Martin Chamr versus Antonín Vaněk

vloženo 29. 9. 2010
zpět na archiv diskuzí

Dobrý den,

děkuji Vám za Váš poučný mail. Ale myslím, že nemůžete popřít, že Bůh je, protože nemůžete ani dokázat, že není. Ale to je obyčejný paradox. A církvím patří vrátit všechno to, co jim bylo ukradeno. Stejně tak jako patří, aby si své aktivity a duchovní platili z vlastní kapsy a nikoliv ze státního rozpočtu. Tedy i z Vaší a mé kapsy. Otázka víry s tím nemá co dělat. Tak se nad tím trošku zamyslete.
 
S pozdravem, Martin Chamr

Dobrý den pane Chamre.
 
Právě proto, že jsem se velmi zamýšlel nad tím, zda bůh je nebo není, jsem dospěl k přesvědčení, že bůh není, a mohu to dokázat. Proto, na rozdíl od Vás, pokládám nabývání majetku církví za podvodné a proto jí nelze nic vracet. Jako kterémukoliv jinému podvodníkovi. A s tou vírou máte pravdu. Věřící ke své víře institucionální církev nepotřebují, jako všechny východní národy. Jsem rád, že mou snahu o neprodlené odloučení církví od státu podporujete.
 
Srdečně zdraví Antonín Vaněk


Dobrý den,

a můžete mi tedy sdělit ten Váš myšlenkový vývod, kterým jste došel k přesvědčení, že Bůh není?
 
S pozdravem, Martin Chamr

Dobrý den pane Chamre.
 
Já ve své knize definuji boha jako smyšlené mystérium, které nemá žádné fyzikální ani lidské vlastnosti. Nikdo to, co je nazýváno bohem, nedokáže popsat. Pokud byste se o něm nedověděl z úst některého církevního hodnostáře nebo jiného člověka nebo nedočetl v Bibli, nevěděl byste, že něco takového existuje. Sám bůh o sobě ještě nikdy nedal žádným způsobem vědět, jinými slovy ještě nikdy se nijak neprojevil. Vše, co je bohu některými lidmi připisováno, jsou jen teorie, hypotézy, zbožná přání, prostě prostředky k ovládání lidí. Každý si může vyzkoušet boha oslovit. Garantuji, že ač je označován za vševědoucího a všudypřítomného, neozve se. Prostě proto, že není. Samozřejmě můžete tvrdit, že Vám dal bůh o sobě vědět, že se Vám zjevuje, že Vám dělá to či ono. To všechno jsou ale Vaše osobní subjektivní pocity. V poslední době jsem četl Temné papežství, Vatikán - moc papežů a Mezi touhou po moci a zbožností. Kdyby bůh existoval a papež byl jeho "náměstek na Zemi", nikdy by nemohl dopustit, aby došlo k tomu, co je v těchto knihách popisováno. Víte, já jsem za poslední rok diskutoval s mnoha desítkami lidí ze všech teologických fakult, filozofy, lékaři, vědci. Mou knihu četl prezident Klaus, kardinál Vlk, pan Halík, právníci, politici. Nikdo zatím nepředložil argumenty, které by vyvrátily ty, které uvádím ve své knize. Tedy ani mou definici boha. Ani sám bůh na ni nijak nereagoval. A pokud je vševědoucí, měl by, protože ho velmi urážím. Pokud jste četl Bibli, zjistil byste, že boha jménem Hospodin vymyslel Mojžíš, když se chystal vyvést Izraelity z Egypta. Předtím, a i potom, uctívali Izraelité jiné bohy, označované jako pohanské a za svého pobytu v Egyptě uctívali egyptské bohy. Žádný Hospodin neexistoval. Ale je koneckonců jedno, jestli existuje nebo ne. Jak uvádím ve své výzvě, uctívat čtrnáctinásobného masového vraha, jak boha jménem Hospodin popisuje Bible, bych se minimálně styděl. I kdyby byl vymyšlený. Ale to je věc každého věřícího, do jaké míry se nechá církevními hodnostáři ovlivnit. I Vaše.
Já se teď mimo jiné zasazuji o zařazení pořadu do programu České televize, který by na všechny otázky spojené s vírou a náboženstvím odpověděl. Neboli ateistického pořadu jako protiváhu těm vysílaným katolickým. Můžete mou snahu podpořit a v pořadu se svými postoji vystoupit. Na zavedení pořadu by měli mít stejný zájem věřící i ateisté, aby byly některé otázky zodpovězeny jednou provždy.
 
