názory oponentů

Vážený pane,

asi Vás zklamu, ale v některých věcech zastávám jiný názor než Vy. Jsem totiž věřící, tedy věřím v existenci Boží. Argumenty pro mou víru jsou argumenty mé, nikomu je nevnucuji. Je třeba rozlišit mezi vírou, (což je onen soukromý vztah člověka k Bohu), náboženstvím (praktickou aplikací víry) a církví (organizovaným společenstvím lidí stejné víry a stejného náboženství).  Nicméně souhlasím s Vámi, že majetek by se katolické církvi vracet neměl. Nikoli pro náboženství jako takové, ale pro způsob jakým jej v našich dějinách získávala. A jsem také pro oddělení státu od církve. Nechť si každý svou církev financuje sám, respektive ať si ji financují věřící, kteří o církev stojí.
Přesto, a velmi prosím, abyste má následná slova chápal tak, jak je píši, si dovolím malou kritiku některých Vašich úvah. Ani ne kritiku, neboť na to by bylo třeba delší diskuse, ale spíše upozornění. Z Vašich slov je totiž znát naprosté nepochopení co to vlastně víra je, co pro věřícího znamená, a naprosté nepochopení úlohy boží v lidském životě. Nicméně budete-li potřebovat podporu pro odluku církve od státu, či pro nesouhlas s navracením majetku církvi, můžete počítat s mou podporou.

S úctou  Milan Picek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pane Vaněk,
             
po přečtení Vámi zaslané a mnou nevyžádané zprávy, jsem nucena vyjádřit svůj názor. Jestliže tímto způsobem přemýšlíte o Bohu a církvi, je mi Vás skutečně líto a je mi také líto těch případných adresátů, kteří pro nedostatek solidního vlastního názoru se Vámi nechají ovlivnit. Argumenty Vás přesvědčovat pokládám za zbytečné!!!, byla by to zřejmě ztráta času. Vaše slova mi připomněla komické tvrzení jistého příslušníka bývalého režimu, že při přistání na měsíci Bůh nebyl spatřen, proto je dokázáno, že neexistuje! Vzduch také není vidět, tak asi neexistuje, že? Dnešní doba bohužel umožňuje nejrůznějším pisálkům zveřejňovat své názory nebo spíše bláboly cestou internetu, takže můžete v klidu v iniciativě pokračovat. Odpovědnost vůči tomu, v kterého nevěříte, máte pouze Vy sám.

Sbohem     

JUDr. Šárka Vrchlabská


-------------------------------------------------------------------------------------------

Milý pane Vaněk,

ačkoli bezvýhradně uctívám dokonalost přírody a celého systému stvoření, a tedy vím, že Bůh žije (dokonce se tak myslím jmenuje jedna zajímavá kniha), svým dopisem jste mě oslovil, protože mluvíte jazykem mého srdce. Žijeme  prý v právním státě. Jako advokát i jako "věřící" ovšem církevně ani jinak neorganizovaný však rozhodně nemohu souhlasit s tím, aby církve byly financovány jinak než svými organizovanými věřícími a pokud jsou podporovány také z daní placených mnou, je to jistě v rozporu s mou vůlí.
Věnuji se celý život tzv. pomáhajícím profesím a vedle advokacie  a nezávisle na této činnosti poskytuji také tzv. osobnostní konzultace a tak právě tzv. čištěním zablokovaných prožitků minulosti mých klientů  celé roky vídám, co církevní nesvoboda na lidech napáchala.
Nemyslím, že by správnou cestou vývoje každého člověka byl boj. Zároveň jsem si jistá, že dobrým rádcem není ani strach (ať už z čehokoli) a proto jsem si jistá, že člověk se má (s mírem v srdci) statečně bránit.
Vyjadřuji vaší činnosti přízeň, děkuji za to, co děláte, a budu se těšit na další příspěvky.
Přeji radostné dny všem.

