atd. Správně těmto všem byste měl směřovat svůj pozdrav. Je má na svědomí Vaše církev.
        Bůh má na svědomí, podle Bible, kterou jste nepochybně pečlivě četl jako já, čtrnáct masových vražd, což by zcela vyvracelo Vaši představu o jeho milosrdenství. Kromě toho, nikdo, a zřejmě ani Vy, neví, co to bůh je a je nepochybné, že mám pravdu, když tvrdím, že bůh je smyšlené mystérium a největší podvod na lidstvu. Můžete mé tvrzení vyvrátit, když boha požádáte, aby se mně nějak projevil.
 
Mějte se hezky. A. Vaněk

Vážený pane Vaňku,

        je to s vámi docela zajímavá debata. Jako právník vím, že nakladatel nemůže zcela sám určit název publikace, neboť i název je součástí autorského práva, tudíž se může autor nakladatelovu výběru názvu díla postavit a nakladatel nemá moc s tím nic moc dělat. Odpovědi na ty otázky mám a nepotřebuji je vyslovovat, alespoň ne zde, v tomto e-mailu. Každopádně je vyslovuji každou neděli na mši svaté ve formě Vyznání víry a někdy Vyznání víry přidáváme v naší rodině před modlitby. Jak říkám, vaše rozhodnutí udělat to či ono je směšné. Pokud nejste zbabělec, podejte žalobu typu, který uznáte za nejlépe odpovídající, na místně a věcně příslušný soud. Jen nevím, co přesně budete po soudu chtít, aby rozhodl nebo vám přiřkl.
 
"V boha a jeho milosrdenství nikdy neuvěřím" –

to se ještě uvidí. Já odhaduji reálně tak 60-70% pravděpodobnost, že uvěříte. Lze vypozorovat přímou úměru mezi silou nenávisti nebo nesnášenlivosti vůči Bohu anebo jeho církvi a pozdější síle víry tohoto člověka. Těch příkladů jsou dnes už tisíce a tisíce, nejznámější jsou sv. Pavel nebo sv. Augustin, ač většina z těch tisíců nebyli svatí.
        Bůh ani jeho církev nemají na svědomí jedinou smrt. Ne Bůh a ne církev vedli nůž, meč či pochodeň, ale lidé. A lidé, věřte mi, mají svobodnou volbu. Někteří lidé s jistými sklony vyhledávali v minulosti pozice u církve, neboť díky moci jim svěřené dokázali konat velké zlo, ale stejně tak takoví lidé bylo lze nalézt u soudů a šlechtických dvorů.
Obdobně byly v církvi osoby s velikým srdcem, kterým se podařilo vykonat veliké dobro. Jako příklad udám dona Giovanni Bosca ze severní Itálie, který sám jen s maminkou zachránil od grázlovství a banditství za svůj život několik stovek hochů bez rodin potulujících se ulicemi severoitalských měst. Podařilo se mu přesvědčit bohaté kupce, aby jim dali dům, naučil kluky co je správné a co ne, naučil je dobrým mravům a mnoho z nich pokračovalo v jeho díle.
        Dnes jsou salesiánské domovy pro mládež např. nejoblíbenější neziskovou organizací na Slovensku (údaj z r. 2007) a získávají tzv. daň na kulturní potřeby osobním přípisem z daňového přiznání daně z příjmu fyzických osob více od nevěřících než od věřících (na Slovensku si každý občan může výslovně v přiznání určit, na jaký subjekt půjde jeho část kulturní daně. Seznam subjektů vydává ministerstvo a jsou tam jak církve, tak neziskovky, často církvemi založené nebo podporované). Je to s podivem, jak i nevěřící Slováci vidí, že dílo dona Bosca je dobré pro jejich komunitu.
        Z vesnic, kde jsou salesiánské domovy pro mládež, mizí gangy, a snižuje se množství osob požívajících drogy mezi mládeží. Snižuje se kriminalita mládeže. Mohl bych uvést nemocnici sv. Františka v Praze nebo nemocnici Milosrdných sester na Petříně, mohl bych uvést ty stovky kněží, kteří o sobotách i nedělích (ačkoli kterýkoli jiný zaměstnanec je doma s rodinou) nejsou se svou rodinou, protože žádnou nezaložili, ale chodí od nemocného k nemocnému a od potřebného k potřebnému ve své farnosti a dávají jim sílu a pomoc.
        A hlavně bych mohl uvést všechny ty, kteří dílo církve uznávají a jsou za něj vděční. Tito lidé jsou vaši spoluobčané a mají stejná práva jako vy. Ti jsou vděční za to, že jim církev křtí jejich děti, slaví pro ně mši, dává jim svaté přijímání, zpovídá je, chodí za nimi domů, když jsou nemocní, pomáhá jim s jejich starostmi a dá jim poslední pomazání před jejich poslední cestou. To vše jsou služby, jež tito vaši spoluobčané od své církve požadují a jež jim církev poskytuje.
        Britská monarchie v podobě suverénního krále či královny je zodpovědná za vraždy, mučení a vyhnanství tisíců, ne-li statisíců lidí. Neznamená to však, že monarchie je zlem nebo že je sama o sobě špatná. Lidé jsou, to ano. Ale zažalujte monarchii. Nebo církve, pro mě za mě. Jste k smíchu. Víte, kdybyste byl aspoň konstruktivní, kdybyste se prostě jednoho dne rozhodl, že církev zničíte (asi nejlépe by to šlo zevnitř), to bych bral. Ale takhle fušersky přistoupit k "protivníkovi" takové síly a zkušenosti? Směšné.

