Efrem Jindráček versus Antonín Vaněk

vloženo 27. 9. 2010
zpět na archiv diskuzí

Vážený pane,

se zájmem jsem si přečetl Váš dopis. Jsem členem katolického řeholního řádu dominikánů, jsem kněz, živím se jako badatel-filosof a historik. Bydlím ve znojemském klášteře Sv. Kříže téhož řádu. Sám pocházím z nenáboženské rodiny a k náboženství jsem dospěl až jako student.
Chápu, že Vás uvedená témata zajímají a znepokojují. Přesto jsem přesvědčen, že při troše dobré vůle a zdravého rozumu se můžeme dobrat k oboustranně přijatelným závěrům.
Především bych Vám rád řekl, že katolická církev primárně nehlásá víru v existenci Boha, tu předpokládá jako filosoficky prokazatelnou, ale v víru Boha, jako souhlas s tím vším, co o sobě sdělil především v bibli a v tradici církve, což je samo osobě rozumově bezrozporné, ale pouhým rozumem nedokazatelné. Řada lidí ovšem nemá ani čas ani nadání zabývat se filosofickými důkazy Boží existence a proto v věří i to, že Bůh existuje.

Nevím proč mně a řadu mých kolegů považujete za darmožrouty a podvodníky. Já jsem studoval 10 let dvě vysoké školy a osobně se dnes velmi dobře uživím. Jako filosof a badatel se ale angažuji v poměrně neziskovém sektoru humanitních věd. Stálá dotace této mé práce je zasloužilá a žádoucí. Současná ekonomická krize Akademie věd např. citelně postihla i moje badatelské projekty v oblasti výzkumu vzniku Univerzity Karlovy. Jako člen řeholního řádu mám ale ve správě velké kulturní dědictví, ve Znojmě to je skvělá historická knihovna, kostel, klášter a řada uměleckých děl. Všechny tyto věci až po pole a lesy náš klášter nabyl řádným způsobem: koupí, dary a odkazy; veškerá dokumentace je přístupná v MZA v Brně. Výnosy pozemků (lesy, pole a vinice), které požadujeme nejsou při odečtení nákladů a platů zaměstnanců nikterak závratné, přesto by nám umožnily mnohem velkorysejší investice do památek, knihoven a školství, které náš řád provozuje. Přestali bychom být neustále v roli prosebníka o státní kulturní dotace, mohli bychom soběstačně hospodařit z toho, co jsme řádně v minulosti získali. Kde je tedy prosím problém?

Srdečně zdraví PhDr. Efrem Jindráček, Ph.D.

Dobrý den pane Jindráčku.
 
Svou knihu "Zvažuji žalovat římskokatolickou církev" jsem psal tři roky, které provázela důkladná studie Bible. Mám výtisk z roku 1874, který není poplatný dobovému výkladu a více méně uchovává obsahovou stránku původní verze. Ve své knize jsem předložil argumenty, které zpochybňují smysl náboženství a smysl existence církve. Já jsem technik-strojař, na kterého neplatí nějaké filozofické důkazy existence nebo neexistence. Já rozhodně tvrdím, že bůh je největší podvod na lidstvu v jeho dosavadních dějinách a proto veškerý majetek získávala církev po dva tisíce let na základě podvodu. Z boha si církev udělala výnosný byznys, nepodléhající žádným krizím. Pročetl jsem dost náboženské literatury, zejména Temné papežství, Vatikán - moc papežů nebo Mezi touhou po moci a zbožností. Hovoříte o poctivě nabytém majetku. Jak daleko sahají záznamy v Zemských deskách? Před období inkvizice a upálení statisíců na hranicích a konfiskaci jejich majetku? Před období působení buly Kladivo na čarodějnice a miliony umučených a konfiskaci jejich majetku? Před období násilné evangelizace domorodých kmenů jižní a střední Ameriky a uloupení jejich majetku?
A to se nezmiňuji o tom, že uctíváte čtrnáctinásobného vraha a označujete ho za laskavého, milosrdného a kdovíjakého ještě. Že se nestydíte! Nebo Bible lže? Katolická církev v dogmatické ústavě z 18. listopadu 1965 vyhlásila:
 
