Jan Švadlenka versus Antonín Vaněk

vloženo 18. 10. 2010
zpět na archiv diskuzí

Vážený pane Vaňku,
 
        vaše argumenty shledávám jako irelevantní. Sám se považuji za ateistu (nanejvýš agnostika), nicméně pokud se někteří lidé rozhodnou věřit v nějakou nadpřirozenou bytost, která ovlivňuje jejich život (případně stvořila svět), nemám žádné právo jim v tom bránit. Systémy, které takto bránily, byly v minulosti vždy totalitní, proto se k vaší petici nepřipojím. V tomto sporu se ani tak nejedná o to, že by stát měl církvím vyplácet nějaké peníze - nýbrž jde o to, VRÁTIT to, co stát dříve ukradl.
        Nevidím v tom žádný problém. Církve v 90. letech dostaly zpět kostely, kláštery, apod., ale nikoli zbylý majetek, takže nemají z čeho tyto památky udržovat. Vraťme jim zbytek a nebude třeba diskutovat o nějaké odluce církví od státu - pak ji bude možno provést okamžitě. Jakmile dostanou církve zpět, co jim bylo ukradeno, už nebudou mít žádný nárok na státní podporu. Vaše argumentace, že církve slibují něco, co nemohou zaručit, a proto klamou své členy, a nemají tudíž nárok na majetek, je veskrze bolševická.
        Kdo vám dal právo posuzovat, kdo klame a kdo nikoli, kdo si svůj majetek zaslouží a kdo ne? Možná úplně stejně klamou Sokolové, že "ve zdravém těle jest zdravý duch" - zestátníme tedy opět "sokolovny"? A což teprve nadnárodní korporace svými reklamami? A vlastně - proč korporace - co třeba každý živnostník vychvalující své zboží? Nechejme na uživatelích, jak s danými informacemi naloží. Vnucovat jim to shora považuji za totalitní zásah.
 
S pozdravem Mgr. Jan Švadlenka

Dobrý den pane Švadlenko.

        Jeden z diskutujících na mou výzvu odpověděl podobně, jako Vy. Já jsem mu odpověděl: Pan Krejčíř nějak získal majetek, pan Pitr nějak získal majetek, pan Gross nějak získal majetek.......... Mně je úplně jedno, jestli někdo něčemu věří nebo ne a čemu. Já tvrdím, že církev je zločinecká organizace, která majetek získávala po dva tisíce let na základě podvodu a lži (když opomenu konfiskovaný majetek statisíců zaživa upálených na hranicích a milionů umučených na základě papežské buly Kladivo na čarodějnice). Já nevidím nejmenší důvod pro její existenci.  Náboženství je stejně zločinná ideologie, jako nacismus nebo komunismus. A jestli se mu někdo přesto chce věnovat, prosím. Ale za své.
        Tvrdíte, že moje argumentace je bolševická. Co když budu tvrdit, že 2+2=4 ? Bude to bolševická argumentace? Určitě ne!  A když církev tvrdí, že 2+2=7, to je jaká argumentace? Co kdybyste místo obhajoby zločinců zkusil dát konkrétní odpovědi na mé otázky?

Zdraví A. Vaněk

Vážený pane Vaňku,

        trvám na tom, že vaše argumentace je výsostně bolševická a vyniká ukázkovou demagogií. Totožné "černobílé" argumenty o "zločinecké" minulosti katolické církve (neboť se to týká především jí) totiž bolševikové používali také, aniž by přitom byli zmínili nesporné přínosy téže organizace - např. to byla právě katolická církev, jež se rozhodující měrou zasloužila o zachování antické vzdělanosti po pádu Římské říše, právě ona udržovala též jakous takous civilizační úroveň a byla to právě ona, kdo byla výlučným nositelem vzdělanosti až do pozdního středověku, nehledě na to, že celá naše západní civilizace z křesťanství vychází.
        Navíc jste užil falešné argumentace ve smyslu "klamné analogie", to když jste své tvrzení o katolické církvi, které je však značně zkreslené, srovnával s matematickým výrokem 2+2=4, přičemž jste naznačoval, že tak jako tvrzení 2+2=4 není bolševické, není bolševické ani to vaše o "zločinecké" minulosti katolické církve. Faktem je, že vámi zmiňovanou "zločineckou" minulost má kdekdo včetně českého státu či šlechtických rodů.         Pokud platí to, co vytýkáte katolické církvi, předpokládám, že jste svého času organizoval podobnou petici proti navracení majetku šlechtickým rodům (nebo starým podnikatelským rodinám, jež zbohatly "vykořisťováním" dělníků v 19. století). Činil jste tak, nebo nikoli? A pokud ne, tak co vám vadí právě na církvi, která je dnes zcela dobrovolnou organizací a k členství v ní vás nikdo nenutí? Já s vámi souhlasím, že by měla žít ze svého a neměla by být podporována státem, ale to může činit teprve v okamžiku, kdy jí bude navráceno to, co jí stát ukradl, jinak těžko bude udržovat kostely, které jí již vráceny byly.
        Tak jako stát navrátil majetek sokolům a dalším organizacím (včetně politické strany ČSSD, jejíž prospěšnost pro naši společnost je rovněž vysoce diskutabilní). Ale dobrá, možná se nechám přesvědčit o zločinecké podstatě "křesťanské ideologie". Můžete mi prosím tuto zločinnost doložit citátem z Bible, nejlépe z Nového Zákona? Historické excesy mě pro tento okamžik nezajímají, neboť byly pro příslušnou dobu vcelku typické a neomezovaly se pouze na církev, tudíž to se samou podstatou křesťanského učení očividně nesouvisí. Nuže, zkuste to...

