Jan Royt versus Antonín Vaněk

vloženo 29. 9. 2010
zpět na archiv diskuzí

Vážený pane,
 
odmítám Vás paskvil a nepřeji si zasílání podobných informací. Mám názor zcela opačný než vy.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD.

Dobrý den pane Royte.

Sbírka titulů před i za Vaším jménem svědčí o tom, že jste studovaný člověk a lze tedy předpokládat inteligentní a věcný přístup k danému problému. Samozřejmě máte právo označit moje texty jakkoliv a za cokoliv. Četlo je již mnoho lidí, poslanci, senátoři, právníci, advokáti, pracovníci pražského magistrátu, prostí lidé. Jejich reakce jsou různé, ale obvykle vysloví nějaký svůj názor. I od Vás bych raději přijal argumentaci proti mým názorům a závěrům, např. že je pravda, že církev neprodávala odpustky, že je pravda, že církev nevybírala desátky, že je pravda, že nikoho neposlala na hranici, že bůh existuje a vypadá tak a tak, protože ho někdo prozkoumal některým z lidských smyslů, že zemřelí žijí život věčný v království nebeském, kde se to království nachází, a pod.
Možná se k tomu chystáte, až zvědavost překoná Vaše rozhořčení a přečtete celou knihu a seznámíte se s mou argumentací. Pak se možná dobereme nějaké pravdy. Jedné pravdy, protože dvě pravdy být nemohou. Anebo poslanci a senátoři zpracují můj návrh na transformaci farností na náboženské spolky a dojde k urychlené odluce církve od státu a pak si budou moci věřící vzájemně potvrzovat tu církevní pravdu. A ta druhá pravda, obecná, věcná, podložená tisíciletými zkušenostmi a poznatky lidí, bude sloužit těm ostatním, nevěřícím.

Srdečně zdraví A. Vaněk

vážený pane,

to co jsem napsal za tím stojím. prednaším na předních univezitách doma i v zahraničí otázky církevní historie a kultury. autoritou pro me nejsou poslanci a senatori o jejichž mentální úrovni se každodenně přesvedčujeme. Mou autoritou je Pán Bůh na nebesích a jeho zástupce na zemi  Svatý Otec v Římě. Odmítám Socanské a odesáckozednářské názory na církevní majetek. co bylo ukradeno to má být vráceno. to co Vám mohu slibit je to, že budu plnou silou a váhou své osobnosti hájit zájmy katolické církve. zajímalo by mě jaké máte historické vzdělání, že se odvažujete mluvit do věcí, kterým zřejmě nerozumíte.

Prof. phDr. ing.  jan Royt, PhD.

Dobrý den pane Royte.
 
Můžete přednášet o církevní historii na všech univerzitách světa. To ještě neznamená, že přednášíte pravdu. Zkuste mě odpovědět na tuto pasáž z mé knihy: Zkuste se ještě pozastavit nad touto myšlenkou. Sama církev si „vyrobila“ rozpor, který boří základy jejího náboženství. Leží vedle sebe dva základní prvky náboženství – víra v boha a existence boha. Církevní hodnostáři říkají, že nemá smysl věřit v něco, co lze popsat, co prokazatelně existuje. Že podstatou víry je samotná víra v existenci boha. A současně tvrdí, že bůh existuje. Podle nich musí existovat, protože jinak by nemohl stvořit svět a vykonat ostatní činy, které jsou mu připisovány. Z uvedeného vyplývá, že buď nemá smysl věřit v boha, protože existuje nebo bůh neexistuje, a proto má smysl v něj věřit. Obě dvě věci současně nelze.
Co o tomto závěru soudíte vy? A ještě zkuste zaujmout postoj k tomuto textu, který jsem zaslal panu Kohutovi z TF UK: Podle Vašeho Kdybych mohl exaktně dokázat, že Bůh existuje, by bůh existovat neměl. Vy, když nejste schopen dokázat, že bůh existuje, můžete tedy také prohlásit, že bůh neexistuje a může to prohlásit celá církev včetně papeže, ne? Nebo řeknete, to nemohu, protože možná existuje? Možná stvořil svět, možná seslal potopu, možná vyvraždil Sodomu a Gomoru, možná...............?
Pane Royte, má snaha o to, aby církev byla postavena před soud, je utvrzována postojem takových fanatiků, jako jste Vy. Fanatici Vašeho typu nahnali ty desetitisíce odpůrců církve do plamenů hranic a měli na svědomí zničení domorodých kultur ve Střední a Jižní  Americe ve jménu Vašeho milosrdného boha, čtrnáctinásobného masového vraha, jak ho popisuje Bible. Chcete popřít, že potopa světa (pokud se podle tvrzení Bible stala, pro co ale neexistují žádné důkazy) nebyla masová vražda? Chcete tvrdit, že to, co je psáno v Bibli, není pravda? Ano i já s Vámi souhlasím, vše v Bibli jsou bláboly nějakého nevzdělaného Hebrejce. Rád se s Vámi utkám na nějakém veřejném fóru a před celým národem dokážu, že jste lhář a podvodník, jako všichni církevní hodnostáři, hlásající boha Hospodina a víru v něho.
 
Zdraví A. Vaněk

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by