Ještě něco vymyslete a ozvěte se.

S přáním Boží milosti a požehnání, Mgr. Milan Kučera

Dobrý den pane Kučero.

        S Vámi to zajímavá debata není, neboť s náboženským fanatikem s vymytým mozkem debatovat nelze. To, že se urputně zdráháte odpovědět na mé otázky, to potvrzuje. Přesto. Zkuste dát jednu konkrétní odpověď na jednu konkrétní otázku: Co to je bůh?

Zdraví A. Vaněk

Vážený pane Vaňku.

        Bůh je dokonalá živá bytost. To je ta nejsnadnější odpověď. Byť existují i komplexnější varianty. Bohužel nemám potuchy, k čemu vám ta odpověď bude, protože mám takový podivný pocit, že vy odpovědi na ty své otázky vlastně nehledáte, že je ani nechcete slyšet nebo se o ně doopravdy nezajímáte.
        Invektivy o vymytém mozku apod. jsou zcela zbytečné, ujišťuji vás, že se bavíte se vzdělaným a inteligentním člověkem na úrovni. Nebudu však z té poznámky dělat závěry.
Musím vám odporovat, kdyby to nebyla pro vás zajímavá debata, nestálo by vám to za další repliku. Nepochybně ve vás něco hlodá, něco vás nutí zase na to reagovat, třeba se konečně něco dozvíte, třeba to, co opravdu hledáte... Ale obávám se, že to nedostanete z vnějšku.
        Pokud budete odpovědi na své otázky opravdu upřímně hledat, upřímně a otevřeně ve svém srdci, a přečtete si něco od těch, kteří je našli a dávají návod k tomu jak je najít, pak ta otevřenost povede k vašemu pochopení. Ale pozor, to pochopení s sebou nutně nese i uvěření, takže pokud věřit nechcete, tak se těmi věcmi radši přestaňte zabývat. Já znám kolegu, který tak dlouho studoval arabštinu a kvůli tomu četl dokola Korán, neboť je to nejlepší literární dílo arabského jazyka, až se stal muslimem. Já to chápu, takhle to prostě s těmi věcmi víry je.

S přáním všeho dobrého, Mgr. Milan Kučera

Dobrý den pane Kučero.
 
        Přiznám se, že jsem neočekával konkrétní odpověď. Takže je docela možné, že naše debata začne být zajímavá. A nepokračuji v ní proto, že by ve mně něco hlodalo, snad jen technická zvědavost. Proč jsem konstatoval, že máte vymytý mozek, možná naše debata objasní.
        Vy říkáte, že bůh je dokonalá živá bytost. Abychom mohli o čemkoliv cokoliv tvrdit, měli bychom to prozkoumat našimi smysly. Obecně se uvádí, že jich máme pět. Ptám se tedy dál, kterými Vašimi smysly jste boha prozkoumal? Mne nezajímají subjektivní osobní pocity nebo představy. Já chci prokazatelný důkaz. Ve Vaší soudní či právní praxi jsou předkládané důkazy buď zpochybněny a odmítnuty, nebo uznány a přijaty. Jaké důkazy pro své tvrzení tedy předložíte Vy?
 