S pozdravem Jan Švadlenka

        P.S.: Pouštíte se na tenký led. To, jestli někdo nabyl majetek protizákonným (zločinným) způsobem, mají posuzovat soudy, nikoli "ulice". Lidových soudů bylo dost už ve 40. a 50. letech! Nechci znovu zažít dobu, kdy se říkalo, že "když se kácí les, létají třísky". Neobhajuji tím "pány Pitra a spol.", ale domnívám se, že jediná instance, která má o nich právo a především kvalifikaci rozhodnout, je soud. Nelze je připravit o majetek jenom na základě "společenského dojmu", "protože to říkali v televizi".
        Když je, tak proč ne ostatní? A pokud i ostatní, tak jak poznat, co skutečně bylo protizákonné a co ne? To bude taky posuzovat ulice? A nepřijde nakonec zase nějaký "Lex Schwarzenberg", kdy tomuto rodu "ulice" nedokázala "přišít" kolaboraci s nacisty, tak se prostě řeklo, že je "nemorálně bohatý", a majetek mu byl také zkonfiskován? Právě tento způsob argumentace, že si někdo majetek nezaslouží, neboť jej beztak nenabyl "čistým způsobem", považuji za bolševický.

Dobrý den pane Švadlenko.

        Nejsem komunista, nacista ani katolík. Jsem technik-strojař, kterého škola naučila logicky myslet a na věci nahlížet realisticky. Můžeme samozřejmě vést obsáhlou polemiku a argumentovat význačnými teology a filozofy a historickými událostmi, které podpoří kulturní a charitativní význam církve.
        Můžeme také hledat, stejně jako soud, argumenty pro a proti církvi a plnit pomyslné misky vah a poté nestranně rozhodnout. Já samozřejmě podám na církev žalobu a požádám soud, ať rozhodne, ale teď se můžeme pokusit nalézt pokud možno objektivní názor, zda je církev zločinecká organizace, nebo není.
        Náš Trestní zákon definuje, co je to podvod. Já tvrdím, že církev po dva tisíce let podvádí obrovské množství lidí, čímž získala ohromný majetek a moc nad miliardou lidí. A Vy můžete mé tvrzení snadno vyvrátit, když odpovíte na prostou otázku: Co to je bůh? Když vypracujete odpověď, můžete se pokusit ještě odpovědět na tuto otázku: Proč by vlastně měl bůh existovat? Kvůli komu nebo kvůli čemu?

