Anketa mezi právnickou veřejností

zpět na přehled akcí

datum: 15. 9. 2011
místo konání: celá republika

        V průběhu následujícího měsíce či dvou se na zhruba 10 000 právníků a dvokátů České republiky obrátím níže uvedenou výzvou a připojeným článkem (Ne) Žalovatelnost církve.

 

Vážení právníci a advokáti.

 

        Byla jmenována komise pro vracení majetku církvím. Má rozhodnout, který majetek má být církvím vrácen a v jaké výši má být církvím vyplacena peněžní náhrada za ušlý zisk z výnosů nemovitostí.

        Naše občanské sdružení se snaží jakémukoliv majetkovému vyrovnání s církvemi zabránit. Jsme přesvědčeni, že církve majetek nabývaly po celou dobu jejich existence podvodným způsobem a v rozporu s dobrými mravy.

        Protože parlamentní cesta nezaručuje, že komise rozhodne objektivně a že její rozhodnutí nebude přijato Parlamentem (poslanci jsou povinni respektovat rozhodnutí stranických sekretariátů a nikoliv názor lidu), zbývá nám soudní cesta formou žaloby. Nejsme zběhlí v zákonech a právu, proto se obracíme na vás, abychom zjistili, čeho lze soudní cestou dosáhnout.

        Žádáme Vás proto zdvořile o vyjádření k předloženým otázkám:

 

1.     Dopouštějí se církve podvodu?

2.     Je církev (kterákoliv) žalovatelná?

3.     Na základě jakého petitu?

4.     Je žalovatelný stát za to, že finančně podporuje (podvodnou) organizaci?

5.     Je žalovatelný stát za to, že připustí, aby byla na teologických fakultách vyučována kniha (Bible), jejíž obsah je hrůznější než obsah Mein Kampfu?

6.     Je možné jakoukoliv žalobou dosáhnout zastavení financování církví státem?

7.     Je možné jakoukoliv žalobou dosáhnout neprodlené odluky církví od státu a jejich samofinancování věřícími?

8.    Je možné ve věci vracení církevního majetku podat návrh na předběžné opatření? Jak by měl znít?

 

        Věnujte, prosím, část svého drahocenného času zamyšlení nad podstatou činnosti církví a odpovědi na tento přípis nám pomozte shromáždit (stanovit, určit) podklady pro případnou žalobu (žaloby).

        Naším cílem je zjistit, zda činnost církví nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu podvodu a vymezení odpovídající pozice církví v současné společnosti s ohledem na obsah jejich činnosti (zařazení církví mezi zájmové spolky).

 

 

        Antonín Vaněk, předseda občanského sdružení Humanističtí ateisté o.s.       

 

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by