Srdečně zdraví Vaněk

Vážený pane Vaňku,

        pracuji v advokacii a na rozdíl od právní teorie je advokacie praxí. Řízení před soudy není téměř nikdy o důkazech, ale o tom, jak dokážete určité skutečnosti jako důkazy prezentovat a přesvědčit soud, že to A) důkazy jsou a B) jsou lepší/silnější/věrohodnější než důkazy protistrany, anebo C) máte jich dohromady více.
        Zda to vůbec jsou důkazy, nebo jakou mají hodnotu, to je zcela nepodstatné. Často jsem vyhrál i tehdy, když to, co já jsem měl, byla blamáž, protistrana měla pádné důkazy, ale nedokázala je soudu prodat, byl to chaos, zatímco já jsem vděčnému soudci prodal jasnou, ucelenou, jednoduchou, ač dost upravenou pravdu.
        Smyslů nemá člověk pět, to tvrdí vědci, kteří jsou příliš ovlivněni vědeckým materialismem. Já nevím, kolik jich člověk má, ale realita je víc, než co vnímáte pěti smysly. Naše realita, to nemluvím o dalších sférách existence jako nebe a peklo. Jsou tu například proutkaři, jsou jich na světě stovky a stovky, kteří jsou drsně přesní a ač si s tím vědci nevědí rady a neumí jejich schopnost vysvětlit, jejich výsledky a testy jsou prokazatelné a kdo je popírá, popírá realitu. Pak jsou tu drobní vizionáři, léčitelé, voodoo kněží, i kněží všeho druhu se schopnostmi, jež jsou dalece za vysvětlitelností pěti smyslů.
        Co se mě týká, věřím Janovu evangeliu, kapitola čtvrtá, verš dvacátý čtvrtý: Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu. Svatý Tomáš Akvinský k tomu píše, že člověk má jakýsi šestý smysl (nemyslí tím to, co moderní psychologie nazývá šestým, paranormálním smyslem), což je zvláštní vnitřní část jeho duše, tzv. lidský duch, jakýsi orgán nebo nástroj duchovního rázu, a tím dokáže vnímat duchovní věci, zejména Boha, jeho přítomnost, jeho hlas, jeho vůli, sdílet s ním jeho pocity (ty se projeví v těle, ale jejich poznání přichází do člověka skrze ducha).
        Já si u modlitby, rozjímání nebo meditaci toto uvědomuji, a ač může být věc ve skutečnosti složitější, mně tohle zjednodušení stačí, to já chápu a dokážu se do toho vcítit a zkusit, jestli to není hloupost, a zjistil jsem, že není. Asi jako slepému nevysvětlíte, jak poznáte červenou a modrou kostičku, tak tomu, kdo se nikdy nepohroužil do modlitby rozjímání, nikdy nevysvětlíte, že tu důkazy jsou, je to zakusitelná věc, naprosto empiricky, ale je k tomu třeba chtít, zkusit to. To, že zatím nemáme přístroje, jež by to změřily, nic neznamená. Taky nemáme přístroje, které dokážou zvážit lásku nebo změřit sílu nenávisti, a přece nikdo nepochybuje o jejich existenci.
        Už to, že miliarda lidí nemá pochyb o existenci Boží, o jeho moci, nebi, pekle, andělech a démonech, o životě po životě, to samo o sobě je empirický úkaz. Jestli je někde pět bláznů a ti něčemu ztřeštěně věří, budiž. Neznamená to nic, ale jestli něčemu věří miliarda lidí...

S pozdravy, Mgr. Milan Kučera

PS: asi napíši knihu. Bude se jmenovat: Zvažuji, že když někdo zažaluje římskokatolickou církev, budu ji u soudu obhajovat.

Dobrý den pane Kučero.
 
        Skvělé pojednání. Ale bezobsažné. Bez něčeho konkrétního. Já jsem se ptal, jestli jste boha viděl nebo slyšel nebo cítil. Takže ještě jednou. Kterými Vašimi smysly jste boha prozkoumal, abyste mohl tvrdit, že bůh je dokonalá živá bytost?
 
Zdraví A. Vaněk
 
P.S.

Přijímám Vaši nabídku, že budete před soudem církev obhajovat.