1. Autorem Bible je bůh
2. Všechny části Bible jsou svaté
3. Všechny části Bible byly sepsány pod vlivem ducha svatého
4. Vše, co inspirovaní autoři Bible vypovídají, platí za psané duchem svatým
5. Vše, co se praví v Bibli, je jisté, pravdivé, a neomylné
 
Budeme pokračovat, pane Jindráčku? Budeme. Před nezávislým soudem.
 
Zdraví A. Vaněk

Vážený pane Vaňku,

děkuji za Vaši odpověď a těším se na výrok soudu.

S přáním všeho dobrého do nového roku Váš E. Jindráček

P. S. Záznamy o nabytí našeho majetku sahají k roku 1400 a následují kupní smlouvy. Ty nejstarší jsou už teď přístupné na internetu na stránkách "monasterium.net". Tu nejvýznamnější (ve staročeštině) z r. 1510 Vám už teď přikládám. Nevím, co má společného s náboženstvím nebo s existencí Boha, to ale posoudí jistě nezávislý soud.

Dobrý den pane Jindráčku.
 
Ještě poslední odpověď. Takových nezpochybnitelných listin samozřejmě může církev předložit bezpočet. O to přece nejde. Jde o podstatu činnosti církve. Já tvrdím, že bůh je podvod a proto církev po dva tisíce let získávala majetek na základě podvodu. A to bude posuzovat soud. Přece ani Vy sám nemůžete na otázku co je to bůh odpovědět nic jiného než: Nevím. Každá jiná odpověď bude lež. Neboli vy všichni církevní hodnostáři vědomě lžete a podvádíte. A o tomto mém tvrzení můžete přemýšlet.
 
Zdraví A. Vaněk

Vážený pane,
 
nepodceňujte mně: Bohem nazývám první příčinu vesmíru, jak už říkal Aristoteles, a zároveň otce Ježíše Krista, jak říká Nový zákon. To přece není "nic". Anebo Vy, jako znalec bible, jistě oceníte výpověď Druhé knihy Mojžíšovy, že Bůh je ten, který je, atd. tedy nutný a nepodmíněný počátek všeho; opak nicoty, ze které by nikdy nic nepovstalo.
Váš největší omyl ovšem je, že nevíte, že církev ty majetky často nabývala bez ohledu na náboženský podtext. Proto jsem Vám schválně poslal tu listinu pana Václava z Bučic: jedna právní osoba prodala vesnici druhému právnímu subjektu. Jestli pan Václav v Boha věřil nebo ne, tady nic neznamená. Vy ovšem žijete v zajetí historicky neudržitelné představy, že církev tyto majetky nakradla a naloupila pod záminkou Boží existence, což je naprosto nepodložené.  Jinými slovy, i kdybych byl členem třeba "Spolku na ochranu vodníků", který by měl právní subjektivitu jako občanské sdružení, a někdo mi odkázal milion korun, je to naprosto nezpochybnitelné, ať už si o existenci vodníků myslíte, co chcete a ten majetek mi prostě patří. To je bohužel manko Vašeho právního vědomí. Nehorázné je, že ačkoliv církev už dávno nemá žádný vliv na stát a zákony, tento stát, zákony i občané jako Vy s ní nejsou ochotny jednat ani jako s obyčejným právním subjektem, kterým nezpochybnitelně je. Tolik jenom k té Vaší "pravdomluvnosti" a "poctivosti".

Zdraví E. Jindráček
 
Dobrý den pane Jindráčku.
 