Srdečně zdraví Vaněk

Dobrý den pane Vaňku,

souhlasím s Vámi v některých tezích. Jako třeba v tom, že Bůh rozhodně není fyzikálně změřitelný a ani nemá lidské vlastnosti. Není hmotný. Také souhlasím s tím, že nikdo přesně nedokáže popsat, co Bůh je. Co se organizované církve týče, myslím, že trošku zužujete pohled na Boha tím, že se snažíte jeho existenci konfrontovat s názory římsko-katolické církve. Papež rozhodně není "náměstek Boha" na Zemi. Papež je jen a jen nejvyšší představitel římsko-katolické církve jako organizace, která má svou mocenskou strukturu danou jí historickým vývojem. Stejně tak jako Bible je určena jako pomůcka těm, kteří chtějí věřit v nějakého konkrétního Boha - Hospodina nebo spasitele ve formě Ježíše Krista. Jiná náboženství, která vychází ze Starého nebo Nového zákona nebo dalších knih. Jako třeba z Koránu, apod.
Jestli urážíte jakéhokoliv Boha, tak to je jen a jen Vaše věc. Jestli tak činíte záměrně, abyste si ověřil, zda Vás za to potká nějaký trest nebo nějaký projev jeho vůle ve formě negativního jednání někoho nebo něčeho, proč takové očekávání máte, pokud nevěříte v jeho jakoukoliv existenci. Takto totiž můžete činit jen v sekulární a velice tolerantní společnosti, jako je ta naše. Myslím, že pokud byste žil v jiné společnosti, která není takto tolerantní ( např. v některých muslimských zemích), tak už byste za takový projev asi visel někde na stromě ( to v tom lepším případě ). Ostatně po celá tisíciletí lidské historie měli lidé nějaké Bohy, kterým připisovali jevy, které nedokázali nijak vysvětlit. A v tom je podle mého soudu podstata té věci. A je jedno, jak to pak nazvete nebo jak se to snažíte vysvětlit.
Mj. jak se vyrovnáváte s ostatními subjektivními pocity, které nemůžete nijak kvantifikovat - jako např. s láskou, nenávistí a dalšími jinými nehmotnými pocity?
 
S pozdravem, Martin Chamr


Zdravím pane Chamre.
 
Odpovídáte hezky, ale vyhýbáte se odpovědím na některé konkrétní otázky. Budiž. Přesto se zeptám. Jak byste boha popsal Vy? A na základě jakých Vašich osobních zkušeností a poznatků s bohem? A vynechejte, prosím, Vaše osobní  subjektivní pocity. Postupujte, jako byste popisoval auto nebo vodu nebo pravdu. A co se těch neuchopitelných pojmů týká, beru je jako daný fakt a vůbec nad nimi nepřemýšlím. Jako nepřemýšlím nad tím, proč se ten tučňák dvoří té paní tučňákové nebo ten čáp té paní čápové.
Co myslíte, proč byla sepsána Bible a za jakým účelem? Myslíte si, že její autor, žid, jak je patrno z některých formulací, ji chápal jako pomůcku pro věřící křesťany? Proč? V následujících staletích, a vlastně dodnes, se vzájemně vyvražďují katolíci s protestanty, muslimové s židy, křesťané s muslimy, židé s křesťany. Nikde se ale nevyvražďují ateisté s ateisty, protože jedni nevěří v jednoho boha a druzí v druhého. Proč?
Jsem si vědom toho, že nejen v muslimských zemích bych visel na šibenici, jako Ježíš. Ve středověku by mne nechala katolická inkvizice upálit jako kacíře. A ptám se proč? Jen proto, že nesouhlasím s církví a jejími bludy? Víte, kolik katolíků bylo vzájemně označeno za heretiky a bludaře a upáleno? Víte, kolik papežů se vzájemně dalo do klatby, jako nejtěžšího náboženského trestu? A víte, jaký byl praktický dopad takové klatby? Žádný.
Mohu samozřejmě přistoupit na Vaši hru a říci: Dobře, máte pravdu, bůh existuje. No a co? Jaký praktický význam a pro koho to má? Pro normálního člověka žádný, jedině pro představitele církve, kteří na této smyšlence postavili svou existenci a dva tisíce let okrádají věřící často o poslední peníze. Uveďte mě, prosím, jediný konkrétní důkaz, kdy bůh někomu pomohl. Já stále dokola uvádím příklad židů za holocaustu. Podle Bible měl bůh s Hebrejci uzavřenou smlouvu, což v praxi znamená, že se prohlásil za jejich boha a nesměl ho uctívat nikdo jiný, než obřezaný žid. Přesto žádného žida nevysvobodil z plynové komory. Já jsem ve své knize ještě popsal okamžik, kdy nacisté vhazovali židovské děti do pecí krematoria za živa. Kdy jindy by měl bůh prokázat svou existenci a své milosrdenství když ne v okamžiku, kdy člověk ztrácí to nejcennější, co má, svůj život? Jestliže nepomůže v takovém okamžiku, k čemu takový bůh? Pak opravdu jen k tomu, aby sloužil k plnění církevních kasiček. A pokud ani tento argument neuznáte, pak promiňte, ale nemá smysl s Vámi diskutovat. Uctívejte a klanějte se dál bohu, který není nic jiného než smyšlenka. Zaplaťpánbu, jak říkáme my, ateisté. Kdyby existoval, nedokázal by si s tím náboženským bordelem poradit.
 
