Tomáš Halík versus Antonín Vaněk

vloženo 26. 9. 2010
zpět na archiv diskuzí

Milý pane Vaňku,

asi žebráte na špatné adrese - doporučil bych Vám obrátit se na UV KSČM - komunističtí aparátčíci přece šířili všechna ta moudra, která obsahuje Váš pamflet, už dávno  všemi prostředky a když někdo v tato jejich dogmata odmítl uvěřit, tak dokázali za několik desetiletí na části planety sprovodit ze světa více lidí, než se to podařilo těm, kdo zneužívali víru po celý středověk. Kupodivu, nebylo to moc platné; církev se dívala za prvé 2 tisíciletí své historie už do hrobu tisíců hnutí, která ji prorokovala brzký zánik. Obávám se, že vaše polévka, ohřívající všechny námitky, které na stranických školeních byly omílány, jí asi taky moc neublíží. Ale u těch komunistů to určitě zkuste, ti na rozdíl od církve, o níž si to lidé omylem myslí, mají skutečně plné kapsy a rádi Vaše opus uvítají.

Přeju Vám klid v duši.

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.


Dobrý den pane Halíku.

Mýlíte se, nežebrám. Tento e-mail obdrží postupně statisíce lidí v republice. Jestli někdo přispěje na vydání knihy, je vedlejší. V krajním případě ji celou pověsím na webu, aby si ji mohl každý v republice zdarma přečíst a zamyslet se nad skutečnou tváří církve. Jestliže všechny dosud získané vědecké poznatky, kterých i Vy hojně využíváte a bez kterých byste dosud bydlel v jeskyni a živil se kobylkami, nazýváte dogmaty, pak církevní dogmata jsou pitomost na pitomost, a lze to snadno dokázat. Mně jde ale o něco jiného. Já hodlám v soudním procesu dokázat, že církev je podle našeho současného právního řádu zločinecká organizace, stejného ražení jako Vámi vzpomínaná KSČM, kterou mimochodem mám stejně rád, jako Vy. Církev se skutečně dívala do mnoha hrobů, které sama vykopala a do kterých postupně uložila statisíce svých odpůrců. Až vyjde má kniha tiskem, pošlu Vám zdarma výtisk, abyste se mohl pokusit proti mým argumentům položit ty Vaše. Nikoliv pitomé citace z Bible, ani nic neříkající fráze, ale fakta a pouze fakta. Jsem zvědav, jak budete obhajovat svá tvrzení před soudním tribunálem.
I já Vám přeji klid v duši, ale obávám se, že ho dlouho mít nebudete. Mimochodem, jsem také katolík, svatbu jsem měl v kostele a s vírou jsem s koncoval v okamžiku, kdy mě zemřela žena na leukémii ve svých 29 letech přes horoucí prosby mé i všech jejích příbuzných. Dnes ve svých 62 letech jsem nabral tolik životních zkušeností, že se s Vámi směle pustím do souboje na kterémkoliv fóru.
 
Zdraví Vás Antonín Vaněk

Ano, tušil jsem, že za tou křečovitostí protináboženského boje bude nějaké osobní trauma, to je častý případ. Posílám Vám kapitolu z jedné mé knížky, věnované člověku, který podobně vyhlásil po osobní neštěstí boj Bohu a církvi. Nepředpokládám, že Vás přesvědčí, na to je Vašem textu příliš emocí a zaujatosti, abyste si vůbec připustil, že se možná můžete mýlít, ale možná Vám trochu zasadí - přemýšlíte-li - nějakou "kacířskou" pochybnost nad Vašimi jistotami. Není dobré být fanatikem (ani náboženským, ani protináboženským)

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.

Pane Halíku.
 
Opět se velmi mýlíte. Žádné osobní trauma. Prosím Vás, co to je trauma? Ano, ztráta blízkého je bolestná, ale přebolí. Byl jsem potom ještě dvakrát ženatý. Žádný problém. Je to jen prosté logické nazírání na svět. Vaše filozofování jakož i filozofování všech ostatních náboženských demagogů se projeví jako plané v okamžiku, kdy budete nucen osamocen jako Robinson bojovat na pustém ostrově o holý život. Tak jako židům, jak píši ve svém "pamfletu", nebyla víra v boha nic platná, tak nebude nic platná ani Vám. A můžete si tvrdit o bohu co chcete. Takových povídání o dopisech a o tom, že řada vědců je věřících a podobně, Vám sepíši, kolik budete chtít.