Snad již jen krátce. Vy můžete za boha označovat cokoliv. Vždy to bude Váš subjektivní pocit. Co říká Bible, je stejná blbost. Já jsem ve své knize rozebral texty Bible odstavec po odstavci a dokázal jsem, že je nelze opřít o fakta. Vy, protože jste si z boha a náboženství udělali byznys, musíte prokázat, že nelžete a nepodvádíte. Tak dokazujte. Souběžně s Vámi vedu diskusi s panem Maternou. Minule jsem mu poslal část korespondence s panem Halíkem. Zde je:
 
Zkuste mě teď alespoň jednou přímo odpovědět. Kde byl bůh, když fašisté zaživa upalovali židovské děti v pecích koncentračních táborů? A byl to bůh Hebrejský, jejich, židovský, jak říká Bible, nikoliv křesťanský, protože nikde v Bibli nenajdete jedinou zmínku o tom, že by Hospodin byl bůh křesťanský, toho si, neprávem, přisvojili křesťané mnohem  později, když začali nemilosrdně pronásledovat židy kvůli jejich bohatství, protože chtěli být ještě bohatší. Tak ještě jednou, prosím, kde byl bůh? Já odpovím za Vás. Nikde, protože neexistuje. Kdyby existoval, musel by zasáhnout, protože tak kruté vraždění dětí by nemohl připustit. A jestliže je připustil, co je to za boha?

Hlásejte si svého boha a uctívejte, ale za svoje. Dejte všichni k 1. 1. 2010 výpověď ze státních služeb a bude klid. Majetek, který církev požaduje, byl získáván na základě podvodu, a proto je nezákonně nabytý. To nikdo neoddiskutuje. A ostatní necháme na soudu.
 
S pozdravem A. Vaněk

Vážený pane Vaňku,
 
asi jste nečetl nebo pochopil můj poslední mail. Vzhledem k restitucím církevního majetku, je úplně jedno, jestli Bůh existuje anebo ne. Ty nároky jsou vedeny právním vztahem "subjekt k subjektu" bez ohledu na jakoukoli ideologii. Copak nějaká instituce si může koupit pole jenom tehdy, když hlásá názor, který sdílíte i Vy?
A poslední věc: Jak jste mohl pochopit, mně náboženství neživí, jsem vědecký pracovník. Nevím, proč bych měl dávat někomu výpověď, pracuji v Akademii věd.

Zdraví E. Jindráček

Poslední odpověď pane Jindráčku.
 
Není jedno, jestli bůh existuje nebo ne. Aspoň podle mne a z právního hlediska. Jestliže já budu po dva tisíce let prodávat všelék na všechny rakoviny (a náboženství takovým všelékem je) a jen proto, že nikdo nebude mít odvahu nebo rozum mne zažalovat, tedy jen proto dřív nikdo neodhalí můj podvod, nemohu si myslet, že jsem majetek nabyl poctivým způsobem. Vy neustále opomíjíte fakt, že bůh je podvod a bůh je podstatou církevního byznysu. Smyslem náboženství je podle mne uctívání  boha. Kdyby boha nebylo, nebylo by náboženství, ani církve. Už to konečně pochopte! Kdo a k čemu potřebuje boha a náboženství? Miliardy lidí po celé Zemi to nepotřebují. Potřebuje to jen církev, aby zdůvodnila smysl své existence. A to se nebavíme o nabízených službách, jako je spasení, vykoupení, život věčný a další blbosti, pro jistotu nabízených až zemřelým, a které nemůže církev garantovat. Tyto služby nenabízí bůh, ten není a také by z toho nic neměl. Tyto služby nabízí církev a má z toho ohromný majetek. Četl jste Dějiny církve nebo Temné papežství nebo Vatikán - moc papežů nebo Mezi touhou po moci a zbožností? Zkuste to, je to poučné čtení. I o získávání majetku církví. Víte, o co Vás ještě požádám? Zprostředkujte mě kontakt s bohem. Je jedno s kterým, literatura jich zná kolem 2 000. Zatím, co lidstvo existuje, sám nikomu o sobě nedal vědět. Třeba Vám se to povede.
 
Mějte se hezky. Vaněk

Fajn! Zprostředkuji, vždyť jsem přece kněz, spolehněte se!

Zdraví a žehná E. Jindráček

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by