Mgr. Marie Voříšková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přeju dobrý den,
 
samozřejmě, že o "zkušenosti boha" Vám lidé nemůžou hned tak něco pregnantního sdělit :-) Naopak, pokud Vám to nějaký dobrák příliš cpe, je to podezřelé, protože je pravděpodobně opit svou vírou a není tak zcela při smyslech (v horším případě chce shánět ovce do nějakého stáda z ještě diskutabilnějších důvodů :-)
 
Má-li někdo tu "zkušenost", o které mluvím, je to něco subtilního, intimního a velmi soukromého, takže se to člověku nechce dávat jen tak v plac. Na druhou stranu je to takové bohatství, že by se člověk rád podělil... Jenže jak to udělat? Je to schůdné jen v případě, že se setkáte s někým, kdo hledá totéž, a tak mu svým svědectvím dodat naději, že "to" LZE nalézt.
 
Vím, že mluvím obecně a naprosto chápu, že pokud je Vaším cílem "likvidace církve" a nikoliv hledání víry, Boha atp., tak Vám to leze na nervy.
 
Ano, nemůžu odpovědět na otázku, co/kdo je to Bůh. Jenže já ani nemám takovou ambici. Plně mi stačí vědomí, že je, že se k němu mohu vztahovat, že je to síla, která JE.
 
Pro exaktně uvažujicího člověka je možné uvést analogii s matematickou limitou. Limita je číslo/hodnota, ke které se lze nekonečně blízko přiblížit aniž by bylo možné s ní úplně splynout. Existence limity znamená pro "přibližující se subjekt" dva důsledky:
 
1) udává jí směr,
2) znamená vztah/vazbu/energetickou výměnu mezi subjektem a limitou.

Když se vrátím k pojmu Boha, tak tato vazba/vztah a existence směru má pro život člověka zásadní význam a člověk "směřující" je něco zcela jiného než člověk v chaosu se plácající.
 
Nutkavou potřebu někam směřovat máme všichni, lišíme se jen podle cíle, který si vybíráme. (C.G. Jung o tom psal jako o transcendentní funkci psýché, kterou když se snažíme vyhodit dveřmi, vleze nám zpátky oknem, ale už to není víra v Boha, ale třeba nějaký -ismus).
 
Vybrat si, v tom je svoboda. I Vy jste si, zdá se vybral :-) Boj proti "zločinecké organizaci". Je vždycky přehlednější a jaksi příjemnější mít nepřítele vně sebe - to je asi to, co jsem Vám chtěla sdělit, že Vaše vyhýbání se chaosu jde jinými cestami než to mé.
 
Ať tak či onak, přeju hezký den :-)
 
Jana Vítková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pane Vaňku,

seznámil jsem se s Vaším mailem a také webem na který odkazujete. Diskuze, kterou jste vedl s kolegou Kučerou prokázala Vaší naivitu v tom, čeho lze dosáhnout. Oceňuji trpělivost p. Kučery se kterou Vám vysvětlil nereálnost Vašich požadavků. Je úsměvné, jak byste chtěl měnit uspořádání současného vztahu církve a státu (a to zřejmě cestou soudní), za situace, kdy nemáte ani elemetární znalost práva, pouze posedlost svou představou o vítezném tažerní proti církvi. Připadá mi to jako chování puberťáka, který hledá nějaký pevný bod, tj. něco  za co lze bojovat (aby jeho život byl něčím naplněn, když v reálném životě uspokojení /ještě/ nenašel). Asi se nemýlím, že k věku puberťáka máte již hodně daleko...... Nechci s Vámi vést ani jakoukoli polemiku na dané téma, pouze jako právník upozorňuji, že se ve Vašem případě jedná o nevyžádanou poštu - tzv. spam - vaše počínání při výběru adresátů by mohlo být postiženo /k čemuž já podnět nedám, ale z právní praxe vím, že se tak často děje/. Jakkoli nesouhlasím se snahami církve o majetkové vypořádní se státem, Vámi zvolený způsob zjevně k jakémukoli pozitivními výsledku vést nemůže - chybí mu totiž zákadní atributy soudného člověka. Doufám že jsem Vás nijak extra nenaštval, toť vše.