Zdraví A. Vaněk

Vážený pane Vaňku,

        vidím, že si zcela nerozumíme. Netvrdím o vás, že jste bolševik, nacista nebo nedej bože sociální demokrat, natož pak katolík, adventista sedmého dne, mohamedán, buddhista ba dokonce ani zahrádkář. Pouze jsem určitý způsob vašeho smýšlení označil za bolševický - což ovšem s danou ideologií nemá nic společného. Pro mne bolševický (nebo ještě lépe totalitní - jako "bolševický" jej označuji proto, že s tímto druhem totality máme nejčerstvější zkušenosti) způsob myšlení je takový, který druhým diktuje, co si smějí a nesmějí myslet. Pokud se nějaká skupina lidí rozhodne něčemu věřit, tak ať je to v mých očích sebevětší nesmysl, dle mého názoru nemám sebemenší právo jim v tom bránit, pokud mě to neomezuje. Proč to raději nenecháte na křesťanech samotných, aby posoudili, zda jim jejich víra nějak škodí, a pak se případně bránili u soudu? Čím přesně právě vás křesťanství omezuje či ohrožuje, že jste se na katolickou církev rozhodl podat žalobu pro podvod?
        Zde vás mimochodem upozorňuji, že příslušný trestní zákon za podvodné jednání považuje takovou situaci, kdy je druhá osoba klamaná záměrně. Jsem si tudíž naprosto jist, že byste před soudem neobstál, neboť většina křesťanů, a to včetně kněží, tomu, co dělají, věří. Už z podstaty věci to tedy podvod být nemůže. Leda byste podal žalobu na Ježíše Nazaretského, neboť to byl evidentně on, kdo všechny podvedl, když předstíral, že vstal z mrtvých. Každý přece ví, že vzkříšení je technicky nemožné :-) (čímž byste se mimochodem hravě dostal na stránky novin coby kuriozita - jako se to nedávno podařilo někomu podobnému, kdo též podal žalobu na Ježíše Krista...).
        Ale teď vážně - náboženská víra, a to jakéhokoli druhu, nejenom křesťanská, je v posledku způsobem, jímž se někteří lidé vyrovnávají s tím, že jednou zemřou. Část lidské populace zkrátka není schopna přijmout fakt, že veškeré jejich vědomí jednou skončí, a hledají naději, že tomu tak nebude. Že zkrátka věci musejí mít nějaký vyšší smysl, protože kdyby neměly, tak je vlastně všechno jedno, nemá cenu se o nic snažit, neb vše jednou pomine a zmizí v prázdnotě. Proto se tito lidé uchylují k různým náboženským vírám, což jsou víceméně ucelené nauky o tom, jak svět ve skutečnosti funguje - že jej řídí nějaké vyšší bytosti či skryté magické síly, a že se tudíž věci dějí na základě nějakého záměru, že naše vědomí (duše) nikdy nezemře, atd. Náboženství tak představuje určitou formu psychoterapie. Člověk, který není smířený se svou smrtelností, ale který věří, že jeho duše nezemře a že má jeho život nějaký skrytý řád, může dále přežívat, usilovat, snažit se, atd., což je pro lidskou společnost jednoznačně prospěšné (proto se mimochodem domnívám, že byl tento způsob myšlení fixován přímo evolucí).
        Je to ostatně i můj případ - také doufám, že přece jen něco je. Současně však uvádím, že jsem agnostik, neboť mi vadí logické mezery ve všech náboženských systémech jakož i fakt, že většinu údajných "zázraků" lze vysvětlit i jinak, "přízemněji", nebo se udály tak dávno, že už se nedá ověřit, jak to bylo doopravdy. Agnostici říkají, že se během života patrně nikdy nedozvědí, jak je to ve skutečnosti, a pokud Bůh (či s ním srovnatelné entity) skutečně existuje, dozvědí se to až po smrti. V souvislosti s tím se domnívám, že vaše otázka, "co je to Bůh", je v tomto směru bezpředmětná.
        Každá náboženská víra si Boha (či bohy, magické síly, apod.) představuje jinak, společné jim je, že jde o jakési entity, které stvořily tento svět a případně do něj dále zasahují. Tyto zásahy je prakticky nemožné dokázat, ale stejně tak je nemožné jejich existenci vyvrátit. Lze v ně pouze uvěřit a záleží na každém z nás, zda tak učiní či nikoli. Nikdo vás k tomu (naštěstí!) nenutí. Katolická církev má své autoritářské období již dávno za sebou (mimochodem, můžeme se skutečně bavit o pozitivním přínosu církve, jejich příslušníků, apod., naproti tomu mě nenapadá žádný nacista či praktikující stalinista, tj. nikoli západní "salonní", který by měl pro lidstvo jakýkoli pozitivní význam, odmyslíme-li negativní příklad, proto považuji vaše srovnávání katolictví, nacismu a bolševismu za demagogii).
        Tato církev tedy v tomto směru nepředstavuje nebezpečí, což ovšem neznamená, že by autoritářský, dogmatický způsob myšlení vymizel. Opak je pravdou - tento způsob myšlení velmi pravděpodobně přetrvá, dokud bude existovat lidstvo, jen se bude neustále transformovat. Další vaše otázky pak považuji za zcela nesmyslné. Ptát se, proč Bůh existuje (pokud existuje), má asi tak stejný smysl jako se ptát, proč existujete vy a k čemu tu vlastně jste. Pokud Bůh není, nemá vaše existence vůbec žádný smysl, vše je výsledkem řetězce událostí, započatých Velkým třeskem. Pokud ovsem Bůh existuje, má vaše existence právě ten smysl, který jí udělil Bůh, tak jako vy vtělujete smysl do čehokoli, co konáte.
        Ptát se po smyslu Boha by tedy implikovalo existenci jakéhosi "nad-Boha", který stvořil Boha, který stvořil svět, čímž byste se pěkně zacyklil, protože byste se pak mohl ptát po smyslu toho "nad-Boha", což by implikovalo existenci "nad-nad-Boha", atd. Z výše uvedených důvodů tedy vaši petici považuji za nesmyslnou, ba dokonce za pochybnou, neboť usilujete o zachování stavu, který nastal během vlády komunistického bezpráví. Coby demokrat vám v ní nebudu nikterak bránit, pouze se k ní nepřipojím.