Vážený pane Vaňku,

        to, že vy tvrdíte, že je bezobsažná, ještě neznamená, že je to pravda. Já jsem vám vysvětlil, že existuje nejméně jeden další smysl, o němž vy tvrdíte, že neexistuje. Akorát já o něm vím, neboť skrz něj získávám poznatky a vjemy, tak jako skrze uši nebo oči. Vy ty vjemy skrz něj nezískáváte, a proto tvrdíte, že neexistuje. To je naprosto logické, těžko lze čekat něco jiného. To je ale, jako kdybyste se nikdy nesetkal s liliputem a tvrdil, že nic takového jako malý zakrslý člověk neexistuje. K tomu prostě není co říci.
        Kdo chce poznat Boha, musí použít smysl, který je toto poznání schopen zprostředkovat (to je výklad čtvrté kapitoly Janova evangelia). To je lidský duch. Nejste robot, jste člověk, tudíž ho máte taky. Že ho nechcete používat, je vaše věc, ale nijak to neovlivňuje ani Boží existenci ani vnímání Boha lidmi, kteří se svým duchem pracují. Je to skoro jako fyzika: jakmile ducha začnete používat, naučíte se s ním pracovat a budete skrze něj získávat čím dál více vjemů. Jako kdybyste trénoval dejme tomu oči.
        Že je Bůh dokonalá živá bytost nelze dokázat (což tuším dokázal sv. Tomáš Akvinský, který na tom postavil školu logiky zvanou tomismus. Upozorňuji, že poněkud upravené myšlenky tomismu používá moderní zcela ateistická logika dodnes, ta škola se nazývá neotomismus). Abychom toto tvrzení mohli dokázat, potřebovali bychom  výrazy a  rozsah poznání, jež  naše chápání nedokáže pojmout, neboť  Boží dokonalost spočívá mimo jiné i v jeho nekonečné existenci a člověk nedokáže nekonečno uchopit. Je to pro nás jen pojem. Řekl bych, že mnohem jednodušší je pochopit Satana jako prvotní zdroj veškerého zla. To je také živá bytost, jeho existence je odvozena od Boha a na rozdíl od Boha je zcela zlý. To, že Bůh a Satan nemají fyzické tělo, neznamená, že nejsou živí.
        Apropo: zajímalo by mě, co byste řekl, kdybych vám odpověděl, že ano, že já jsem zrovna jeden z těch pár šťastlivců, kteří Boha viděli. Bylo to jednou a je to dost dávno, ale nemám a nikdy jsem neměl pochybnosti, co jsem viděl a slyšel. Pak to bylo všechno pryč, ale ta vzpomínka je čerstvá jako žádná jiná. Chápu, že je to tak trochu nefér, že někdo by chtěl Boha vidět a slyšet a nic, jiný jde jen tak na svatou pouť a nic moc od toho nečeká a bum! Ale jak je psáno v Žalmu 127, svým miláčkům dává Bůh ve spánku.

S pozdravy, Mgr. Milan Kučera

Dobrý den pane Kučero.

        Mám tomu rozumět tak, že Vy jste skutečně viděl boha na vlastní oči? V předposledním odstavci píšete, že bůh nemá fyzické tělo. Tak co jste tedy viděl? Můžete to přesně popsat? A vyhněte se, prosím, šestým smyslům a jiným podivnostem.

Srdečně zdraví A. Vaněk

        Na pouti v Jugoslávii jsem jednou večer viděl Boha. Přesněji jednu osobu z Boží trojice, Ježíše Krista. Byl jsem sám, nikdo u toho nebyl, a i kdyby byl, stejně by ho možná neviděl, kdo ví. Tyhle věci fungují zvláštně a osobně. Nemluvil na mě, jen tam tak stál, pak se usmál a kývl na mě hlavou. Měl jsem v tu chvíli, jak jsem se na něj díval, velmi zvláštní pocit. Klidu, pokoje, že tohle je to, na čem záleží, ne shon a stres mého normálního života. Pak byl najednou pryč. Doslova, prostě zmizel. Nic mi neříkal, žádné zvláštní efekty jako světla nebo troubení trumpet andělů, nic takového.
        Jakmile byl pryč, i ten pocit klidu se vytratil a zase jsem měl svou běžnou směsici pocitů, ale ten zážitek nelze zapomenout. Nejsem si dodnes úplně jist významem, ale usuzuji, že jsem si z toho měl vzít poučení, že mám mít klid a pokoj. Dokážu ho popsat, byl velmi hezký, tmavé hnědé vlasy, mírně vlnité, delší, jako delší mikádo, řekl bych. Souměrný obličej, jemné rysy, vousy na bradku, štíhlá postava, měl takovou bílošedou řízu až ke kotníkům a neměl boty. Žádné šperky, prsteny, nic. Měl okolo pasu takový provaz namísto pásku, trochu jako mají františkáni. Moc se nehýbal, krom toho jednoho úsměvu. Celé to trvalo asi deset, možná patnáct sekund. Nikdy se to už neopakovalo, i když na tu pouť jezdím často v naději, že se to bude opakovat. Ale Bůh dává tak, jak sám uzná za vhodné, nic naplat. Dost na tom, že jsem tohle mohl zažít.
        Na tom jugoslávském poutním místě, v Medugorji, mají lidé zjevení relativně často už přes dvacet let. Zatím církev oficiálně uznala na stovku zjevení, další asi tři stovky se zatím posuzují (některé už léta). Jestli vás na víře v Boha zajímají vjemy Boží přítomnosti skrze fyzické smysly, tak tam jeďte na pouť, je jich několik ročně. Nikdo vám samozřejmě nic nezaručí, ale lidí, co nevěřili, že Boha lze vidět/slyšet apod., a jeli tam a něco viděli/slyšeli, je za těch 20 let už celá řada.