Jiří Svoboda

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený občane Vaňku,
 
přečetl jsem mnoho názorů s četnými výklady, avšak nejsem ochoten vést diskusi s Vámi jako jednoduchým člověkem, který má v otázce víry "naprosto jasno." Vaše úvahy, lze-li tyto slátaniny takto vůbec nazývat, svědčí o tom, že kromě školního slabikáře, jste si nic kloudného nepřečetl. Protože dalších řádků je pro Vás opravdu škoda, budu Vám nesmírně vděčen, když mě přestanete svými slaboduchými skazkami, za něž by se musel stydět i středně nadaný foxteriér, přesvědčovat o správnosti Vaší "věci."
 
B.ú.

JUDr. Miloš Vašenda
Advokát


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane.
 
Vaše informace jsou příliš jednostranné a zkreslené Vašim světonázorem.
 
Na Váš  názor k odluce a financování církví lze říci, že pokud bude státem vrácen církvemi legálně nabytý majetek (veškeré historické dary státu, šlechty a lidu byly dobrovolné!, tudíž se nejednalo o pdovodné nabytí majetku jak uvádíte), který byl ukraden, budou církve první, které budou žádat o odluku a samofinancování. Dá se to říci i jinak, stát (politická reprezentace) si je vědom svého závazku za církvemi a proto nemá problém s jejich částečným financováním, je to však jen malá náplast. Státní příspěvek církvím je mizivou položkou rozpočtu oproti tomu, co se promrhá například při výstavbě státní infrastruktury. Škoda, že se neangažujete spíše v oblasti korupce. Tam je třeba každé cílevědomé a zarputilé osobnosti, kterou pravděpodobně budete.
 
Možná byste se měl spíše zamyslet nad rolí islámu v budoucím světě. Domnívám se totiž, že křesťanství, které je dnes na ústupu, nikoho neomezuje, to se však o islámu vždy říci nedá.
 
S pozdravem
 
Lumír Schejbal
 
P.S. Osobně jsem agnostik, takže žádný fanatický věřící či zaslepený obhájce církví.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane Vaněk,

Velice se omlouvám, že pro Vás nemám lepší zprávu, ale upřímně řečeno, Vaše na první pohled evidentně nesprávné a o naprosté neznalosti teologické problematiky svědčící názory a argumenty nemá smysl ani číst, natož komentovat, a už vůbec ne podporovat.
Prosím, napříště mne takovouto poštou neobtěžujte.

Děkuji a upřímně Vám přeji, aby jste i Vy jednou poznal pravou pravdu a lásku boží, protože On miluje každého, i toho, kdo (třeba prozatím) k pravému poznání dosud nedošel.

Jak se říká v Bibli (budu pouze parafrázovat), nesuďme je, vždyť nevědí, co činí. A toho se zde také držím a proto Vás neodsuzuji, pouze slušně odmítám.

Roman Landgraf


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro ošetřovatele autora níže uvedeného textu:

To už mají počítače s "připojením" i chovanci v psychiatrických léčebnách? ...to dělá ta humanitární pomoc církví všech vyznání, asi by jim to měli zakázat.
a propos: Mozek Vašeho chovance p.Vaňka jsem neviděl stejně jako Boha a stejně tak nevěřím, že mozek má. Pak ale nechápu, s chorobou čeho je ve Vašem ústavu hospitalizován.
Úvaha:
Neutáhla mu příliš svěrací kazajku nějaká zdravotní sestra římskokatolického vyznání ?