Přeji vám hodně štěstí. Jan Švadlenka

Dobrý den pane Švadlenko.

        Víte, mně je úplně jedno, kdo čemu věří. Jednomu pánovi jsem na závěr naší diskuse poslal níže uvedený text. A mně jde pouze o toto: prokázat, že církev po dva tisíce let nabývala majetek na základě podvodu a proto nemá nárok na vracení majetku, že na teologických fakultách jsou vyučovány zrůdnosti a že tyto fakulty jsou financovány ze státního rozpočtu a že hlasatelé nesmyslů nemohou být státními úředníky a musí být neprodleně propuštěni ze státních služeb. Toť vše.

Srdečně zdraví A. Vaněk

Vážený pane Vaňku,

        přesně toto považuji za bolševické myšlení: dle vás hlasatelé "nesmyslů" nesmějí být státními  úředníky a měli by být neprodleně propuštěni. Co je a co není "nesmysl", určujete vy. Resp. byste rád, aby to určil soud, čímž byste se vyvinil (nevšiml jsem si ovšem, že by v jakékoli civilizované společnosti soud rozhodoval, zda je náboženská víra blud či nikoli), nicméně podstata je jasná: pouze "správné" smýšlení se připouští, věřit "nesmyslům" se trestá. Těžko mohla církev po dva tisíce let nabývat majetku podvodným způsobem, když je ve své podstatě zájmovým sdružením věřících a majetek tomuto sdružení poskytovali sami jeho členové. Příště byste mohl zabavovat majetek jakékoli organizaci, pokud shledáte, že její členové věří bludům, nejen katolické církvi, ale též např. muslimům, židům, atd., včetně politických stran i jakýchkoli jiných sdružení - a to je opět bolševické myšlení.
        Co se týče teologických fakult, je jich jenom několik a dle mého názoru patří k humanitnímu vzdělání, čili k jádru naší kultury. Co zakážete příště? Filozofické fakulty všeobecně? Beztak tam ti akademici nic kloudného nedělají, jen si bádají ve spisech, které se zabývají "nesmysly" pro běžný život zcela zbytnými, a berou za to peníze... Můj názor naopak je, že až církve získají zpět, co jim stát ukradl, měly by si vzdělávání kněží na těchto fakultách hradit samy (i když to může být poněkud kontroverzní - stejně tak by si mohly technické firmy platit technické vysoké školy, neboť vychovávají jejich budoucí zaměstnance, jenže to je blbost - od toho jsou daně, prostřednictvím nich to ty firmy už dělají).
        Církve ovšem nyní na výuku kněží ani příliš přispívat nemohou, nemají peníze, protože jim stát doposud nevrátil majetek. Ostatně, církve už získaly nazpět kostely, ty byste jim nyní také zabavil, když je podle vás postavily z prostředků, nabytých podvodným způsobem? A co byste pak s těmito "znárodněnými" kostely dělal? Půjčoval je za úplatu věřícím? To by bylo echt bolševické, aby ještě věřící platili za užívání toho, na co si předtím přispěli, aby to stalo... Nebo byste je chtěl přestavět na hotely, nákupní centra a restaurace?
        Pokud byste je ovšem naopak církvím milostivě ponechal, tak je tu drobný problém: z větší části jsou to kulturní památky, čili stát má na jejich zachování eminentní zájem (jsou to např. architektonické skvosty, nehledě na to, že se zpravidla jedná o dominanty historických centrem měst a vesnic), jenže církve na jejich údržbu nemají peníze. Proto na ně stát musí přispívat, jinak budou dále chátrat (přičemž chátrají nikoli kvůli neschopné církvi, ale kvůli tomu, že je stát v 50. letech církvím zabavil a následně se o ně 40 let nestaral!). Nebylo by tedy lepší, kdyby stát církvím vrátil majetek, který jim ukradl, a církve z něj pak tyto památky udržovaly? Stát by to poté už nic nestálo, mohla by nastat přesně ta odluka, po níž voláte.