Zkuste mě teď alespoň jednou přímo odpovědět. Kde byl bůh, když fašisté zaživa upalovali židovské děti v pecích koncentračních táborů? A byl to bůh Hebrejský, jejich, židovský, jak říká Bible, nikoliv křesťanský, protože nikde v Bibli nenajdete jedinou zmínku o tom, že by Hospodin byl bůh křesťanský, toho si, neprávem, přisvojili křesťané mnohem  později, když začali nemilosrdně pronásledovat židy kvůli jejich bohatství, protože chtěli být ještě bohatší.

Tak ještě jednou, prosím, kde byl bůh? Já odpovím za Vás. Nikde, protože neexistuje. Kdyby existoval, musel by zasáhnout, protože tak kruté vraždění dětí by nemohl připustit. A jestliže je připustil, co je to za boha? Já chápu, že budete neustále hledat nějaké filozofické odpovědi a nebudete se chtít Vaší hloupé víry vzdát, protože Vám a všem ostatním církevním hodnostářům zajišťuje snadné a bezpracné živobytí. Jinak bůh ani víra v něho není nikomu k ničemu.
Z dlouhé chvíle můžete Bibli rozpitvat větu po větě, jak jsem to pětkrát po sobě udělal já, a můžete proti mým argumentům pokládat ty své. Nikoliv ale filozofické, jen a jen praktické, tak jak je vidíme kolem sebe. Mohu Vám na CD poslat celý text rukopisu, abyste měl k dispozici celou moji argumentaci. Za mé argumenty můžete vepisovat ty své.
 
Antonín Vaněk

P.S.

Přikládám část trochu upraveného textu mého "pamfletu":

Podle platného Trestního zákoníku se podvodu dopustí ten, kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou………….

Člověk věří, že vyhraje v loterii, protože již on sám, nebo někdo jiný v ní někdy vyhrál, člověk věří, že ho lékař uzdraví, protože již někdy někoho uzdravil, člověk věří, že mu firma postaví dům, protože již někdy někomu dům postavila, nebo se každodenním sledováním její činnosti o tom fyzicky přesvědčí.

Lze uvést tisíce příkladů, kdy víra v uskutečnění něčeho byla naplněna, a proto tomu lidé věří. Jestliže však někdo tvrdí, že něco udělá, a ví, že to neudělá a ještě za to vezme peníze, je trestán pro podvod. Bůh prokazatelně nikdy nikomu nepomohl, nikoho neochránil, ani samotného papeže ne, proto neexistuje jediný důvod, proč v něho a v jeho pomoc věřit.

Všichni církevní hodnostáři vědí, že bůh neexistuje a že ještě nikdy nikomu nepomohl a nikoho neochránil, a pomoci a ochránit nemůže, přesto to slibují a tvrdí. Mimo to slibují, ale výhradně věřícím, spasení, vykoupení, vyslyšení modlitby, život věčný v království nebeském, pro jistou však až po jejich smrti. A berou za to peníze. Toto je ryzí a čistý podvod.  


