Dialog s představiteli církve

zpět na přehled akcí

datum: 0. 8. 2011
místo konání: ?????????

        V nedělních Otázkách Václava Moravce volal bývalý arcibiskup Miloslav Vlk po dialogu s někým. Proto jsem se na něj obrátil tímto přípisem:

 

Dobrý den pane Vlku.

 

        Ve včerejších Otázkách Václava Moravce jste se vyjádřil, že v České republice v otázkách víry nejde o ateismus, ale o vlažnost a volal jste po dialogu. Koho považujete za protistranu v takovém dialogu? S kým byste chtěli takový dialog vést?

My, Humanističtí ateisté, asi jediná organizace, sdružující nevěřící, se rádi takového dialogu zúčastníme. Můžete využít skutečnosti, že je Vám dáván prostor v ČT (nás zatím média nezvou) a požádat o uskutečnění takového dialogu před zraky české společnosti. Redaktora Václava Moravce jsem již k uspořádání dialogu vyzval. Vaše slovo má větší váhu, než mé, mohlo by být zárukou uskutečnění dialogu. 

       V očekávání Vaší odpovědi zdraví Antonín Vaněk

       

        Zároveň jsem oslovil i redaktora Václava Moravce, aby se vahou své osobnosti zasadil o realizaci dialogu v ČT.

        Reakci obou oslovených zde zveřejním.

 

Kardinál Miloslav Vlk odpověděl:

 

Vážený pane Vaňku,

 

Váš mail mě velmi potěšil. Zvláště jsem měl radost z Vaší nabídky vést dialog. V souvislosti, v níž jsem dialog zmínil, byla určitá realita otevřenosti církve zvláště po Druhém vatikánském koncilu, který otevřel církev světu. Dialog musíme vést především v církvi samé, různé proudy a směry…Dále se vede dialog s různými křesťanskými vyznáními (ekumenický dialog, ten má už i určitou oficiální formu a probíhá. Nedávno vznikla skupina dialogu na  Husitské teologické fakultě, kde se účastní i židé a muslimové), a pak konečně s těmi, kdo nemají žádné náboženské vyznání, ale mají jinou kulturní a názorovou formaci…Jako partnera jsem myslel kohokoliv ze společnosti, kdo je k němu ochoten, abych neříkal anonymně, že partnerem je společnost.

Moje zmínka o dialogu není výzva k začátku dialogu. Ten je už veden, jak jsem to zmínil. /Mluvím o našich poměrech, protože ve světovém měřítku je tento dialog daleko dál…/  U nás se sporadicky a  nesystematicky v mediích, v různých pořadech, které se už odvíjejí, a které vedou osobnosti katolického světa,  jako např. prof. Halík, doc Orko Vácha a další, různé pořady v radiu a TV… Dále dialog, který vede na této rovině s naší současnou kulturou Česká křesťanská akademie na svých různých zasedání nejen v Praze, ale i v dalších městech po republice. Já se těchto příležitostí v různé formě účastním, i když jako emeritní arcibiskup nemám kompetenci oficiálně /za instituci/ tento dialog organizovat. Tady chci zmínit např. jakési malé turné v jižních Čechách, na Jihočeské univerzitě, na několika gymnáziích, několikeré setkání se seniory, organizované Křesťanskou akademií v Písku atd…

O širokém dialogu na úrovni biskupů různých církví, ke kterému se 30 let každoročně celý týden někde v Evropě setkáváme, nemluvím…  A to jsou jen nepatrné zmínky, střípky o dialogu. S panem Moravcem jsem zmínil dialog v souvislosti s papežem Janem Pavlem, který – vycházeje z učení koncilu – svůj pontifikát prakticky k dialogu zaměřoval. Dialog mezi církvemi a společností nebo přesněji řečeno státem, to je určitá realita celých dvaceti let. / o tom bylo setkání s oficiálními osobnostmi vlády po skončení přenosu z beatifikace/.

Já osobně mám určité zkušenosti z období 20 let po pádu komunismu…Z této zkušenosti bych doporučil mluvit nejprve o pravidlech dialogu, protože mám zkušenost, že taková pravidla nejsou samozřejmá, a aby měl dialog smysl, je třeba se na takových pravidlech dohodnout… Tolik jen pár slov k širokému tématu dialogu ve společnosti mezi lidmi  vůbec a pak mezi církvemi a společností zvláště…Konkrétně, myslím, je třeba obrátit se na Ekumenickou radu církví u nás /synodní senior Joel  Ruml/ a na katolickou Českou biskupskou konferenci…Vaše myšlenka a impuls může zahájit něco pro různé strany i pro společnost prospěšného…

 

Kard. Miloslav Vlk.

 

Tato moje odpověď již zůstala bez odezvy:

 

Vážený pane Vlku.

 

Děkuji Vám za rychlou odpověď. Jestli Vám dobře rozumím, Váš zájem je vést dialog s jinými náboženskými subjekty o náboženských otázkách. Já jsem měl na mysli dialog mezi věřícími a ateisty. Česko je země s nízkým procentem věřících. Těch důvodů může být mnoho. Náš vzájemný dialog by měl na některé otázky odpovědět. Zároveň by měl osvětlit význam náboženské víry a její smysl pro praktický život. Vy máte svůj výklad a my máme svůj názor. Vzájemné srovnání by mohlo společnosti dát odpovědi na otázky, které si klade a které zůstávají nezodpovězeny. A mohlo by prokázat sílu náboženské víry. 

 

S pozdravem Antonín Vaněk 

 

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by