S přáním pevného zdraví

Dr. Jozue Goldstein
mj. rabín

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dobrý den,

děkuji za Váš příspěvek, ale mám odlišný názor. Peníze se v našem státě vyhazují na větší zbytečnosti, například na chod senátu, sociální dávky pro nefachčenky, předražené dálnice a podobně. Církev u nás rozhodně nemá nijak přemrštěné mocenské postavení. Znám řadu lidí aktivních v rámci několika církví a vážím si jich. Nemohu posuzovat existenci Boha, ale ani funkčnost demokracie. Viděl jste někdy v minulosti, aby se všichni lidi dohodli na něčem, co je pro všechny prospěšné? (Nemyslím Zelenou knihu Kaddáfího, ta je podle mne zcela absurdní) Nebo vládnoucí skupinu lidí, kteří by své zájmy nenadřazovali nad zájmy těch, které zastupují?
Církev má v současné době i řadu pozitiv, podle mne ušetří státu řadu psychologů a psychiatrů, zdravotního personálu. Byl jste někdy ve zdravotnickém hospici provozovaném krajem a církví? V tom prvním to je hnusné odkladiště a nepřeji nikomu, aby se do něj dostal. V tom druhém je řada sester, které jako své poslání cítí někomu pomáhat, a to bez zaštítění církví nemůže fungovat. Je jedno, jakou církví, důležité je to vyvolání pocitu potřeby někomu pomoci, bez potřeby finančního ohodnocení.
Jsem plně pro odluku církve od státu, ale ne ihned a bez vrácení zabaveného majetku. Jsem proti kompenzaci v penězích, ale pro fyzické navrácení toho, co by vytvořílo hospodářské zázemí pro výše uvedenou činnost, dříve než se zabavaené majetky rozpadnou a zašantročí. Církev má dost schopných lidí již teď, a pokud by měla prostředky, tak na uvedené činnosti by jistě získala řadu dalších. Latentních věřících je zde hodně. Jen církev svoji hřivnu nejen zakopává, ale výslovně prodrbává a ztrapňuje se tím, že svůj potenciál nedokáže předvést. Ale to by byla asi delší debata a nevím, zda na, Vaším způsobem prezentované argumenty, má smysl odpovídat. Podle mne máte předem stanovené přesvědčení, ke kterému hledáte pouze potvrzení, nehledáte odpovědi, ale naštvané příznivce. Proto s Vámi prezentovanými názory nesouhlasím. Vaše názory prozrazují hlubokou neznalost principů víry. Bůh není "co". Za "co" to měli bolševici, kteří ztratili strach před odplatou, před nedokazatelnými činy, proto dopadli tak, jak dopadli. A doufám, že tam zůstanou.

S pozdravem

Mgr. Ing. Radim Opletal

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane,

dostal jsem Váš mail a předpokládám, že moji adresu znáte z Britských listů, kde jsou v archivu moje obrázky, kdy řada z nich se zabývá i katolickou církví a jejími majetkovými požadavky. Předpokládám tedy, že můj názor je zde jasně vyjádřen.
 
Pokud jde o daný problém, domnívám se, že bojujete na nejméně dvou frontách, což je vždy velmi nebezpečné. Vždy jsem zastával názor, že víra v cosi většího a mocnějšího je tím přirozenější, čím víc je společnost či jedinec vystaven silám přírody, válkám, hladu, atd. atd, tedy něčemu, co ho ohrožuje a s čím si objektivně nemůže poradit. Proto si myslím, že brát lidem víru je obecně nemravné Navíc není až zas tak marná myšlenka, že když něco od boha chcete, musíte se chovat určitým způsobem - ovšem jen v případě, že ten způsob chování je mravný a civilizovaný - viz dále. U některých lidí je to prakticky jediný způsob jak ovlivnit jejich chování.
 
Něco jiného jsou ovšem církve, sekty a jiné subjekty, které právě této objektivní existence víry zneužívají ke svému obohacení a hlavně ke své moci, která je mnohdy tak veliká, že je podmínkou existence moci světské. Považuji za nutné bojovat zásadně jen proti moci církví, i proti jejich moci plynoucí z peněz. Považuji za nutné, aby došlo k odluce státu a církve a aby se stát staral jen o kulturní církevní stavby tam, kde nebudou patřit církvi a aby ji přinutil se o ně starat, nebo je předat státu, kde tak církev nečiní. A aby platy církví, jejich prebendy a pod. staly se otázkou jen věřících a aby nevěřicí nebyli nuceni je platit ze svých daní. Samozřejmě některé činnosti církve mohou být i veřejně prospěšné - školy, nemocnice atd.
 
Pokud jde o "vydání" majetku církvi byl na tuto otázku již před lety zpracován velmi erudovaný právní posudek, z něhož vyplývá, že není co vydávat, vzal jim to již Josef II. Určitě by ho sehnal Oskar Krejčí.
 
