co jsou ateismy

Je třeba si uvědomit, že ateismus sám o sobě není uceleným myšlenkovým systémem a ani to od něho nelze očekávat. Je to životní postoj, který se na Zemi objevil zároveň s prvním člověkem a dříve, než byl vymyšlen první bůh. Ateismus je vedlejší produkt náboženství. Kdyby nebylo náboženství, nebylo by ani ateismu, protože by nebylo co popírat. Jinými slovy ateismus nic netvrdí, jen popírá to, co tvrdí náboženství.

 

Ateismus vztažitý (relativní)

 

Hlásají ho jinověrci. Jedná se popírání etablovaného náboženství, resp. přívrženci jiného náboženství byli často označováni za ateisty; pod toto zařazení by patřil např. Sokrates či první křesťané, později naopak křesťané označovali za ateisty pohany.

 

Ateismus prostý (pozitivní)

 

Hlásají ho bezvěrci (ateisté): jedná se o odmítání existence boha.

 

Antropocentrický ateismus

 

Bohové jsou dle tohoto názoru pouhý produkt lidské mysli.

 

Ateismus obecný

 

Neexistence přesvědčení, že bůh existuje: tento ateista o něčem jako bůh ani neví - podle řady etnologů byl ateismus (neexistence víry v boha) v lidské společnosti prvotní.

 

Mravní (praktický)

 

Hlásají ho bezvěrci: jedná se o popírání tradičního mravního kodexu, např. vyjádřeného v Desateru; podle anglické katolické encyklopedie je možné za ateistu označit např. člověka, který v boha sice věří, svým způsobem života však jeho existenci popírá.

 

Humanistický ateismus

 

Snaží se osvobodit člověka od víry v boha, ve jménu které bylo podle něho napácháno hodně zla, je většinou založen na důvěře ve schopnosti lidského druhu a na důvěře ve schopnosti vědy a techniky.

 

Explicitní (pozitivní) ateismus

 

Jak je popsáno výše, ateismus v užším (silném) slova smyslu zastává názor, že žádný bůh neexistuje, nazývá se explicitním ateismem nebo též pozitivním ateismem, někdy se mluví o „silném ateismu“. Věřící ho považují za přinejmenším stejně obtížně dokazatelný jako náboženství.

 

Racionalistický ateismus

 

Racionalistický ateismus vychází z předpokladu, že má smysl mluvit pouze o existenci skutečností, které se dají dokázat rozumem, což podle přesvědčení racionalistů víra v boha není.

 

Radikálně scientistický ateismus

 

Bůh je jakožto pojem nesmyslný, za existující smí být podle tohoto názoru považováno pouze to, co je dokazatelné vědeckými metodami.

 

Logický ateismus

 

Všechny důkazy o existenci bohů jsou v rozporu s logikou a odporují si navzájem.

 

Implicitní (negativní) ateismus

 

Implicitní ateismus nazývaný též negativním nebo neutrálním ateismem je nevíra, že nějací bohové existují. Příležitostně nazýváno rovněž jako „slabý“ ateismus, slabý ateista tedy netvrdí s přesvědčením, že žádný bůh neexistuje.

 

Pragmatický ateismus

 

K vysvětlení světa není víra v bohy nutná, a jako taková je podle pragmatického ateismu z filosofického hlediska nepotřebná.

 

Nominalistický ateismus

 

Nominalisté tvrdí, že jména mají smysl jen pro jednotlivé předměty, jména obecná jsou pouhými normami. Úvaha o existujících bozích je zbytečná, je příliš složitá.

 

Agresivní ateismus

 

Hovořil o něm papež při své návštěvě Velké Británie. Bližší definice chybí, ale zřejmě se bude jednat o ateismus, který má za následek odliv věřících z řad katolíků.

 

Ateismus podle Náboženského lexikonu

 

Slovem ateismus je u řeckých básníků popsán stav šílenství v důsledku opuštění bohy. Novodobý ateismus je odmítnutím monoteisticky chápaného boha v křesťanství. Odmítá jakoukoliv formu existence boha nebo božského.

 

Vědecký ateismus

 

Spočívá v prohlášení, že náboženská tvrzení jsou v rozporu s tím, co s jistotou prohlašuje věda. Věda se zde činí normativním souborem výpovědí a soudcem nad náboženstvím. Náboženští činitelé posuzují výsledky vědy z hlediska svého pravověří a vyslovují přání, co by věda měla tvrdit a co popírat.

 

Akuzativní ateismus

 

Jeho stoupenci nacházejí v Bibli a Koránu místa, kde Bůh výslovně přikazuje zabíjet, a to i ženy, starce a děti. Striktně odmítají drakonické tresty předepsané náboženským právem (odvozeným z kanonických textů) za delikty, které nám dnes připadají jako banální. K tomu se připojuje též obvinění Boha, který nemůže být dobrý a zároveň všemocný a připouštět utrpení nevinných. Mohl by být dobrý, ale neschopný utrpení zabránit, nebo mocný, ale zlý. Vyvozuje se, že tento obraz Boha je falešný, a že tedy Bůh nejspíš není.

 

 

 

 

články a statě

Důkaz neexistence boha a zbytečnost exis...
Zločinci v Poslanecké sněmovně.
Z čeho mají obavy čeští občané.
Výzva Dominiku Dukovi II.

Pojednání o některých náboženských atributech »

archiv článků zde »

připravované akce

přehled akcí zde »
 
 
 


2010-13 © Všechna práva vyhrazena
www.humanistictiateiste.cz
O NÁS
STANOVY SDRUŽENÍ
CO JSOU ATEISMY
JAK PLNÍME ÚKOLY
STAŇTE SE ČLENEM
NAŠI ČLENOVÉ
NÁZORY OPONENTŮ
ZLOČINY ŘKC
VÝŇATKY Z DISKUZÍ
NAŠI SYMPATIZANTI
PŘIPRAVOVANĚ AKCE
REALIZOVANÉ AKCE
JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
NAPIŠTE NÁM VÁŠ NÁZOR
PRIVÁTNÍ SEKCE
webdesign by