Mějte se hezky. A. Vaněk

 
Dobrý den,

tak abyste mě nepodezříval z toho, že se záměrně vyhýbám Vaším otázkám, nebo že některé z nich opomíjím. Opomíjel jsem záměrně jen ty, o kterých podle mého je zbytečná diskuse. Ale můžeme být tedy naprosto konkrétní. Bude ale potřeba nejdříve rozmotat klubko, do kterého jste se zamotal. Tak si tedy rozebereme situaci postupně. Vy tvrdíte, že jste ateista - tedy nevěříte v žádného Boha a neřešíte otázky, které nedokážete vysvětlit - tedy přijímáte je jako fakt (např. subjektivní záležitosti jako láska, nenávist, náklonnost apod.). Já jsem jen prostý člověk, který stejně jako Vy není ve věcech víry v jakékoliv Bohy institucionálně organizován. A pokud někdo potřebuje nějakou institucionální církev, je to jen jeho věc. Dnes je naštěstí taková možnost, že si můžete svobodně vybrat, na které straně budete tak nějak stát.
Co mě se týče, neklaním se žádnému Bohu, nechodím v neděli do kostela, ani se nemodlím před každým jídlem a neděkuji Bohu za tyto dary. Modlím se trošku jen když zabíjím, a to jen takovou osobní modlitbou.
Tedy to je hřiště, na kterém teď řešíme zajímavou otázku. Vezmeme k argumentaci tedy postupně Vaše otázky.
Uznávám Váš názor, že institucionální církve tu jsou jako jeden velký business. Ano, jsou, byly a budou. Je to prostě takový velký podnik. Má to štěstí, že prodává pocity, které jsou nehmotné. Stejně jako když někdo prodává adrenalinové zážitky. Tedy přímý podvod to není, protože ti lidé tam chodí dobrovolně a dobrovolně přispívají podle svého uvážení (v některých církvích asi povinně - ale tato míra povinnosti je odvozená od toho, že dobrovolně vstoupili do nějakého společenství a uznali jeho pravidla. Stejně tak jako když jsem členem spolku včelařů, tak musím platit poplatky na jeho provoz. I když přímý prospěch z členství také žádný nemám).
Tím tedy řešíme otázku existence institucionálních církví. Ty tu zkrátka jsou, byly a budou a to tak dlouho, dokud budou lidé věřit v Boha (tedy jakékoliv božstva, ve kterých mají lidé potřebu se sdružovat). Existuje spousta Bohů, ve které můžete věřit a nemusíte být nijak institucionálně organizován. Ostatně můžete věřit v Boha a nemusíte vůbec chodit do kostela, pokud takovou potřebu nemáte. Tedy je to soukromé rozhodnutí svobodných občanů. Váš první email se zabýval především odporem k navrácení církevního majetku. Zde si myslím, že narážíte na jeden zásadní problém. Tvrdíte, že církev nabyla svého majetku podvodem a to tak, když podvedla dárce. Ale pokud bych přijal tuto Vaši argumentaci, tak se nějak nedokážu vypořádat s faktem, že souhlasíte s tím, že tento majetek byl církvi odňat. Tedy jakým právem? Fakticky jí byl zkonfiskován na základě zákona. A to komunistického zákona. Ale takový zákon se v dnešní době patří odmítnout. A slušné je vrátit církvím to, co jim režim ukradl. Tedy v otázce odluky státu a církví jsme za jedno. Vy jen nesouhlasíte s tím, aby se církvím vrátil majetek, který jí po právu náleží. A v tom se asi neshodneme.
