Pavel Kohut versus Antonín Vaněk

vloženo 29. 9. 2010
zpět na archiv diskuzí

Vážený pane,

pravda je jen jedna a tu nemáte ani Vy ani já, tu musíme pokorně hledat a nikdy ji plně nebudeme vlastnit a proto s ní nebudeme moci ani nikdy volně disponovat. Máme udělat vše pro to, abychom se stali jejími služebníky.
Bohužel, se mýlíte, co se týče pochopení, čím je církev. Každý náboženský spolek je totiž součástí církve, má-li církevní schválení, tj. odpovídá-li požadavkům kanonického (církevního) práva, tím spíše farnosti, ale za každý spolek, tím spíše farnost, někdo zodpovídá a reprezentuje jej, v katolické církvi je to farář, platně ustanovený biskupem. Před státem existují jednotlivé součásti církve jako právnické osoby a reprezentují je opět ti "církevní hodnostáři", jak uvádíte, nikdo jiný. Kdo jiný se má tedy ucházet o navrácení majetku než oni? Myslíte, že jej užívají iacute; ke svému osobnímu prospěchu a věřící, potažmo ostatní občané, z něj nic nemají? Faráři NEJSOU VLASTNÍKY církevního majetku, nýbrž jeho SPRÁVCI. Vlastní pouze svůj osobní majetek. Podobně i řeholní řády jej vlastní jako INSTITUCE, nikoli jako jednotlivci. Nevím, zda si to opravdu představujete jinak, to by ovšem bylo velmi naivní a svědčilo by to o Vašem minimálním kontaktu s reálně fungující církví...
Z toho, jakého slovníku s ohledem na církev a její službu používáte, je zřejmé, že nemáte zkušenost s tím, jakého druhu je církevní služba a jakým způsobem je poskytována. Pokud jde o službu liturgickou, každému je vyhověno, pokud jeho situace odpovídá předpisům církevního práva a liturgickým ustanovením. Co se týče charitativních zařízení, mají svá vlastní pravidla, která jsou zjistitelná a doložitelná. Netuším, co míníte předplacenými službami, marně přemýšlím, co by to mělo být...
Korunu všemu ale nasazujete, když se pouštíte do diskuze o existenci Boha! Kdybych mohl exaktně dokázat, že Bůh existuje (to, doufám, víte Vy sám, jinak opravdu nevím, jak se můžete k tématu vyslovovat), nepotřeboval bych v něj VĚŘIT a neodkazoval bych ostatní lidi na VÍRU. Jediné, o co se jako hledači pravdy můžeme pokusit, je prokázat, že naše víra není v rozporu se zdravým, logickým uvažováním, nic víc, nic míň. Ale náboženství je právě proto náboženstvím, že není exaktní vědou a věřící se proto nazývají věřícími, že věří i ve skutečnosti, které se nedají uchopit a experimentálně dokázat. To si opravdu myslíte, že nějaký lidský soud skutečn ě vynese "rozsudek", že Bůh existuje či nikoli? Byl by to výsměch soudnictví a právu, které se přece pohybuje úplně na jiné rovině a pracuje s jinými údaji, než je víra. Lidé po tisíciletí nedokázali ani nevyvrátili existenci Boží exaktním způsobem, opravdu se domnívate, že Vy nebo kdokoli jiný toho je schopen? Není to trochu namyšlené a nabubřelé... Zkuste uvažovat.
Přeji Vám vše dobré, zvláště otevřenost k přijetí toho, který jako jediný člověk mohl říci, že je Pravdou, právě proto, že není pouze člověkem.

S úctou,Pavel Vojtěch Kohut ocd.

Dobrý den pane Kohute.
 