S úctou
 
Michael Marčák

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený soudruhu,
 
nejsem ten pravý, kterému byste měl vnucovat svou komunistickou propagandu. Ušetřte mne svých blafů.
 
S pozdravem
 
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Važený pane Vaňku,

předesílám, že jsem ateista a že souhlasím s Vaším pohledem na Boha.

Nicméně si myslím, že to, co ukradli komunisti (a nezáleží komu), by se mělo vrátit. Teprve potom bude možná odluka církve od státu. Církev bude moci žít ze svého.

Myslím, že nyní nemůžeme rozsoudit, zda církev nabyla v minulosti svého majetku podvodným či čestným způsobem. Pokud nečistým způsobem, je to už promlčená věc...

Každý ukradený majetek by se měl vracet. Problém je jen, že tento zadlužený stát už nemá témeř co vracet. Vetšina nemovitých majetků je zničena či odprodána. V každém případě by se ale měly vrátit majetky, které zbyly, tj. polnosti a lesy ve vlastnictví státu.

Protože navracený majetek bude menši, než ty stovky miliard, co by cirkev chtěla, měl by se zbytek na provoz církve platit z daní, které se budou vybírat jen mezi věřícími. Když to jde ve Švýcarsku, proč ne u nás? Tolik můj názor.

Do Nového roku zdraví RNDr. Stanislav Kamba, CSc.

 

        Vážený pane Vaňku,
nad Vašimi stránkami střídavě pláču, střídavě se směji. Možná je to tím, že téměř 2/3 svého života jsem měl podobné názory jako Vy. Kdybych se nesetkal s živým Bohem, který mi ukázal, co je to opravdová láska, patrně by dnes byl můj život stejně plochý, jako tenkrát. Zároveň ale nevěřím tomu, že se s Vámi dá vést poučená diskuse, protože z Vašich stránek je patrné, že diskutovat nehodláte, spíše chcete veřejnost přesvědčovat o \"své pravdě\".
        Krom toho z Vašich textů vyplývá, že jste patrně mnoho materiálů k této problematice nenastudoval, navíc Vaše příspěvky nesplňují základní bibliografická kritéria, takže není možné ověřit, z jakých zdrojů látku čerpáte a na co odkazujete. K nastudování Vám doporučuji tuto literaturu: - D´Souza, D. Křesťanství a ateismus úplně jinak; Ideál, 2009, 313 s. Vynikající kniha, která popisuje křesťanské a ateistické pojetí vědeckým způsobem; díky tomu je srozumitelná všem literárně zdatným spoluobčanům a navíc je možno její závěry srovnávat se zdrojovým materiálem. - Woods, Jr., T. Jak katolická církev budovala západní civilizaci, Praha, Res Claritatis, 2008, 176 s., ISBN 978-80-904143-0-3
        Klasika, která vyvažuje jednostranně negativní obraz Církve hlásaný z čiré nenávisti už od francouzské revoluce neblahé paměti. Další tituly k doplnění: - Kábrt, P. Jak se nezbláznit…, Frýdek-Místek, Michael s.a., 2004, 288 s. - Ziescheová, M. Dokonalá svoboda, Praha; Portál, 1996, 204 s, ISBN 80-7178-056-1 - Kalný, M. Církevní majetek a restituce, Praha; Občanská institut, 1995, 28 s, ISBN 80-901659-3-1 - Semín, M. Revoluce dvacátého století ve světle Fatimy, Frýdek-Místek; Michael s.a., 2007, 51 s - Tilmann, K. Duchovní rozhovor, Vizovice; Lípa, 1991, 150 s, ISBN 80-285-0010-3 - Malý, R. Je dovoleno bránit inkvizici?, Frýdek-Místek; Michael s.a., 2007, 83 s - Malý, R. Religiozita v dramatu českého národního obrození, Frýdek-Místek; Michael s.a., 2003, 114 s - Lewis, C. S. Rady zkušeného ďábla, Praha; Návrat domů, 1998, 109 s, ISBN 80-85495-98-8
        Nevadí mi, pokud mi budete dál posílat své novinky, rád se pobavím a rád si i popláču. Na závěr bych Vám ale chtěl říci, že nemám nejmenší problém s Voltairovým výrokem, který vévodí Vašim stránkám, tedy: \"Realisté jsou ti, kdo zastávají názor, že výrok je pravdivý jen tehdy, odpovídá-li skutečnému stavu věcí\" - protože právě proto jsme křesťanem. Osobně si myslím, že každý názor má právo být vyřčen, jen je mi líto, že Vás k realizaci takového projektu vede pouhá neznalost. Rád s Vámi zabřednu i hlubší polemiku, ale prosím nejprve o doplnění znalostí.
        S pozdravem Petr Nohel