Otázka holokaustu je podle mého jasná. Jednalo se o klasickou genocidu jednoho národa jiným národem. Důvod této genocidy byl především majetkový. A pak až v druhé řadě etnický. Vy pořád požadujete jeden zajímavý požadavek - a to přímý zásah vyšší moci - tedy boží zásah do věcí lidských. Ale stejně tak souhlasíte s tím, že bůh je věc nehmotná a nemá zcela jistě lidské vlastnosti. Tak proč by měl otvírat dveře plynové komory? Proč by to dělal? Nacistický režim ani samotná myšlenka nacionálního socialismu není teokratickou myšlenkou ani teokratickým učením. I když Hitler sám prohlašoval, že byl vybrán Prozřetelností, aby vedl německý národ a činil všechny své kroky s odkazem na vůli Prozřetelnosti. Voják Wermachtu má sice na přezce napsáno - Bůh s námi - ale je to vyjádření toho, že je to boží bojovník? Tedy že bojuje ve jménu nějakého konkrétního Boha ? Asi těžko, když byli směsicí všech možných vyznání i ateistů. A zde se tedy ukazuje, že i ateista může proti svému jinému bližnímu - ateistovi i věřícímu pozvednou zbraň. Tak proč by měl Bůh zrovna Židy zachránit před vyhlazením? A proč si myslíte, že nebylo Boží vůlí Izraelitů to, že jich bylo mnoho zahubeno, ale jako národ přežili a dokonce dnes mají to, co po staletí neměli - tj. vlastní stát a jsou dnes v podstatě nejmocnějším souručenstvím na světě?  Tedy nemůžete vědět, zda smlouva Hebrejců s Bohem znamená, že se jako jednotlivci stanou nesmrtelnými ve smyslu pozemského života. Můžeme jistě diskutovat o tom, zda je genocida humánní, jestli je dobré zabíjet lidi v plynové komoře apod. Byl jste někdy osobně v Auschwitz ? Jaký to tam na Vás udělalo dojem a s jakými pocity jste se tam setkal?
Tedy k Vaší otázce zda Bůh existuje nebo je a jaký to má pro koho dopad a praktický význam. Pro věřícího to asi nějaký význam má. Jinak by v něj asi nevěřil. Tedy je to velmi individuální záležitost. Pro mě to žádný praktický význam (ve smyslu toho, že by mi to včera třeba pomohlo při hrabání sena) nemá. Ani si nemyslím, že když zabíjím, tak je to Boží vůle. Prostě tak nějak vím, že je. Je to naprosto subjektivní pocit, který nelze kvantifikovat jinak než pocitem. Je to asi stejný pocit, jaký jsem měl v okamžiku, když jsem si bral svou ženu a věděl, že je to tak správně a že to tak má být. A myslím, že pro většinu lidí je Bůh berla. Taková pomoc v případech, se kterými si sami nevědí rady. Je totiž snazší věřit v zásah vyšší moci a věřit, že všechno nějak dobře dopadne. Snáz se pak některým žije. A některým zase ne. Ale to je jejich subjektivní věc.
Tedy v žádném případě Vás nechci přesvědčovat o tom, jestli Bůh je, nebo není. Vy si myslete, že není a já si budu myslet, že je. A budeme oba spokojení.