S pozdravem Jan Švadlenka

        Ještě jenom tak mimochodem - přečetl jsem si zbytek vašeho mailu, odpověď panu Netočnému. Používáte nemístnou demagogii, za niž by se nemusela stydět ani bolševická propaganda 50. let o "vyžraných flanďácích,  kážících vodu a pijících víno". Je zřejmé, že jste touto propagandou značně deformován, i když si to patrně neuvědomujete. V čem je to demagogie? Pokud v dané společnosti 90% jsou katolíci, je dost pravděpodobné, že jimi budou i lidé, páchající zločiny.
        Neznamená to ale, že všichni katolíci páchají zločiny, jak se snažíte podsouvat vy. Stejně tak můžu nyní říct, že naprostá většina dnešních pedofilů jsou ateisté stejně jako vy... Nebo dokonce lze říci: všichni pedofilní sociální demokraté jsou sociální demokraté, hanba sociální demokracii! Hitler byl navíc také darwinista a "všichni nacisté" taky - ejhle, darwinismus je špatný! Církev není totalitní organizace, aby byla schopna zabránit jakémukoli zločinu svých členů, nýbrž prostě uskupení lidí, kteří dělají chyby. Nijak se tím neliší od jiných organizací.
        Krom toho byste si měl dostudovat historická fakta, než začnete např. psát, že všichni nacisté byli katolíky. Není to totiž pravda. Hitler byl protestant a nacisté stavěli spíše na odkazu protestantského Pruska, které sjednotilo v 19. století Německou říši, a mnozí z nich byli rovněž protestanty. Dokonce proti katolíkům mnozí nacisté ve 20. letech brojili, dokud nezasáhl Hitler, neboť si spočítal, že potřebuje podporu celého německého národa, tedy i jeho katolických zemí (Bavorska, Rakouska).
        Nic to ale nemění na tom, že Hitler po převzetí moci církev pronásledoval, což z něho pravověrného katolíka nedělá... Co se týče oněch údajných "krvavých misionářů, kteří vraždili nebohé domorodce", opět si dostudujte fakta. Domorodce nevraždili misionáři, ale naprosto obyčejní civilisté (představitelé koloniální STÁTNÍ správy), kteří toužili po ziscích. Vraždili je kvůli zlatu či jiným drahým materiálům, případně je do úmoru dřeli v dolech či na plantážích či je zabíjeli proto, že se proti tomu domorodci bouřili a snažili se vetřelce vyhnat. Misionáři se těchto domorodců naopak zastávali, snažili se zlepšovat jejich podmínky, leckdy je bránili... Doporučuji tedy více číst, a nejen literaturu zabývající se "skandálními odhaleními" typu Temné papežství...

S pozdravem Jan Švadlenka

Dobrý den pane Švadlenko.

        S Vámi se to má tak, jako kdybych já, coby fiktivní komunista tvrdil, že komunismus je skvělý, protože všichni měli práci, rohlík stál 30 haléřů, lékařská péče byla zadarmo, atd., atd. Neboli jestliže bude komunismus hodnotit komunista, bude používat stejnou rétoriku, jako Vy, jestliže bude nacismus hodnotit nacista, bude používat stejnou rétoriku, jako Vy a když bude náboženství hodnotit katolík, bude používat stejnou rétoriku, jako Vy. Nikdy ale neodpovíte na podstatu věci, kterou jsem uvedl.
        Bůh zrůdnosti netrestá a potřebným nepomáhá. Není proto logický důvod, proč by měl existovat. Takže bůh a náboženství je podvod. Hotovo. A zkuste mne přesvědčit, že to podvod není. Vy, katolíci, jste si z boha udělali byznys, tak dokažte, že nepodvádíte! Když Vám budu nabízet lék na všechny druhy rakoviny coby můj byznys, budete po mně chtít, abych Vám dokázal, že lék skutečně léčí. Nebude Vám stačit, že já věřím, že, mnou nabízený lék léčí. O co Vám tedy jde? O pravdu a spravedlnost? O tu pravdivou, nebo tu Vaši? Lidstvo bylo na Zemi mnohem dříve, než nějaký vykuk vymyslel boha. A že je bůh smyšlené mystérium, o tom není pochyb! Požádejte ho, ať se předvede! Pro Vás by to neměl být problém, ne?