S pozdravy, Mgr. Milan Kučera

Dobrý den pane Kučero.

        Váš příběh má nulovou důkazní hodnotu. A důkazní břemeno je na hlasatelích náboženství. Takže dál dokazujte, že nelžete a nepodvádíte. Jestliže já tvrdím, že bůh je smyšlené mystérium a největší podvod na lidstvu, mám pravdu. A soud mě dá zapravdu.

Srdečně zdraví A. Vaněk

P.S.
Už mne chápete, když jsem mluvil o Vašem vymytém mozku? Kdybyste Váš příběh deklaroval jako sen, budiž.

Vážený pane Vaňku,

        1. co jsem zažil, nebyl sen. Je mi jedno, co si o tom myslíte vy nebo kdokoli jiný, dokonce mi je celkem lhostejné i to, že někteří, s nimiž jsem se setkal a vyprávěl, měli podobnou zkušenost. To není nijak podstatné. Ta zkušenost byla určena mně.
        2. ne, pořád nechápu, proč hovoříte o vymytém mozku, nedává mi to ani za mák smyslu. Já konkrétně jsem celkem inteligentní a vzdělaný muž se značným rozhledem, mám zálibu v cizojazyčné literatuře. Snad máte nějakou svou vlastní definici "vymytého mozku" a tu aplikujete na leckoho, kdo není přesně jako vy.
        3. tvrďte si o Bohu, co chcete, to je vaše právo. Zbytečně se ale nestavte do světla toho, že jako chcete opravdu odpovědi na ty otázky, jež kladete. Kladete je pouze pro vnější efekt, náhodou jste trefil ty správné, ale jejich odpověď slyšet nechcete.
        4. nevím, jak jste přišel na to, že ti, kdo hlásají víru, mají jakoukoli povinnost něco komukoli dokazovat, obzvláště pak vám. Jakoby neměli nic lepšího na práci. Nevím o žádném imperativu od kohokoli, ani právním ani morálním, který by ukládal věrozvěstům cokoli komukoli dokazovat. To není naše práce. Myslím, že to není ničí práce.
        5. soud vám, a to mi věřte, nikdy v ničem za pravdu nedá. Já si po tom posledním mailu od vás upřímně myslím, že jste hysterik, který se snaží se zviditelnit a to je to jediné, o co mu jde. Vy přece nikdy žádnou žalobu nikam na nikoho nepodáte, vždyť to je jasné, vy ani nechcete.
Apropo, jako vy tvrdíte, že já jsem neodpověděl vám, tak je tu moje otázka, kterou jste mi dosud nezodpověděl vy: jakým žalobním petitem hodláte (ale vy přeci nehodláte, že...?) církev napadnout? Naše soudy mohou na vaši žádost někomu přikázat, aby něco udělal, nebo zakázat, aby něco dělal, mohou určit, že má někdo nějaké právo nebo nějakou povinnost. Ale soudy odmítají žaloby, které jsou nicotné nebo kde právní zájem na straně petitenta chybí nebo je velmi malý. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nenapadá mě, jak byste mohl u soudu uspět.

S pozdravy, Mgr. Milan Kučera

Dobrý den pane Kučero.