Co se Vašich otázek středověku a kacířů týče. Proč byste byl upálen na hranici jako kacíř? Protože by jiný měl k tomu moc Vás nechat upálit. Dnes je naštěstí taková doba, že můžeme oba svobodně projevit svůj názor a ani jednomu z nás se za to nic nestane. Ale pamatuji ještě docela nedávno, že tomu tak nebylo. V minulosti jistě nebylo správné, že stát určoval, jaké bude státní náboženství. Ale takový byl prostě vývoj společnosti za posledních 4000 let. Myslím, že je to přesně vidět na srovnání muslimského světa se světem sekulárního Západu. Naše společnost je proti muslimům ve vývoji a k postoji k bohům o 600 let napřed. Proto byste visel třeba v Íránu. Můžete být tedy rád, že máte možnost se svobodně projevit.
Co se týče Bible. Četl jsem ji už dávno jako malé dítko a moc si toto z ní nepamatuji. Proč a kým byla sepsána? Bible je sporná kniha sama o sobě. Kdy a kdo ji sepsal, se nikdy nedozvíme, a ani jeden z nás nemá možnost mluvit a diskutovat  s žádným s autorů. Tedy diskutovat můžeme, ale odpovědi se nedočkáme. Každopádně ji sepsali lidé. Nespadla z nebe a ani nepřiletěla z pekla. Tedy co Bible je. Je to kniha popisující různé skutky, příběhy a minulost způsobem, který bych připodobnil ke starým pověstem českým. Tedy každý si v té knize může najít, co chce. A pokud v ní najde pro sebe něco, co mu pomáhá nebo řešení nějaké situace, tak je to skvělé. Čtete knihy? Asi ano, když jste nějaké i napsal. Proč bych si měl přečíst Vaši knihu? Když mi ji pošlete v PDF, třeba Vám víc pozorumím (ale to je asi tak všechno co můžeme mít v této věci společné).
A taky je podle mě úplně jedno, jestli Bibli napsali žid, egypťan, babyloňan nebo nějaká směs všeho. Ostatně podle čeho Vy osobně určujete etnickou příslušnost? Jak víte, že ji napsal žid ? Ostatně Bible jako taková má určitě mnoho autorů. A do své dnešní podoby byla sestavena lidmi a překládána tolikrát z jazyka do jazyka, že její skutečná vypovídací schopnost o minulosti je hodně malá. Něco asi jako Kosmova kronika.
Dále píšete, že se ještě nikde na světě nevyvražďovali ateisté s ateisty. Myslíte tím tedy jednotlivce, nebo nějaká společenstva (protože asi na světě momentálně neexistuje žádný celistvý ateistický národ). A pokud myslíte jednotlivce, tak jen v minulém století Vám můžu vyjmenovat hodně válek, které nebyly vedeny ve jménu Božím. Považujete sovětské Rusko nebo jeho nástupce v podobě Sovětského svazu za sekulární stát plný ateistů? Který stát je podle Vás nejvíce ateistický ? Jste komunista ? Jinak spousta ateistů zabíjí jiné ateisty pro mnohem méně než je Bůh. Stačí si otevřít dnešní noviny, ideálně policejní svodku. Tam takových vražd ateisty ateistou najdete docela dost. Jen to nemá globální rozměr. Tedy zatím.
A jak bych popsal boha já. Můj bůh nemá žádné konkrétní jméno, nikde se nezdržuje. Já si ho vysvětluji jako pocit. Je to prostě emoce, jako každá jiná. Tedy nemá hmotnou formu ani ke mně nepromlouvá ve formě halucinace. Ani mi neříká nebo nepřikazuje to nebo ono. Jak byste popsal pravdu Vy?
 