pane Vaněk,

díky za roztomilý dopis. Snad Vám nebude proti mysli, že jsem část rukopisu, který přece hodláte šířit, užil (ovšem anonymně, neměl jsem k zveřejnění autora svolení) jako vhodnou ilustraci při dvou mých univerzitních přednáškách tento týden: jedné v kurzu filozofie náboženství (o falešných představách Boha) a druhé v  kurzu psychologie náboženství (o fanatismu).
K prvnímu: vaše argumentace stojí a padá s tvrzením, že "Bůh nefunguje" (patrně byste byl ochoten věřit v nějakého nebeského Golema, plnícího bezchybně lidské objednávky). Naprosto s Vámi souhlasím, že "fungující bůh" neexistuje ( v takový automat bych ostatně odmítl věřit); Bůh Bible dal člověku svobodu - které si váží natolik, že riskuje i tragické zneužití tohoto daru lidmi (holokaust aj.). Modlitba není objednávka ideálního světa bez bolesti (který by už sám byl bohem) ani diktát našich představ o spravedlnosti - nýbrž nás otevírá pro Jeho vůli a dává nám sílu morálně obstát i tváří v tvář tragédiím světa (/ateismus žádnou takovou sílu nabídnout nemůže).
Tedy: bůh Vaší fantastické představy opravdu neexistuje a skutečný Bůh, s nímž se setkáte nejpozději na prahu věčnosti, bude pro Vás asi (doufejme že příjemným) velkým překvapením.
Také souhlasím, že kdyby církev byla to, jak existuje ve vaší fantasii, skutečně by zasloužila postavit mimo zákon a i já bych Vaši petici podepsal (i když církev postavit mimo zákon a zničit se už celkem bez úspěchu snažili Nero, jakobínští fanatici, Hitler a Stalin a jiní předchůdci Vaší iniciativy).
Ale - a to jsem právě na Vašem textu ukázal v přednášce o fanatismu - Váš svět je kopie černobílého světa bin Ládina - církev je pro Vás "velký Satan", "zločinecká organizace" apod. (přesná kopie rétoriky náboženských fanatiků), nevíte asi vůbec nic o světcích typu sv. Františka, o géniích typu sv. Augustina a sv. Tomáše, o hrdinech lásky k bližnímu od apoštolů po matku Terezu či Maxmiliána Kolbe, o úžasných zásluhách církve na poli kultury, charity a také vědy (kanovník Koperník a P. Řehoř Mendel a tisíce dalších vám asi nejsou známi) - a pokud o nich víte, snažíte se to vašim věřícím zatajit. 
Naštěstí s touto mentalitou fanatismu se v církvi už po několik  staletí téměř nesetkáme, církev je dnes jednou z hlavních bojovnicí za svobodu svědomí a lidská práva (možná jste slyšel o Janu Pavlu II.  a aktivitách církve ve 3. světě a podílu církve na pádu pravicových i levicových diktatur a obnově svobody a demokracie od Filipín přes Chile po Polsko aj.,  i když dokumenty II: Vatik. koncilu a současné papežské encykliky asi neznáte) -  a tato mentalita fanatismu se přesunula do jistého typu islámu a pak do bojovného ateismu Vašeho typu. Tak si ji pěkně užívejte - ale prosím, ode mne nečekejte ani peníze ani další odpovědi, protože vaše představa o bohatých prelátech, kteří nemají co dělat, je stejně komická jako Vaše představa o bohu a roli církve v dějinách.

Mějte se krásně!
           
TH


Dobrý den pane Halíku.
 
Chvíli jsem váhal, jestli Vám mám ještě odpovědět, pak jsem se rozhodl, že ještě naposled. Vůbec nic nemám proti tomu, když budete můj rukopis používat při Vašich přednáškách, pro ten účel Vám ho mohu zaslat celý, budete-li chtít. Já jsem obdobně naši korespondenci pověsil na web
www.rks.wbs.cz . Víte, já zcela chápu Vaši neochotu připustit, že bůh Hospodin byl vymyšlen autorem Bible někdy v prvním století našeho letopočtu pro zastrašování primitivních starověkých lidí. Nechápu, že Vy, člověk žijící ve třetím tisíciletí, mající k dispozici tolik informací ze všech možných vědeckých disciplín, fanaticky trvá na doktríně, která snad mohla mít význam ve středověku. V dnešní době lze Váš postoj vysvětlit jedině touhou po moci a bohatství. Neboť Vám i všem ostatním církevním hodnostářům by mohlo být srdečně jedno, jestli někdo v boha věří, či nikoliv, kdyby Vám to nezajišťovalo snadné živobytí. Společnost jako takovou stejně nemůžete nijak ovlivnit. V jistém slova smyslu Vám Vaši roli nezávidím. Dnes a denně, tváří v tvář realitě života přesvědčovat malomyslné o boží vševědoucnosti a všemohoucnosti, o milosrdenství ani nemluvím, musí být vyčerpávající. I když Vy to asi dokážete, protože Vám nedělá potíže tvrdit, že sníh je černý, přestože všichni vidí, že je bílý.
Já na rozdíl od Vás, nejsem stoupencem žádného fanatismu. A  boha nepotřebuji za života, ani po smrti, protože na rozdíl od Vás vím, že bůh nepomáhá ani neochraňuje a že po smrti není nic. Vaše schopnost vyhnout se přímé odpovědi na přímou otázku je obdivuhodná. Jednou bych se chtěl s Vámi utkat osobně na veřejnosti, abyste nemohl filozoficky uhnout, jako jste to udělal teď. Jě mě Vás upřímně líto, jste svým způsobem chudák. Vaše rozumové schopnosti jsou tak silně deformované a omezené, že nejste schopen ani nepatrného logického uvažování. Skoro bych se odvážil tvrdit, že podle Vás dva krát dva nejsou čtyři. Ale to je Váš problém. Já budu pokračovat ve svém úsilí o soudní výrok, zda se církev a její hodnostáři nedopouštějí trestného činu podvodu ve smyslu našeho platného právního řádu, a neprodlenou odluku církve od státu a její samofinancování.
 