        Mohli bychom se přít o to, kdo z nás je hysterik. Z poslední Vaší odpovědi čiší větší hysterie, než z kterékoliv mé. Vy se již dostáváte na příliš tenký led a máte hrůzu z toho, že se pod Vámi prolomí. Nemínil jsem Vaši víru příliš rozpitvávat, ale zdá se, že bude dobré, když ji přece jen probereme trochu podrobněji. A snad objasníme podstatu vymytého mozku. Já tento termín neužívám u toho, kdo má jiný názor než já, ale u toho, kdo není schopen vymanit se z dogmatiky náboženství. Začněme od začátku. Podle mne náboženství znamená uctívání boha. Co všechno uctívání obsahuje, je vedlejší. Před dvěma tisíci lety nepřišel lid za hlasatelem náboženství a neřekl: My nevěříme v boha, my nebudeme uctívat boha, my nechceme být spaseni, my nechceme žít nějaký život věčný. Bylo to obráceně. Přišel hlasatel náboženství za lidem a řekl: Když budete věřit mně, že když budete uctívat boha, kterého já vám představím (literatura zná více jak 2000 bohů) a platit mně, budete spaseni, vykoupeni z hříchů, bude vyslyšena vaše modlitba a budete žít život věčný v království nebeském.
        Od této prvopočáteční doby je povinností všech hlasatelů náboženství dokázat, že to, co tvrdí, je pravda a že služby, které nabízejí, budou poskytnuty. Ty služby nenabízí bůh, ten neexistuje, ty služby nabízejí hlasatelé náboženství a berou za tuto nabídku peníze. Po dva tisíce let. Na této skutečnosti nemůžete nic změnit. Mé otázky z výzvy, na které ještě nikdo nedal konkrétní odpověď, protože by usvědčovaly církev z podvodu, nekladu pro nějaký efekt. Ty budou základem mé žaloby.
        O Vašem příběhu můžete tvrdit, co chcete. Jestli jste četl Bibli, musíte potvrdit, že Ježíš byl obřezaný žid, kterého tehdejší ortodoxní židé oběsili na šibenici proto, že byl označen za sektáře, který se ještě za svého života vydával za boha a rozvracel zaběhnutý pořádek. Co z něho udělali křesťané zhruba o 200 let později je jejich věc. Tvrzení, že vstal z mrtvých a někde se zdržuje, je stejná pohádka, jako kterákoliv jiná. Kdybyste chtěl trvat na tom, že lze vstát z mrtvých, musel byste umět popsat, jak se to provádí. To, že je takový úkaz popsán v knize pochybné historické hodnoty nic nedokazuje. Zajisté by o tomto fenoménu s Vámi rádi podiskutovali lékaři všemožných lékařských oborů. A jen ještě dovětek. Proč by se měl zjevovat Ježíš zrovna Vám?
        O tom, že věrozvěsti nemusí nic dokazovat, jste přesvědčen proto, že se o náboženství ještě nikdo nezajímal ze stejného důvodu, jako já. Nikdo se nezamyslel nad podstatou církevního podvodu a nikdo neměl odvahu církev obžalovat. Nebuďte na omylu. Já hodlám církev obžalovat. A jakým petitem, jak Vy to označujete? Jakým petitem byli obžalováni nacističtí váleční zločinci před Norimberským tribunálem?
        Na základě jakého petitu usiluje senátor Štětina o zákaz KSČM? Na základě jakého petitu usiluje vláda o zákaz Dělnické strany? Myslíte si, že činnost církve je jiná, než činnost NSDAP nebo KSČM? Vy jste názorným příkladem toho, co dokáže církev udělat z normálně myslícího člověka. A teď si představte tu hrůzu, kdyby se církvi podařilo stejně jako Vás doblbnout celý svět. Už teď se jí to podařilo u zhruba jedné miliardy lidí. A to je větší zločin, než kterého se dopustili nacisté. Ti doblbli jen německý národ. I tak byl výsledek děsivý.