 

        Jako teolog, religionista a pedagog mám řadu námitek na Vaše apriorní ontologické stanovisko negující jakoukoli ideu Boha, božství, transcendentální skutečnosti! Každopádně považuji za transparentní, že vzniká iniciativa, která se pokouší věroučná stanoviska zpochybnit z vědeckých a intelektuálních pozic!
        ThDr. Martin Chadima ThD.

 

Ježiš hovorí svetu aj dnes:

„Každý tretí človek sveta padá do pekelného ohňa, každý tretí človek sa nenávratne stráca v plameňoch, ktoré sú plameňmi prekliatia. Každé siedme dieťa kráča v ústrety pekelnému ohňu. Každý dvadsiaty môj služobník kráča do pekelného ohňa, každý osemnásty rehoľník kráča do pekelného ohňa. A mládež sveta – každý druhý, každý druhý z vás kráča do pekelného ohňa! Taký je tento svet zradný a život je vo veľkom nebezpečenstve, pretože odmietate moju pomoc, odmietate moju prítomnosť, odmietate všetko, čo je so mnou spojené.
„Veľmi veľa ľudí zamenilo lásku a šťastie svojho Pána Boha za hriešnosti tohto sveta.Veľmi veľa mojich detí, ktoré som objímala, keď ich môj drahý Syn Ježiš krstil a očistil od dedičného hriechu, opustilo Pánove cesty.“

        Tieto štatistiky nám hovoria, že v Biblii platí doslova každé 1 slovo, ktoré musí a bude vyplnené. V žiadnom prípade toto nie sú len prázdne Božie reči a čiže:

Môže sa dostať do pekla aj katolik?
 
        Odpoveď je áno. A veľmi ľahko sa to môže stať hociktorému katolíkovi. Pretože hlavne katolíci sú oveľa viac zodpovedný pred Pánom Bohom ako ateisti. Viac dostali a preto viac bude Pán Boh od nich požadovať! Veď preto katolíci idú priemerne na 40 rokov do očistca. Pán Boh nikomu nenadržiava!
        Peklo nebolo nikdy stvorené pre ľudí, ale pre diabla a jeho padlých anjelov. Diabol sa vzbúril proti Bohu, Boh ho vyhnal z neba a tak vzniklo peklo. Diabol kvôli svojej pýche chcel byť ako Boh. V pekle je diabol, démoni, padlí anjeli a ľudia, ktorí odmietli Božiu lásku a dar spasenia. Boh nikoho neposiela do pekla, je to iba vina jednotlivca, ak sa vzbúri proti Bohu,alebo ak žije v hriechu. Ak človek bude vidieť čo je to v očiach Božích hriech bude sa tak veľmi hanbiť pred Bohom, že sám a dobrovoľne sa bude chcieť skryť pred Bohom do tej najhlbšej priepasti pekla.
        Veľkou chybou je keď si ľudia myslia, že Pán Boh je zlý, lebo aj za porušenie čo i len 1 Božieho zákona z 10 a následneho skonania v takomto stave človek za to strávi celú večnosť v pekle. Ľudia nevedia aká hrôza je v očiach  Božích hriech. čo i len najmenší hriech.   
        Nie je to Boh, ktorý hádže človeka do pekla. Človek si ho vytvára sám a sám sa doň môže svojimi skutkami vrhnúť. Je to vtedy, keď koná proti Božej vôli. Božia vôľa totiž je, aby bol každý spasení. Ak niekto prechádza križovatkou na červenú a zrazí ho auto, nemôže za to obviňovať toho, kto vymyslel semafór. Za svoje nešťastie je zodpovedný on sám, a nie ten, kto ho semafórom varuje. Je preto nezmyslom obviňovať Boha z toho, že stvoril peklo, aby doň mohol človeka uvrhnúť. Práve naopak, Boh človeka vo svojej nesmiernej láske varuje, aby sa nevrhol do zatratenia. Peklo nie je pre nikoho pripravené. Na jeho výstavbe sa podieľa každý osobný hriech, a jeho trpkú predchuť človek často prežíva už v tomto živote. Boh je láska. A všetko jeho úsilie je zamerané na naše šťastie. On si nás všetkých ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme s ním prežívali večnú blaženosť. Avšak to predpokladá náš slobodný súhlas. Preto nás obdaril rozumom a dal nám slobodnú vôľu. Môžme si vybrať všetko, teda Boha, alebo nič, prázdnotu, zlo, zatratenie. Ak človek prijíma Božiu vôľu, volí si najväčšie dobro, ktoré možno prijať. Zlo teda nevládne nad svetom a Boh nie je bezmocný voči nemu. Ono je len dôkazom ľudskej slobody, zneužitej hriechom.
        „Veľmi veľa ľudí zamenilo lásku a šťastie svojho Pána Boha za hriešnosti tohto sveta.Veľmi veľa mojich detí, ktoré som objímala, keď ich môj drahý Syn Ježiš krstil a očistil od dedičného hriechu, opustilo Pánove cesty.“„Veď osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!"
Syn človeka odplatí každému podľa jeho skutkov.

