Bronislava Janečková versus Antonín Vaněk

vloženo 29. 9. 2010
zpět na archiv diskuzí

Vážený pane Vaňku,
 
reaguji na Váš mail, ve kterém požadujete zařazení  speciálního ateistického pořadu s argumentem, že je naše vysílání nevyvážené a stranící římskokatolické církvi.
Vůči tomuto názoru se musím ohradit, protože naše stanice vysílá 24 hodin denně a z toho pouze jednu hodinu týdně (a občas mimořádně o církevních svátcích) věnuje přenosu bohoslužeb.  Současně velmi pečlivě hlídáme i výběr bohoslužeb tak, abychom zachovali ekumenický přístup - střídají se tedy kostely a modlitebny  nejrůznějších u nás oficiálně povolených církví a církevních sdružení. Tento postup je běžný ve většině rozhlasů veřejné služby v Evropě.
I v dalším vysílání nepovažuji průnik tohoto tématu za nevyvážený - nemáme zájem stranit komukoliv, jak ateistům, tak věřícím - v tématech dalších pořadů a živého vysílání probíráme nejrůznější témata včetně ateistického pohledu na svět. Uvedením pořadu, který navrhujete, by  nevyváženost naopak vznikla.

S pozdravením

PhDr. Bronislava Janečková
šéfredaktorka ČRo 2 Praha


Dobrý den paní Janečková.

Vy skladbu pořadů Českého rozhlasu posuzujete ze svého pohledu a tvrdíte, že je vyvážená. Neberte však, prosím, jen ČRo 2. Když vezmete všechny stanice Českého rozhlasu, včetně regionálních a včetně toho, že existuje i web Českého rozhlasu www.nabozenstvi.cz , pak prostoru pro hlásání podvodu a lží dáváte víc než dost. To, že Ústava naší republiky dává věřícím svobodu vyznání, ještě neznamená, že může být dáván prostor zločinecké organizaci k hlásání jejích myšlenek. Jste-li přesvědčena, že nemám pravdu, nebo dokonce, že se dopouštím protiprávního jednání, zasaďte se svým hlasem, aby byl diskusní pořad ateistů a věřících, který by jednoznačně nalezl důkazy, které by potvrdily nebo vyvrátily má tvrzení, zařazen do programu Českého rozhlasu. Jsem přesvědčen, že všechny církve by tuto možnost také uvítaly, aby mohly před celou společností spolehlivě a přesvědčivě prokázat, že se nedopouští konání a jednání, které je v rozporu s Českým právním řádem.
Jestliže přenášíte živě průběh bohoslužby, je to podle mého názoru totéž, jako byste živě přenášeli mítink některé neonacistické strany, na které budou oslavováni Hitler a Hess a kde budou hlásány myšlenky z Mein Kampf. Bible totiž obsahuje hrůznější věci než Mein Kampf a bůh jménem Hospodin, který je katolickými církvemi uctíván, se dopustil, podle tvrzení Bible, více masových vražd, než všichni nacističtí pohlaváři dohromady. Berte, prosím, tento můj přípis jako věcné poukázání na skutečnosti, které nikdo nechce přiznat, přestože jsou všem známy. Bylo by proto, podle mého názoru, nanejvýš vhodné, aby byla hledána a nalezena pravda, která bude celé české společnosti dána na vědomí. A k tomu může rozhodující měrou přispět pravidelný, jednou týdně vysílaný diskusní pořad, ve kterém obě strany budou předkládat své argumenty, budou si zvát odborníky ze všech oborů života společnosti a každý díl pořadu uzavřou závěrem – Ano, je to pravda nebo Ne, není to pravda.

Se srdečným pozdravem Antonín Vaněk

Vážený pane Vaňku,

vysvětlila jsem Vám své stanovisko na kterém nemám důvod nic měnit.
Používáte-li argumenty, že děláme veřejnou službou totéž jako bychom šířili Main Kampf, pak s Vámi  na této úrovni odmítám komunikovat.

PhDr. Bronislava Janečková
šéfredaktorka ČRo 2 Praha

Vážená paní Janečková.

Můžete samozřejmě se mnou odmítnout komunikovat, nemůžete ale svými argumenty vyvrátit, že nemám pravdu. Chcete popřít obsah Bible? Četla jste ji vůbec? A chcete popřít, že celé katolické náboženství je založeno na textech Bible a bohu jménem Hospodin? Přesně stejně jako Vy, reagují všichni, i církevní hodnostáři všech církví. Protože nemají argumenty, odmítnou komunikovat. To je ale chyba. Jedině vzájemnou komunikací a předkládáním vzájemných argumentů je možno dospět k jednoznačnému závěru. U soudu také nemůže obhajoba či žaloba dospět k žádnému závěru, jestliže odmítne komunikovat s ostatními stranami.
Já jsem ve své knize sdělil svůj záměr žalovat římskokatolickou církev. Ten záměr hodlám dotáhnout do konce a nezávislý soud nechť rozhodne, zda se zločinecké organizaci dostává podpory ze strany státu a státních institucí.

S pozdravem Antonín Vaněk

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by