Zdraví Vás A. Vaněk

Vážený pane Vaňku,

        1. nevím, proč se to přihodilo mně, ale nejsem ani omylem jediný, komu se něco takového za poslední tři tisíce let přihodilo, že?
        2. pokud vy si myslíte, že vám váš názor na existenci Boha dává právo říkat o těch, kdo nemají názor stejný, že mají vymytý mozek, přijde mi z této logiky správné, abych já o vás a všech, kdo nevěří v Boha, taky říkal, že máte vymyté mozky. Ateismus je nepochybně naprostá vymývárna mozků.
        3. já už jsem vysvětloval, že vaše víra nebo nevíra nemá na mě a miliardu dalších jako já vliv. Vy si to nenecháte vymluvit, budiž, to je vaše právo.
        4. Ježíš si nikdy od nikoho za nic, co udělal, nenechal zaplatit ani šesták. To je prostý fakt. Vaše připomínka o penězích a placení, byť jsem přesvědčen, že vy zrovna jste nikdy církvi nedal ani halíř, je nesmyslná a vůbec nechápu, odkud se něco takového ve vás bere. Radši to ani nechci vědět, to jsou nějaké vaše vlastní problémy s penězi, zdá se. Asi nevycházíte s penězi, a tak vás dokáže rozzuřit, když si představíte, že lidé jako já dávají každou mši a pak u zvláštních příležitostí jisté, často nemalé obnosy církvi. Víte, to je naše věc, my ty peníze evidentně dokážeme vydělat a evidentně je dáváme dobrovolně. Aspoň je dáváme na něco, z čeho máme radost.
        5. NSDAP je právnická osoba a nikdy ji před žádný tribunál nikdo nepostavil. V tzv. Norimberských procesech byly souzeny jednotlivé osoby, zpravidla za vraždu nebo napomáhání vraždě a to podle stávajícího zákonodárství. Žádné eticko-moralistické řeči ani řečníci vaší nátury. Fakt mluvíte sice s rozhořčení, nicméně bezobsažně.
        6. Senátor Štětina usiluje o zrušení politické strany žalobou ve správním soudnictví podle zákona o správním řádu soudním s tím, že tvrdí, že KSČM byla registrována neplatně, pročež musí být rozhodnutím soudu rozpuštěna. Naneštěstí není v republice víc než pět nebo šest právníků v celé profesní obci, kteří by věřili, že má Štětina byť malou šanci uspět.
        7. Katolická církev je registrovanou církví při ministerstvu kultury ČR. Na rozpuštění žalovat nelze, takovou možnost ve věcech církví a náboženských společností zákon neumožňuje. Šlo by ji vyškrtnout, pokud by někdo našel chybu v registračním procesu, třeba že nedodali dokumenty nebo prošvihli nějaké lhůty v tom registračním procesu, ale to by taky nevyšlo, protože ministerstvo by dalo subjektu lhůtu pro doplnění nebo by rozhodlo, že nedostatky v registračním procesu (jakože odhaduji, že žádné nebyly) jsou bohužel promlčeny, neboť uplynula řádná promlčecí lhůta, aniž ji kdokoli z rozhořčených občanů-antikatolíků využil k podání.
        8. Vy jste se snad zbláznil, co si myslíte, že mezi miliardou katolíků není ani jeden lékař? Fyzik? Chemik? Inženýr? To jste mě překvapil, to jsem si myslel, že se tu celou dobu bavím s někým, kdo nemá vymytý mozek, kdo používá hlavu, abych použil vaši dialektiku. Jinými slovy: na světě i v ČR je stovky lékařů, fyziků, chemiků a jiných přírodovědně vzdělaných profesionálů, kteří nemají nejmenší problém s vírou ve zmrtvýchvstání Ježíše Krista i v to, že vlastníma rukama vzkřísil minimálně šest lidí (zdokumentované případy -- i když je mi jasné, že výrazu zdokumentované se chytíte. Ale budiž, další námět do diskuze).
        Fakt je, že jsem celou dobu předpokládal, že půjdete po civilní linii soudnictví a nenapadlo mě, že byste podával veřejné žaloby. Ale po důkladném zamyšlení mi stejně nedochází, jakému soudu (věcně příslušnému a pak místně příslušnému) chcete žalobu směrovat a s jakým petitem. Když už tedy chcete někoho žalovat, tak já vám dám lekci s procesního práva, bude se vám hodit. Petit není něco, čím já tak jakože něco nazývám, petit je povinná a nejdůležitější část žaloby. Vysvětluje soudu, co po něm chcete a na základě čeho se domníváte, že má rozhodnout tak, jak vy chcete. Petit je v našem českém právu superformální věc, nenapíšete ho dobře a soud vám žalobu odmítne (nikoli zamítne) s tím, že takovou žalobu vůbec nemůže řešit.
        To se stane občas i právníkovi, napasovat petit na konkrétní paragrafy konkrétního zákona tak, abych dosáhl toho, co chci, není úplně snadné. Jak říkám, už je to celé nějaké vleklé s tím vaším rozhodnutím žalovat církev katolickou. Víte co? Načrtněte mi do dalšího mailu petit a soud toho vašeho žalovacího procesu, který chystáte. Já se nad tím zamyslím. Nebo si najděte advokáta, kterému to takto vylíčíte, on vám to sepíše (i když moc pochybuju, že by to nějaký advokát vzal. Měl by z toho procesu ostudu v celé právnické veřejnosti. Takže to asi budete muset žalovat přímo a sám, no jo).