Mějte se. Vaněk

Vážený pane Vaňku,

        opět demagogie. Nacismus i komunismus jsou ideologie zločinné už ze své podstaty, proto také nikde na světě neexistuje nacistický či komunistický stát, v němž by bylo demokratické zřízení. U křesťanství takové státy existují. Už jednou jsem vás vyzval, abyste vysvětlil, v čem je křesťanství zločinné, že si zaslouží podobné zacházení jako nacismus a komunismus.
        U nacismu i komunismu je to totiž vcelku zřejmé. U křesťanství se pouze vykrucujete, že Bůh není k ničemu, proto je křesťanství podvod, a v tom má spočívat ten zločin. Právě toto je ovšem naprosto ukázkovou demagogií, pokud křesťanství, jemuž vyčítáte, že slibuje něco, co podle vás není, srovnáváte s ideologiemi, které hlásají likvidaci nepohodlných skupin obyvatel. Navíc jste zřejmě nečetl jeden z mých předchozích mailů, kde jsem se vám pokusil vysvětlit, k čemu některým lidem náboženství slouží.         Můžete to hodnotit jako blud (nikoli podvod! - to jsem vám také vysvětlil!), ale nemáte žádné právo zakazovat lidem, čemu smějí věřit (což činíte! - proto vaše myšlení považuji za bolševické...). Pokud se rozhodne někdo věřit, že bude po smrti spasen, jestliže se bude chovat podle určitých pravidel, na základě své víry vstoupí do organizace, sdružující podobně smýšlející lidi a tuto organizaci začne finančně či materiálně podporovat, považuji za prachsprostou krádež (ať už jakkoli zdůvodněnou) této organizaci majetek odejmout. Církvím tento majetek ukradl komunistický stát, nynější demokratický se snaží křivdy komunistického režimu aspoň částečně napravit.
        Vy ovšem usilujete o to, aby tato křivda přetrvala, protože to na rozdíl od těch ostatních žádná křivda nebyla. Jenže pak se taky můžete ptát, jakou cestou vlastně předkové nynějších šlechticů přišli ke svému majetku a jestli si ho vůbec zaslouží (např. předkové mnohých z nich velkou část majetku získali z konfiskací po bitvě na Bílé Hoře), stejně tak zda si zaslouží majetek jakýkoli restituent (co kdyby náhodou předek některého z nich k němu přišel krádeží či podvodem) a zda je vůbec možné napravovat křivdy komunistického režimu, když část postižených si to vlastně zasloužila... Vraťme se ale k vaší (pro mě) nepochopitelné zášti k jediné církevní organizaci. Zkusím teď probrat jednotlivé vaše myšlenky bod po bodu:

1) Bůh zrůdnosti netrestá a potřebným nepomáhá. Není proto logický důvod, proč by měl existovat. Takže bůh a náboženství je podvod. Hotovo.

        Jak víte, že je netrestá a potřebným nepomáhá? "Amen, pravím vám, už mají svou odměnu," řekl podle Nového zákona Ježíš Kristus a měl na mysli nikoli odměnu tady na tomto světě, ale poté, až člověk zemře. Základní myšlenkou křesťanství totiž není představa, že Bůh coby dobrý hospodář trestá hříšné (odděluje zrno od plev...) a odměňuje věrné v okamžité reakci na jejich chování, a tak zušlechťuje celý svět. Bible říká, že všichni zemřeme, načež jednou přijde poslední soud, všichni budou vzkříšeni a každý pak bude souzen a každému budou sečteny jeho hříchy a dobré skutky. Kdo bude shledán lehkým, toho čeká věčný život v blaženosti, ten, kdo hodně hřešil, skončí ve věčném zatracení a bude zažívat nekonečná muka.
        Zde se vrátím k vaší námitce, že i pravověrní křesťané hřeší. No a co? Jsou to jenom lidi! Kolikrát jste vy porušil nějaká pravidla (třeba i zákon), protože jste doufal, že to snad pro jednou nevadí? Netvrďte mi, že ani jednou. "Kdož jsi bez viny, hoď první kamenem." (Ježíš Kristus) A teď pozor - těžko dokážete, že to tak není. Můžete pouze argumentovat, třebas i přesvědčit spoustu lidí, ale pokud se najdou tací, kdo tomu přesto budou věřit, nemůžete je trestat za to, že tak činí! To je bolševické! Náboženství navíc není ani podvod, protože jsem vám už vysvětloval, že podvod už ze své definice předpokládá vědomé klamání. Což náboženství nečiní...

