František Šafárik versus Antonín Vaněk

vloženo 18. 10. 2010
zpět na archiv diskuzí

Zdravím Vás,

        hned  úvodem však sděluji, že s Vámi ve velké míře nesouhlasím.  Víra byla dána do vínku každé civilizaci a je potřebná pro udržení  resp. nalezení smyslu života. Nejsem ateista, ale nepatřím k těm, kteří musí být organizováni v nějaké církvi. Myslím podobně jako Vy, že odluka církve od státu je možná, zamyslete se však nad nesmyslem, který jste uvedl, a já silně vyznačil. Pokud jste logicky myslící a to jste, měl byste se zamyslet vůbec nad otázkou, zda je církev jediná, kdo na občanech páchá podvod. Pokud si to budete i nadále myslet, mám obavy, že v této diskusi nemůžete obstát. Nyní k Vašim otázkám.

        1) I já jsem si kladl otázku, co je bůh a dospěl jsem k závěru, že je to nesmírná inteligentní energie, která nás provází na každém kroku. Je to to, čemu se říká něco mezi nebem a zemí. Skutečnost, že se to nedá prokázat neznamená, že to neexistuje. Vezmete-li vědecký vývoj, neustále prokazuje něco, co tady ještě nebylo, ale čemu již osobnosti nadané duchem věřily.  Zajímám se o energie jako reiky, feng šuej apod., energie, které jsou tady již věky a o kterých právě v oblasti církví věděli, ale před lidmi tajili.  Východní učení již tisíce let hovoří o meridiánech v lidském těle a způsobu léčení odlišném od klasické medicíny. Právě Vaše prohlášení, že pokud to není vědecky prokázáno, tak to neexistuje, má trhliny. Podobně je na tom medicína, která tvrdí, že jedině to, co projde vědeckými laboratořemi je schopno léčit. Ale to je zásadní omyl. Právě tady je zneužíváno to, po čem toužíte, to je vědecký doklad. Takovýto vědecký doklad však mají vědci specielně připravovaní mnohokrát na podvody na lidstvu jako takovém. Zdá se, že máte na mysli dobro budoucí generace, které chcete ušetřit vydání, které je spojeno s financováním církví. Myslím, že tyto náklady jsou v porovnání s náklady nutnými na vynakládání neúčinných léku zcela nepatrné. Boj s farmaceutickými mafiemi by byl záslužnější, než bojovat s bohem.
        2) Otázka spasení je především otázkou mravní. Sám patřím mezi lidi, kteří jsou přesvědčeni o existenci lidské duše, která na zemi je pouze na zkušenou a bere na sebe postupně několik inkarnací. Jsem přesvědčen o oprávněnosti existence astrologie vedle astronomie, neboť postavení hvězd je určující nejen v době narození člověka, kdy na sebe v tento okamžik bere určité vlastnosti, kterými se v životě pohybuje a toto mám za prokázáno, ale určují i osudy nejen jednotlivců, ale i celých národů. Věda například dovozuje, že je to především člověk, který nadprodukcí CO2 zavinil oteplování planety. Je to nesmysl, i když vědecky prokázaný. Hvězdy jsou důmyslný stroj, který pracuje v přesně stanoveném  rytmu, opakujícím se nejen denně, ale po tisíciletích a nelze pominout fakt, že se nacházíme v období Vodnáře, tedy opouštíme nadvládu Ryb, které, jak víte, měli ve znaku křesťané.  Předtím zde vládnul Beran, jehož vypodobení měli předchozí generace, před tím býk, neboli Minotaurus, a půjdeme-li dál, dojdeme až k vládě lva, tedy období, kdy pravděpodobně vznikla sfinga.
        3) Ověřit království nebeské je otázka složitá. Pokud budete věnovat pozornost duchovní literatuře, nemyslím tím literaturu katolickou, budete si dávat některé události do souvislostí, a pochopíte jak funguje svět. Pochopíte, jak funguje karma a pochopíte, že člověk sám je strůjcem svého osudu. Samozřejmě má dané jeho parametry okamžikem zrození, a protože tento okamžik je vzhledem k pohybu hvězd neopakovatelný, je každý člověk jiný. Jen materialisti tvrdí, že si jsou všichni rovni. Rovni jsou si jen v okamžiku zrození duše, od té doby již duše mají samostatný vývoj, který bohužel narušuje rozum.  Jednoduchý důkaz spočívá v tom, že pokud člověk jedná intuitivně, tzv. první nápad, jedná s ohledem na svůj vývoj dobře. Pokud však podlehne argumentaci toho hlasitějšího v sobě, zkomplikuje si život. Myslím, že pokud by jste dělal výzkum v této oblasti, dospěl byste k potvrzení tohoto pravidla.
        4) Několikrát jsem si ověřil, jak funguje motlitba. Musíte však nejprve pochopit, že myšlenka je energie. Především je to naladění mysli do hladiny alfa, kde je napojení na tzv. morfologické pole, z něhož lze čerpat nejen informace, ale které zprostředkuje jednotlivá přání člověka. Pozor na Vaše přání, mohou se Vám splnit. Myslím, že tato otázka je prokazatelná zkušenostmi lidí, kteří se zabývají duchovnem. Je samozřejmě věc jiná, že tuto skutečnost dokázali např. katolíci zneužít. Vždyť tato církev vznikla až v třetím století, kdy došlo i k reformaci bible jako takové. Záhadným způsobem byla vypuštěna otázka reinkarnace.
        5) I táto otázka má odlišný filozofický přístup než je Váš. Každému se stalo, že vyvázl jakoby zázrakem z nějakého maléru. To není náhoda. Náhoda jako taková neexistuje. Je jen situace, kterou si člověk svým předchozím jednáním sám způsobil. Nikomu se neděje ani žádná křivda. Na tuto otázku odpovídá karma. Právě nauka o karmě nás moralizuje a nutí jednat morálně, tedy tak, jak se snaží jednotlivé církve. Proto není namístě prosazovat názor menšiny, kterou ateisté jsou, ale církve respektovat.