Zdraví A. Vaněk

Dobrý den pane Halíku.
 
Vaše víra v neotřesitelnost postavení církve v dnešním světě je fascinující. Zřejmě vyplývá z Vaší teorie o lásce a obětavé službě, kterou kněží lidem údajně poskytují. Možná by to bylo skutečně chvályhodné, kdyby opravdovým cílem církve nebyla moc a bohatství. Je zajímavé, že se zdráháte jít ve stopách Ježíše, který hlásal chudobu a kterým se tak vehementně zaštiťujete. Tak se předveďte a k 1. 7. dejte všichni výpověď ze státních služeb. A předveďte sílu víry Vašich věřících a požádejte je o tu miliardu, kterou dostáváte ze státního rozpočtu. Víte, ty filozofické a teologické kecy se dobře poslouchají, zejména od dobrého řečníka, kterým nepochybně jste. Ale když se nad těmi kecy zamyslíte, zjistíte, že jsou to opravdu jen kecy. Ba co hůře, jsou to lži a podvody. A Vy nemáte ani tolik odvahy, abyste ve jménu té Vaší lásky a dobroty Vašim věřícím přiznali, že žádný bůh není, že jim nemůže pomoci, nikdy a v ničem, že nebudou spaseni, že nebudou žít život věčný v království nebeském, že jejich modlitba nebude vyslyšena. To já, jako ateista, se vůči nim chovám upřímněji a spravedlivěji. Já jim nenabízím blbosti a nežádám za to peníze, jako Vy. Vždyť Vy nemáte ani tolik odvahy, abyste zodpověděl mé otázky z výzvy! Vy nejste schopen vyvrátit jediný můj argument! Ať již z mé knihy nebo jiného textu. Zkusme toto. Pozvěte mne na nějakou Vaši přednášku a před studenty demonstrujme souboj Vašich a mých argumentů. Nebo před televizními kamerami, mně je to jedno. Já jsem pečlivě prostudoval knihu Petera de Rose Temné papežství. Nikdo ho pravděpodobně nemůže vinit, že v té knize neuvedl pravdu. A jestliže tedy jsou ty historické skutečnosti, uvedené v knize, pravda, nechápu, čeho se to dovoláváte.
 
S pozdravem A. Vaněk

 

Musíte, chudáku, v těchto dnech asi hodně trpět, myslím na Vás. Mohl byste mi napsat pár svých dojmů z návštěvy Benedikta XVI.? Zajímalo by mne, zda ateista Vašeho typu je schopný revidovat své názory, když vidí před sebou realitu církve v kontrastu se svými představami nebo nikoliv.

Děkuji za odpověď.

TH

Dobrý den pane Halíku.
 
Sledoval jsem pozorně a celé to divadlo na tuřanském letišti a musím přiznat, že jsem se dobře bavil. Být Vámi, tak na koni bych se zase necítil. Komunisté byli na koni 40 let a mysleli si, že je z něho nikdo nesrazí. Naše cesta za odsouzením církevního podvodu teprve začíná. Ale když jste se již ozval, k čemu se to vlastně největší zločinec na zeměkouli obracel? Nepřipadí i Vám směšné, že hovoří a neví k čemu? Dokonce neví, jestli to vůbec existuje? Víte, je dobře, že klesá počet stoupenců náboženství a že se Vatikánu nepodaří vymýt mozek celé společnosti, jak by si přál. A která pravda zvítězí, zda ta náboženská nebo světská, ukáže soudní proces. Můžete se zatím připravovat, já již připraven jsem.
 
Mějte se hezky. Vaněk

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by