2) Když Vám budu nabízet lék na všechny druhy rakoviny coby můj byznys, budete po mně chtít, abch Vám dokázal, že lék skutečně léčí. Nebude Vám stačit, že já věřím, že, mnou nabízený lék léčí.

        Přesně na tomtéž principu fungují např. homeopatika. Stát jejich prodej toleruje i přesto, že neexistuje žádný důkaz, že by fungovala. Je to jenom placebo. Můj dotaz tedy zní: vzhledem k tomu, jaký je to neskutečně rozsáhlý byznys, hodláte též podat žalobu pro podvod na výrobce homeopatik? Určitě by si nějakou tu konfiskačku zasloužili, ne? A hned by bylo na důchody...

3) Lidstvo bylo na Zemi mnohem dříve, než nějaký vykuk vymyslel boha.

        Není to pravda. Záleží tedy na tom, jak si definujete člověka. Dle jedné z definic se člověk stal člověkem teprve v okamžiku, kdy si uvědomil vlastní smrtelnost a začal se ptát po smyslu žití. Doklady o určitých "náboženských" představách jsou statisíce let staré. Své mrtvé pohřbívali už neandertálci a pohřbívali je tak, aby z hrobu už nemohli utéct (patrně tedy měli určitou představu posmrtného života...). Ve skutečnosti do dle mého názoru bylo tak, že jak se u předchůdců člověka postupně zvyšovala inteligence, začali se více zamýšlet nad fungováním světa, a věci, které nedokázali pochopit, prostě přisoudili nadpřirozeným bytostem či silám.
        Jak jsem se vám snažil vysvětlit, úplné přijetí smrtelnosti a konečnosti existence může být děsivé, proto někteří jedinci volí útěk do náboženství. Přirozený výběr takovéto jednání určitě upřednostňoval – jedinec, paralyzovaný neodvratností smrti jistě hůře zvládá nelítostné životní podmínky a asi ani nemá moc dětí, na rozdíl od toho, který se takovými myšlenkami nezaobírá, protože věří, že smrtí nic nekončí. Proto se sklon k náboženské víře fixoval - důkazem je i to, že náboženské představy existují či existovaly u naprosto všech lidských etnik.
        Dokonce i většina ateistů věří nesmyslům, které nelze nijak dokázat: astrologii, reinkarnaci, numerologii, moci talismanu, jsou pověrčiví, věří na skryté síly, ovládající svět (čakry, cchi, jing-jang, atd.)... I toto jsou náboženské představy.

4) A že je bůh smyšlené mystérium, o tom není pochyb! Požádejte ho, ať se předvede!

        Proč by to Bůh dělal? Pokud Bůh existuje a je všemohoucí, proč by se předváděl každému troubovi, který v něj nevěří a který chce důkaz? Kdo uvěří, ten jeho existenci vycítí. Jistě, dost možná je to placebo, ale to spousta dalších věcí taky. Vy se však iracionálně zaměřujete pouze na katolické křesťanství. A nakonec

5) Vy, katolíci, jste si z boha udělali byznys.

        Můžete prosím definovat tento byznys? Já si troufnu tvrdit, že daleko větší byznys jsou záležitosti okolo New Age - nejrůznější akce, semináře za účelem zlepšení osobnosti, magické předměty, horoskopy, nepřeberné množství knih, omílající pořád to samé. Vlastně kdybych si chtěl opravdu hodně vydělat a měl na to žaludek (jako, že nemám), psal bych podobné knihy.
        Lidi už křesťanství nebaví, protože je moc komplikované, tak proč jim nenabídnout něco jednoduššího? Přečetl jsem těch knih celkem dost a všechny jsou na jedno brdo. Některé tu svou "pravdu" halí do tajemných příběhů "Keltů", "Toltéků", "Druidů", "dávných Egypťanů", apod., ale všechny říkají to samé.
A lidi je kupují. To bych zvládl taky. Nevěřím tomu, ale napakoval bych se. To považuji za byznys. Vám však vadí katolíci. Svatá prostoto :-)

S pozdravem Jan Švadlenka

Dobrý den pane Švadlenko.