P.S. : Myslím, že Vy přemýšlením o Bohu (nebo různých bozích) trávíte docela hodně času. Tedy za předpokladu, že takových mailů jako se mnou vedete s více lidmi více a pokud jste už o tom napsal několik knih a diskutoval o tom s tolika lidmi, jako jste mi psal. Co Vás tedy na tomto tématu bohů tak fascinuje? A mnozí berou existenci Boha jako fakt. Vůbec nad tím nepřemýšlejí, stejně tak, jako Vy vůbec nepřemýšlíte nad tím, proč se tučňák dvoří té paní tučňákové apod. Prostě někteří mají potřebu dvořit se bohu :-)  A vůbec nepřemýšlejí nad tím, kde se to v nich bere :-)
 
S pozdravem, Martin Chamr


Dobrý den pane Chamre.
 
Líbí se mi, jak se postupně dopracováváte k tomu, abyste mě vysvětlil, že víra v boha není nic špatného a že je každého osobní věc, zda věří či nikoliv. Škoda, že jste nečetl mou knihu (ve formátu PDF ji nemám a poslat Vám ji bych musel na dobírku za 350,- Kč - já jsem si musel výtisky, které mám u sebe, od nakladatele koupit). V knize jednoznačně vyjadřuji, že nemíním brát víru komukoliv v cokoliv. Ať si každý věří, v kterého boha chce, ať uctívá, co chce. Má činnost je namířena výhradně proti institucionální církvi, která jako státní organizace vědomě lže a podvádí své věřící ovečky. Vysvětlím proč.
Napřed ale ještě k bohu. Pozor, já neuznávám, že bůh nemá žádné lidské vlastnosti. Já tvrdím, že bůh je smyšlené mystérium. Bůh není nic. Vy ale připouštíte, že bůh pro vás sice nemá žádnou konkrétní podobu, že je to ale v podstatě nějaký vnitřní pocit, který Vám (a asi i jiným věřícím) pomáhá překonávat některé situace ve Vašem životě. Prosím, proti tomu nelze nic namítat a také nic nenamítám. Vezmeme-li to ale takhle, jak Vám připadá církevní obřad, kterého se účastní hodnostáři i věřící laikové? Není minimálně směšné klanět se nějakému pocitu? Zase by mě to mohlo být úplně jedno, a je mě to jedno. Není mě ale jedno, že všichni církevní hodnostáři jsou státní zaměstnanci a církve pobírají ze státního rozpočtu miliardu ročně. Byla asi chyba, že komunisté znárodnili církvím majetek. Byl to ale jejich způsob boje s třídním nepřítelem. Měli obavu, že kněží zneužijí kazatelen k boji proti komunismu, jako měl Hitler strach, že kněží zneužijí kazatelen k boji proti nacismu a proto jim zacpal ústa shodou okolností také miliardou říšských marek ročně na základě konkordátu, uzavřeného mezi Hitlerem a Piem XII. To jsou ale politické záležitosti. Abych uzavřel otázku církevního majetku. Já nejsem proti vracení majetku církvím. Ale jsem proti vracení majetku jen církevním hodnostářům. Jako spolek včelařů netvoří jen výbor, ale i členové, tak já navrhuji (jak uvádím i ve své výzvě), aby farnosti byly přeměněny na náboženské spolky, které budou tvořit místní hodnostář a místní obec věřících a tomuto spolku ať je pak vrácen kostel, pozemky a kdoví co ještě a ať si to všechno platí a spravují ze svých příspěvků. Ještě ale k nabývání majetku církvemi. Já uznávám, že po celých dva tisíce let nebyla činnost církve jako podvod označena a proto bylo její nabývání majetku jakoby legální. Ani komunisté neměli odvahu označit činnost církve za podvod, protože církev měla velkou moc a mohla by vyvolat takový odpor lidu, který by KSČ nezvládla. Zvolila proto jinou taktiku, aby dostala církve pod svou kontrolu. Pro církve to konec konců bylo pohodlnější, než se starat o to, aby jejich majetek vydělával. 