Děkuji Vám za věcný tón, se kterým přistupujete k naší výměně názorů. Říkáte, že pravda je jen jedna, s tím s Vámi souhlasím, ale nesouhlasím, že ji nemůže mít jeden z nás. Když byl upálen Giordano Bruno za prosazování heliocentrické soustavy, církev tvrdila, že nemá pravdu. Později se ukázalo, že měl pravdu. Když Jan Hus kritizoval nezřízený způsob života kněží, byl umlčen na hranici s tím, že nemá pravdu. Později se ukázalo, že měl pravdu. A to nezmiňuji nedávný případ těch dvou amerických kněží. Já jsem přesvědčen, že pravdu lze nalézt.To jsem ale odbočil.
Základ, na kterém je položena existence římskokatolické církve, je víra v boha jménem Hospodin. A jeho existence. Tak zkusme uvažovat logicky a odpovědět na tento odstavec z mé knihy: Zkuste se ještě pozastavit nad touto myšlenkou. Sama církev si „vyrobila“ rozpor, který boří základy jejího náboženství. Leží vedle sebe dva základní prvky náboženství – víra v boha a existence boha. Církevní hodnostáři říkají, že nemá smysl věřit v něco, co lze popsat, co prokazatelně existuje. Že podstatou víry je samotná víra v existenci boha. A současně tvrdí, že bůh existuje. Podle nich musí existovat, protože jinak by nemohl stvořit svět a vykonat ostatní činy, které jsou mu připisovány. Z uvedeného vyplývá, že buď nemá smysl věřit v boha, protože existuje nebo bůh neexistuje, a proto má smysl v něj věřit. Obě dvě věci současně nelze. Co o tomto závěru soudíte vy?
Tuto otázku kladu čtenářům a teď ji kladu i Vám. Tak jako korespondujeme spolu, koresponduji i s mnoha advokáty a právníky. Naposledy jeden argumentoval podobně jako Vy. A já jsem se ho zeptal, zda mu při řešení případů jeho klientů stačí víra, nebo zda vyžaduje důkazy. A podobně bude soud vyžadovat důkazy i v případu sporu o existenci boha. Podle Vašeho Kdybych mohl exaktně dokázat, že Bůh existuje by bůh existovat neměl. To by ale skutečně znamenalo, že nemohl stvořit svět a učinit to všechno ostatní. Pak by nemohlo platit nic z toho, co je napsáno v Bibli. Ale to bych již citoval celou mou knihu. Jeden moment ale ještě vzpomenu. Uvádím tam jeden zcela konkrétní případ, kdy by jednotlivec podal žalobu na církev a soud by musel rozhodnout. Myslíte, že by nemohl? Musel by.
A ještě málo k tomu majetku. Já jsem rybář a jsem členem místní organizace. Máme zde nějaký majetek, který si spravujeme a platíme ročně nějaký poplatek, za který zarybňujeme náš rybářský revír. A takových spolků je v republice, kolik je měst a vesnic. Nad námi je celorepublikové ústředí. Stejně to lze i ve Vašem případě. Jestliže zde místní farní společenství umí uspořádat ples, mohlo by umět převzít a spravovat místní kostel, vybírat od farníků příspěvky a platit svého faráře a náklady na provoz kostela. To jde udělat během dvou měsíců. V čem je problém?
Toto je Váš výrok: Byl by to výsměch soudnictví a právu, které se přece pohybuje úplně na jiné rovině a pracuje s jinými údaji, než je víra. Kdo by se soudnictví a právu vysmíval? Pane Kohute, já jsem schopen dokázat, že bůh neexistuje. Ale zatím to neudělám, protože důkazní břemeno je na církvi. Vy, když nejste schopen dokázat, že bůh existuje, můžete tedy také prohlásit, že bůh neexistuje a může to prohlásit celá církev včetně papeže, ne? Nebo řeknete, to nemohu, protože možná existuje? Možná stvořil svět, možná seslal potopu, možná vyvraždil Sodomu a Gomoru, možná...............?
Toto je to, co normálním lidem na církvi vadí a proč k ní zaujímají takový odmítavý postoj. Nikdy, za dva tisíce let své existence, nedokázala zaujmout jednoznačný postoj. K ničemu. A proto nezbývá, než se pokusit ji přinutit, aby jednoznačný postoj již zaujala. Zkusím to.
 
Zdraví Vás A. Vaněk

 

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by