JUDr. František Šafárik


Dobrý den pane Šafáriku.

        Církev není jediná instituce, která na lidech páchá podvod, ale páchá podvod nejrozsáhlejší s dalekosáhlými důsledky. A že podvod páchá, je snadno prokazatelné. Vraťme se ale k Vašemu příspěvku. Váš výklad Vašich subjektivních pocitů je zajímavý, ale přijatelný jako obecně platná pravda není.
        Můžete samozřejmě vše, co nedokážete pochopit, nazvat jakkoliv. Vy pro to, co jiní nazývají bohem, používáte výraz inteligentní energie. Podle Vás by tedy inteligentní energie stvořila svět, křesťané se modlí: Inteligentní energie, jež jsi na nebesích……, inteligentní energie seslala potopu světa, zplodila Ježíše a vykonala všechny činy, které jsou popsány v Bibli, Vy sám se modlíte k inteligentní energii. Je to nesmysl a je to směšné.
        Vaše přesvědčení o existenci duše a navazující stavy (u křesťanů spasení, život věčný, u Vás převtělení, karma, inkarnace) můžete hlásat, nelze ho ale nijak potvrdit a přijmout jako obecně platnou pravdu.
        Víte, já se vždy vracím na úplný začátek. Když se na Zemi objevilo lidstvo, setkávalo se v přírodě s různými jevy, které si neumělo vysvětlit. Pak se objevil jeden vykuk, který byl trochu inteligentnější a přišel na to, že lidi lze ovládat tvrzením, že tyto jevy způsobuje síla, se kterou on má spojení. A pak se objevil jiný vykuk, který přišel na to, že když lidem ještě slíbí nějaké služby, poskytované po smrti, může si za to nechat zaplatit a zajistí mu to pohodlný a bezstarostný život. A to je podstata náboženství. Každého. Náboženství je ideologie, která tvrdí, že existuje něco, co nedokáže prokázat a slibuje něco, co nedokáže splnit. Jako komunismus nebo nacismus. Mezi nimi není rozdíl.
        Všem představitelům kteréhokoliv náboženství by mohlo být jedno, jestli někdo v něco věří. Pokud by z toho neměli zisk. Teoreticky by mohlo existovat jedno náboženství. Proč ale vznikají stále nová a nová? Jako politické strany? Protože vše začíná u jednotlivce. Ten si řekne: Proč vše Vatikánu? Já přece mohu mít také pohodlný a bezstarostný život. Něco sepíše, založí církev, začne své myšlenky hlásat a vybírat peníze. V každém náboženství je povinností finančně přispívat. Neexistuje náboženství bez finanční nebo majetkové spoluúčasti. Takže víra je podružná, prvořadý je zisk. A zkuste mě tento závěr vyvrátit.

Zdraví A. Vaněk

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by