Ale ještě k bohu. Kladete otázku, proč by měl bůh zasahovat do lidských záležitostí. A já se zrovna tak ptám, proč by tedy vlastně měl bůh existovat? Kvůli čemu? Pokud by neměl pomáhat svému údajnému výtvoru, jeho existence (fyzická ani jiná) nemá smysl. Má smysl jedině lež, kterou pro své obohacování používá církev, že bůh pomůže. Zrovna tak církev lže v tom, že víra pomáhá odstraňovat problémy. Já často cituji slova Ježíše z Bible: 20. Ježíš pak řekl jim: Pro nevěru vaši, amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru jako semeno hořčičné, díte hoře této: Přejdi odtud tam, i přejde, a nebudeť vám nic nemožného. Ježíš sám (pokud existoval), a všichni církevní hodnostáři s ním vědí, že je to lež jako věž, stejně jako spasení, život věčný v království nebeském a ostatní nesmysly, které jsou nabízeny popelu nebo kosterním pozůstatkům věřících. A toto já označuji za podvod, na kterém církve vydělávají. Nesouhlasím s Vámi, že církve prodávají pocity. Jako státní instituce za státní peníze vědomě prodávají nesplnitelné služby. Nechť se k některému datu odloučí od státu a pak ať si svým věřícím jako soukromý subjekt slibuje, co chce a bere od nich peníze, jaké chce.
A ještě k bohu. Bible, kterou podle mého názoru zcela neprávem používají křesťané, hovoří v celém svém obsahu o bohu jménem Hospodin, který byl bohem Izraelitů. Nikde se na stránkách Bible nehovoří o tom, že by měl být Hospodin bohem křesťanů. Křesťané boha Hospodina židům ukradli, protože si neuměli vymyslet svého vlastního boha. Muslimové si vymysleli Alláha, budhisté Budhu, hinduisté Krišnu atd. Jen křesťané si neuměli vymyslet žádného. Jestliže si za boha vybrali ještě Ježíše, o duchu svatém nehovořím, protože nikdo neví, co to je, pak by měli křesťané používat pouze Nový zákon. A i to by byl problém, protože Ježíš byl obřezaný žid a navíc člověk, žádný bůh. Ano, lze pozvednout kult osobnosti na kult boha, proč ne. Pokud někdo potřebuje někoho nebo něco uctívat. O to se s Vámi nepřu. Náš "spor" je o tom, zda církev, státní instituce, lže a podvádí a bere za to peníze. Což je podle mne skutková podstata trestného činu podvodu. Já ve své knize uvádím zcela konkrétní příklad, že víra v boha může být životu nebezpečná a může vyvolat soudní spor mezi konkrétním člověkem a církví. A chci se dobrat závěru, zda činnost církve je nebo není v rozporu s platným českým právním řádem. Nic víc a nic míň.
Něco málo k Bibli. Bible je uváděna jako nejprodávanější kniha, Kniha knih, Písmo svaté, zákon. Pokud ji však pozorně čtete, zjistíte, že na jejích stránkách je popsáno tolik hrůz a tolik nemorálností a tolik zla, že se musíte začít divit, proč je tato kniha vydávána za zákon. A samotný bůh jménem Hospodin na stránkách Bible povraždil více lidí, než všichni nacisté za války dohromady. A pak se začnete ptát, proč mám takové monstrum uctívat? Proč mám věřit, že je milosrdné, proč mám věřit, že mně pomůže, když nepomohlo ještě nikdy nikomu. Nebo se nezačnete ptát a budete jako ovce věřit všemu, co Vám namluví církevní hodnostáři. A já se v duchu ptám, jsou ti lidé tak hloupí nebo malomyslní nebo proč vlastně jednají, jak jednají? A ptám se, jak by vypadala naše společnost, kdyby se církvi podařilo celou ji ovládnout? Co by církev ze společnosti dokázala udělat? Hrozné pomyšlení!
Já myslím, že se v podstatě shodujeme ve věcech církve, jen máme každý jiný názor na boha. Já ze svého pohledu technika strojaře, zvyklého hledat ve všem logiku, musím tvrdit, že bůh v žádné formě ani podobě neexistuje a nemůže existovat. Není pro to žádný rozumný důvod. Vy, ze svého pohledu svým způsobem věřícího, uznáváte existenci boha v nějaké substantivní nebo emotivní podobě. To je Vaše soukromá věc, do které Vám nemůže nikdo mluvit. Můžeme ale oba společně požadovat okamžitou odluku církví od státu a jejich samofinancování věřícími.
 
Srdečně zdraví A. Vaněk

Dobrý den,

tak jsem rád, že jsme se rámcově shodli. Snad se jednou ta odluka církví od státu podaří. I když to podle mého soudu nebude tak hned.
 
S pozdravem, Martin Chamr

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by