        Velmi jsem se pobavil při čtení Vašeho posledního e-mailu. Každému na zeměkouli je úplně lhostejné, co se bude dít s jeho zetlelými kostmi nebo popelem. Jestli budou spaseny nebo ne. A víte, jaký je největší zločin církve? Že náboženstvím dokáže člověka zbavit rozumného uvažování. Vy jste toho přesvědčivým důkazem. Tak vygumovaný mozek snad nemá ani voják. Ale to je Vaše věc. Tímto končím veškerou debatu s Vámi.

Zdraví  A. Vaněk

Vážený pane Vaňku,

        vidím, že to nemá cenu. Takto černobílé, dogmatické vidění světa jsem už dlouho neviděl. Nazývám je bolševickým, neboť právě takovéto uvažování je kořenem všech totalit. Patrně to netušíte, ale nikoli mně, nýbrž vám vygumovala mozek totalitní propaganda, jíž jsem naštěstí unikl a převážnou část školních let strávil již v demokratickém režimu. Argumentačně se nelišíte od Trockého, který prohlásil, že "náboženství je opiem lidstva", a proto je třeba ho vykořenit.
        Vaše argumentace napovídá, že se ani neobtěžujete zjistit si základní fakta, stačí vám zkreslené informace, které jste si buď vymyslel, nebo jste je někde slyšel a upravil je tak, aby vyhovovaly vašemu vidění světa (viz "misionáři, vraždící domorodce kvůli křesťanské víře" - nic takového se nikdy nedělo, případně vaše tvrzení, že "všichni nacisté byli katolíky" - to také není pravda, naprostá většina nacistů, pokud to byli věřící, byli naopak protestanty).
        Vaše argumentace navíc obsahuje velké množství logických klamů, jichž si patrně ani neuvědomujete, a na konkrétní dotazy odvracíte pozornost jinam či se uchylujete k argumentaci ad hominem. Navíc asi máte i potíže s porozuměním čtenému textu: mrtvému člověku je jistě už jedno, co se děje s jeho ostatky, ale jde o ty zbývající, živé lidi, a právě ti z většiny věří, že určitá, duchovní podstata člověka přetrvává i po smrti, a že tedy náš blízký, kterého máme rádi, ve skutečnosti nezemřel, a proto si jeho ostatky zaslouží zvláštní zacházení. A já tvrdím, že náboženské představy existovaly ve všech etnicích na světě, není to jen výmysl katolictví či "jediného vykuka" (asi Ježíše Krista), jak si představujete vy. Hovoří pro to výzkumy etnologického i antropologického výzkumu a existují pro to i doklady staré statisíce let.
        Tvrdíte-li něco jiného, pak buď lžete (neboli se dopouštíte stejného podvodu, z něhož podezíráte církev), nebo jste se rozhodl setrvat ve stejném bludu, jaký ze svého pohledu vyčítáte věřícím, v rámci něhož vytěsňujete část relevantních informací jakožto nevyhovující. Mně osobně je naprosto jedno, co říkají a čemu věří křesťané, buddhisté, muslimové, apod., protože mě to nijak neomezuje. Pokud se rozhodnou složit se na své svatyně a na movitou a nemovitou podstatu, z něhož tyto svatyně pak budou udržovat, ať to klidně dělají, a kdo jim chce tento majetek brát, je obyčejný zloděj.
        Odmítám pouze to, abych na to musel přispívat já coby nečlen těchto organizací, a proto jsem pro úplnou odluku církví od státu. Ať si fungují samy pro sebe a na sebe. Jenže k odluce potřebují vrátit majetek, který jim stát ukradl. Na rozdíl od vás jsem liberál, proto uznávám, že každý může činit cokoli, co neomezuje druhého. Vy jste bolševik, protože říkáte, že každý může dělat jen to, co chcete vy. Vaše bolševické myšlení se projevuje i v tom, že jste zaměřen jen a pouze proti katolické církvi, zatímco vám nevadí jiné "bludy".
        Tato jednostranná, iracionální zášť ve skutečnosti dokazuje, že logickým myšlením nevynikáte, i když si namlouváte něco jiného. Přeji vám ve vaší zaslepenosti, jež se nikterak neliší od myšlení fanatických nacistů, stalinistů, křesťanských i muslimských fundamentalistů i jakýchkoli jiných extrémistů, hodně štěstí. Tímto jsem s vámi skončil.

Hezký den. Jan Švadlenka

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by