S pozdravy, Mgr. Milan Kučera

Dobrý den pane Kučero.

        S tím Vaším zjevením se to má asi tak. Když Vatikán označí za podmínku spasení, aby věřící svému okolí tvrdili, že se jim zjevil Ježíš, budou to tvrdit. Celá miliarda. Já si ale myslím, že pokud před soud předstoupí tato miliarda svědků, nebude soud moci jejich svědectví přijmout, protože neexistuje hodnověrné vyobrazení Ježíše a proto nikdo nemůže tvrdit, že viděl právě Ježíše. Za Ježíše může věřící označit jakýkoliv sen, a kdybyste požádal miliardu věřících, aby své zjevení popsali, získáte miliardu různých popisů. Musel by být před soud předvolán Ježíš a svědkové by museli být dotazováni, jestli viděli právě jeho. Stejně nelze přijmout za prokázané tvrzení, že bůh stvořil svět v šesti dnech, protože procesu tvoření se žádný očitý svědek nezúčastnil. Stvoření musí proto být bráno jako teorie, domněnka, hypotéza apod. A s věřícími vědátory se to má tak, že jsou ukázkou nejvyššího pokrytectví. Snad nejlépe je to vidět u pana Grygara. Ten chudák neví, co vlastně, jestli bůh nebo evoluce. Ale to je jeho věc.
        Je možné, že Ježíš, pokud někdy existoval, si od nikoho nevzal ani peníz. Zato všichni církevní hodnostáři a zejména papežové ano. Určitě jste slyšel o prodávání odpustků, kardinálských hodností, farností, braní příjmů od státu (např. německá katolická církev pobírala od Hitlera miliardu říšských marek ročně, podobně jako česká dnes). Správně by celá církev měla být chudá a neusilovat o vracení žádného majetku. Když operujete Ježíšem, určitě znáte jeho slova o tom, kdo vstoupí do království nebeského. Kromě toho, kdyby církvi nešlo o moc a peníze, mohlo by jí být úplně ukradené, jestli někdo v něco věří a nemusela by se vehementně snažit získávat další ovečky.
        Máte pravdu v tom, že se musím poradit s právníkem dřív, než začnu pracovat na konkrétní žalobě. Možná jsem nezvolil správný příklad, možná by byl správnější ten s Dělnickou stranou. Tam vláda hledá v její činnosti prvky, které jsou nebezpečné pro společnost. A tímto směrem bych se chtěl ubírat i já. Já se pokusím prokázat, že církev je zločinecká organizace, která má na svědomí miliony mrtvých v minulosti a miliony v současnosti. Kromě toho hlásáním Bible se dopouští dalších zločinů. Určitě jste Bibli četl a dáte mě zapravdu, že bůh (pokud existuje) je mnohonásobný masový vrah a žádat uctívání masového vraha je totéž, jako žádat uctívání Hitlera či Hesse.
        A Vás bych chtěl použít jako názornou ukázku toho, co s mozkem dospělého člověka dokáže církev udělat. To pokládám za jeden z nejhorších zločinů církve – totální devastaci lidského myšlení. O něco podobného se pokoušeli nacisté. Jim se to nepodařilo, církvi ano! A to nehovořím o zločinech hlásání genocidy či zločinů proti lidskosti. Co byste řekl tomu, kdyby se jako ideologie na školách vyučoval Mein Kampf? Bible, která se na teologických fakultách vyučuje, je obsahově mnohem zrůdnější než Mein Kampf. To Vy ovšem nepřipustíte, a proto to bude muset udělat soud. Možná by pro Vás bylo vhodné, kdybyste si pročetl mou knihu. A pak proti mým argumentům postavil ty své. A připravil si osnovu obhajoby, protože já svou žalobu hodlám postavit na argumentech z mé knihy (Bibli použiji jako důkaz originality textů).
        Ještě k tomu Vašemu zjevení. Víte, já jsem technik-strojař a ve škole jsem se naučil chápat, jak věci na světě fungují. Co kdybyste se pokusil popsat, jak technicky funguje zjevení?

Zdraví A. Vaněk

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by