Martin Katolik

Příspěvek  k diskusi, názory oponentů, Humanističtí ateisté o.s

Zajímavé hovory, odezva na názory p. Vaňka jsou v mnoha případech až zarážející.
Proč takové zarputilé výhrady? Co pan Vaněk činí? Popírá svým vlastním způsobem zažité?
Pan Vaněk zkoumá svět svými smysly, tak jako každý z nás ostatních. Předpoklad,
měli bychom dospět ke stejnému závěru? Nedocházíme, zejména, že mícháme hmotnou skutečnost s neskutečnou nehmotnou představou. Diskuse s p. Vaňkem se týká pouze několika otázek.
Bůh není!
Jak mohu něco popírat, že to není, když to jmenuji …
Věřím v Boha!
Jak mohu prokázat ve hmotném světě jeho bytí…
Víra a náboženství slouží k zotročení!
Je nutné a nezbytné rozlišovat víru a na druhé straně modlářství!
Víra v mravnost a lásku k lidem osvobozuje a je mimo dogmata, pomáhá zvládat tíživé životní situace. Hovoříme také o daru víry. Víra zde již byla před vznikem církve a křesťanství!
Modlářství zatěžuje jedince strachem, dogmaty a slouží k zotročení a ovládnutí.
Jasná hranice mezi vírou a modlářstvím není.
Byl Ježíš Nazaretský přezdívaný Kristus?
Byl. Jeho bytí dokladují starověcí historikové, kteří byli i římskými občany.
Navrácení majetku!
Pokud je někomu majetek ukraden, má mu být navrácen.
Pokud někdo majetek nabyl podivným způsobem a ten mu byl ukraden, o navrácení má rozhodnout soud.
Je také nezbytné respektovat vzájemnou dohodu o vyrovnání.
Je církev zločineckou organizací?
Církev se jako duchovní a světská organizace vyvíjí a v lidské společnosti je potřebná pro svou osvětovou
a sociální pomoc.
Temná moc papežství?
Spiklenecké teorie dějin, zednáři, jezuité apod. Co k tomu dodat, papír snese vše.
Hospodin, hromadné vyhlazování národů….
Tuto otázku řešili katarští před tisíciletím…..
Je p. Vaněk komunista?
Jsem přesvědčen, že není! Jeho uvažování je skeptické a v mnohém rozumářské. I když s ním nesouhlasím
chovám k jeho názorům respekt.
Děkuji všem, kteří si mašli chvíli pro vzájemnou výměnu a objasnění názorů.
Dne 6.1.2011.

Pavel Stehlík
 

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by